NAF

Lavere risiko for dødsulykker i elbil

Del

Av 62 dødsulykker på norske veier med personbil i fjor, var elbiler involvert i 10 ulykker. – Ulykkesrisikoen er betydelig lavere i en ny elbil enn i gamle bensinbiler, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Elbiler var involvert i 16 prosent av dødsulykkene med personbil i fjor, men utgjorde 24 prosent av bilparken
Elbiler var involvert i 16 prosent av dødsulykkene med personbil i fjor, men utgjorde 24 prosent av bilparken NAF

Ulykkestall NAF har hentet fra Statens vegvesen viser at andelen elbiler involvert i dødsulykker ligger langt under andelen elbiler på veiene. Av 62 personbiler involvert i dødsulykker i fjor, var kun 10 elbiler. Dette er 16 prosent av dødsulykkene med personbil. I fjor var 24 prosent elbiler på norske vier.

– Det er snart like mange elbiler som bensinbiler på veiene. Elbilene er innblandet i langt færre ulykker med dødelig utgang. Blant bensinbilene ser vi det er mange eldre biler, over 10 år, involvert i dødsulykker, sier Handagard.

Elbiler kjøres lengre

Bildet forsterkes av at elbiler også kjøres flere kilometer enn bensinbiler. Gjennomsnittlig kjørelengde for en elbil er 9947 km i året, mens en bensinbil kjøres 6474 km i snitt. I tillegg spiller altså alder på bilene inn. Flertallet av dødsulykkene skjer med biler eldre enn 10 år.  

– Det betyr at hver kilometer kjørt i en elbil er tryggere enn i en eldre bensinbil. En nyere bil vil ha mer avansert sikkerhetsutstyr og ofte bedre førerstøttesystemer enn en eldre bil, sier Handagard.

Teknologien må brukes trygt

Blant bilene som er under fem år gamle, var flertallet av ulykkesbilene elbiler. Det henger sammen med elbilandelen i nybilsalget, mener Handagard.

–  At ulykkene med nyere biler skjer med en elbil er fordi det har blitt solgt få nye bensin- og dieselbiler de siste årene. Når nær 90 prosent av alle biler vi kjøper er elbiler, er det klart at det blir en overvekt av elbiler blant de nyere ulykkesbilene, sier hun.

Dårlige veier slår ut sikkerhetssystemene

I fjor omkom totalt 118 personer på norske veier. NAF som er en pådriver for trafikksikkerhet, mener flere ulykker kan forhindres når sikkerhetsutstyret i bilene brukes riktig. Både automatisk farts- og avstandsholder og varslinger til føreren kan være med å øke sikkerheten. Men systemene er avhengig av god oppmerking og skilting for å virke etter hensikten. NAFs undersøkelser viser at mange sjåfører erfarer at dårlige veier slår ut disse systemene.

– Spesielt fylkesveiene er forfalne, med dårlig oppmerking og farlige forhold. Da svekkes hjelpen du får som sjåfør. Å fjerne forfallet på veiene kan derfor være med å forhindre ulykker. I en nyere bil vil du ha flere av disse systemene tilgjengelig. Brukes de riktig og veien er i en slik stand at bilen kan tolke oppmerking og skilting, kan det være med på å forhindre ulykker eller redusere skadeomfanget, sier hun.

Fakta om ulykker 2023

I 2023 omkom 118 personer på norske veier. NAF har hentet inn tall fra Statens vegvesen som viser alder og drivlinje på personbiler involvert i ulykker, totalt 62 biler.

Ulykker fordelt på drivstofftype (andel)

Bensin

Diesel

Elbil

Hybrid/annet

Andel ulykker

34 %

34 %

16 %

16 %

Andel i bilparken

27 %

36 %

24 %

13 %

Ulykker fordelt på alder (antall)

Bensin

Diesel

Elbil

Hybrid/annet

Ukjent

Sum

0-4

1

0

9

4

1

15

5-9

4

5

1

1

0

11

10-14

5

10

0

0

0

15

15-19

6

6

0

0

0

12

20 og eldre

5

0

0

0

0

5

Ukjent

0

0

0

0

4

4

Sum

21

21

10

5

5

62

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye