Pensjonistforbundet

Her er kravene i årets trygdeoppgjør

Del

Pensjonistforbundet, SAKO og SAFO leverte i dag felles krav til regjeringen i årets trygdeoppgjør. - Vi krever økt kjøpekraft med en sosial profil, sa leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet til statsråd Tonje Brenna.

Forbundsleder Jan Davidsen la fram kravene i årets trygdeoppgjør, på vegne av Samarbeidskomiteen for pensjonistorganisasjoner (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Forbundsleder Jan Davidsen la fram kravene i årets trygdeoppgjør, på vegne av Samarbeidskomiteen for pensjonistorganisasjoner (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Pensjonistforbundet Pensjonistforbundet

Forskjellene mellom lønnsmottakere og pensjonister/ uføre vil øke for hvert år, når alle pensjoner øker med et snitt av lønns- og prisstigning, slik Stortinget har bestemt gjennom pensjononsforliket. Det samme gjelder forskjellene mellom de som har de høyeste og laveste pensjonene. - Vi vil tette gapet, understreker Davidsen, som snakker på vegne av 290 000 medlemmer i Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). 

En fersk rapport viser at pensjonistenes kjøpekraft er svekket de siste ti årene. I tillegg har pensjonister og uføre allerede lavere inntekt enn lønnsmottakere, som regel to tredeler av tidligere lønn, for mange enda mindre.

Krever kronetillegg

Vi krever derfor et kronetillegg i tillegg til ordinær regulering, som øremerkes de med lav og middels inntekt, slik lavtlønnstillegg fungerer i lønnsoppgjørene. Det vil bidra til å redusere fattigdom og sosial ulikhet blant pensjonistene. Oppreguleringen for personer med lavlønnstillegg i frontfagsoppgjøret tilsvarer 20 475 kroner i året. Pensjonister bør få minst to tredeler av dette, noe som gir en minsteøkning på 13 650 kroner i økt årlig pensjon.

Må løftes over fattigdomsgrensen

Vi krever at de som har minst må løftes opp til et inntektsnivå over fattigdomsgrensen (EU60).  Minste alderspensjonsnivå i Norge ligger nå om lag 33 000 kroner under fattigdomsgrensen for enslige og 30 000 kroner for samboende.

Etterlattepensjon

Vi krever en felles etterlattepensjonsordning i folketrygden som bidrar til å redusere inntektsfallet som oppstår når den ene i et parforhold dør. Vi krever også at etterlattepensjonen oppreguleres på lik linje med øvrig pensjon. 

Lavere skatt for pensjonister

Vi krever at pensjonister får lavere skatt. Regjeringen har de seneste årene redusert skatten for lønnstakere, men ikke for pensjonister. Regjeringen lovet i Hurdalsplattformen å gjøre skattesystemet mer sosialt omfordelende ved at de med inntekter under 750 000 kroner skulle få redusert inntektsskatt, mens de skulle øke skatten for andre. Dette har i liten grad kommet pensjonistene til gode.

Regjeringen legger fram sitt tilbud i årets trygdeoppgjør torsdag 23. mai. Trygdeppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget før sommeren. 

Om SAKO og SAFO:
SAKO
- Samarbeidskomiteen for pensjonister  - består av Pensjonistforbundet, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Telepensjonistenes landsforbund, Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Kontaktutvalget LO-stat, Jernbanepensjonistenes forbund og Statens vegvesens pensjonistforbund. 
SAFO - Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - består av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Foreningen Norges Døvblinde. 

Kontakter

Bilder

Forbundsleder Jan Davidsen la fram kravene i årets trygdeoppgjør, på vegne av Samarbeidskomiteen for pensjonistorganisasjoner (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Forbundsleder Jan Davidsen la fram kravene i årets trygdeoppgjør, på vegne av Samarbeidskomiteen for pensjonistorganisasjoner (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Last ned bilde

Dokumenter

For likeverd, initiativ og trygghet

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har 255 000 medlemmer. Pensjonistforbundet har fylkesforeninger i alle fylker og om lag 700 lokallag og -foreninger spredt over hele Norge. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber med å påvirke myndighetene til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Noen av kampsakene våre er å få tilbake forhandlingsretten på alderspensjon, å heve minstepensjonen for enslige, å fjerne underreguleringen av pensjon og økt kvalitet og verdighet i eldreomsorgen.

Følg pressemeldinger fra Pensjonistforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Pensjonistforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Pensjonistforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye