GlobeNewswire by notified

Svagt första kvartal

Dela

Stora lagerneddragningar i distributionsleden, fortsatt höga räntor och unikt låg bostadsproduktion – successiv förbättring av efterfrågan förväntas under andra halvåret.

  •  Omsättningen minskade med 18,5% till 9 494 Mkr (11 646 Mkr)
  •  Justerade rörelseresultatet uppgick till 516 Mkr (1 755 Mkr)
  •  Justerade resultatet efter finansnetto uppgick till 184 Mkr (1 654 Mkr)
  •  Vinsten per aktie justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 0,02 kr (0,63 kr)
  •  Översyn av kostnadsmassan på grund av den svaga efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden under inledningen av 2024 – åtgärdsprogram under genomförande


Efterfrågeutvecklingen har varit fortsatt svag under inledningen av 2024, vilket beror på en olycklig kombination av ett flertal försvagande faktorer. Vi befinner oss därför nu mitt uppe i genomförandet av det åtgärdsprogram som initierades den 16 februari i år”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

Tydliga orsaker
I Europa pågår sedan slutet av 2023 arbetet med en återgång till mer normala lagernivåer i distributionsleden av framför allt värmepumpar men även braskaminer. Detta innebär att beställningarna till producentledet varit onormalt låga och inte motsvarat det antal produkter som faktiskt levererats och installerats hos slutkund. Hittills i år har exempelvis den europeiska värmepumpsmarknaden i tillverkarledet näst intill halverats. 

Den avsevärda och relativt snabba höjningen av räntenivån har inneburit en kraftig inbromsning av nyproduktionen av bostäder, vilket i sin tur haft en kraftigt dämpande effekt på efterfrågan av såväl värmepumpar som braskaminer. Den höga räntenivån har också medfört en allmän återhållsamhet i konsumtionsledet.

Till skillnad från i Nordamerika där man från politiskt håll skapat ett robust och långsiktigt motivationsprogram för omställning till fossilfri klimatisering, är den politiska beslutskraften inte lika stark i Europa att ersätta fossila bränslen med hållbara alternativ som värmepumpar. Ansökningsproceduren för subventioner är ofta komplicerad och slutdatumet för användandet av fossila bränslen i befintliga fastigheter ligger nu upp till 20 år bort i tiden i vissa länder. Samtidigt är prisskillnaden mellan gas och el per kilowattimme oproportionerligt stor och då till elens nackdel.

Åtgärdsprogrammet genomförs
Vi vidtar nu åtgärder avseende reduktion av personal och övriga fasta kostnader samt reduktion av lager och balansering av investeringar för de just nu lägre försäljningsvolymerna. Samtidigt strävar 
vi efter att skapa de optimala förutsättningarna för en väl dimensionerad och effektiviserad organisation när efterfrågeläget väl vänder. 

Åtgärdsprogrammet kommer att leda till årliga besparingar motsvarande cirka 750 Mkr med full effekt från och med 2025. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppskattas till cirka 1 095 Mkr, vilka har belastat resultatet för kvartal ett.

Framtida utsikter
I det korta perspektivet bedöms de pågående lagerjusteringarna i distributionsleden vara huvudsakligen genomförda under andra kvartalet innevarande år. Efterfrågan i tillverkarledet bör därför successivt kunna förbättras under andra halvåret. Tydliga signaler om räntesänkningar bör dessutom bidra positivt till en successiv förbättring av konjunkturläget.

Vi är sedan länge fast övertygade om den framtida tillväxtpotential som ligger i omställningen till ett fossilfritt samhälle och minskade koldioxidutsläpp. Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i denna marknad. 

Vi fastställde redan för fyra år sedan ett offensivt investeringsprogram på 10 miljarder kronor för att ytterligare förstärka vår marknads­position genom att möjliggöra en ännu snabbare produktutveckling och säkerställa en större produktionskapacitet. Huvuddelen av detta program är nu genomfört, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för de, som vi bedömer, fortsatt goda framtida tillväxtmöjligheterna.

Vi kommer med full kraft och på ett ansvarsfullt sätt att hantera den nuvarande besvärliga situationen. Vår vana och våra erfarenheter trogna är vi optimistiska till vår långsiktiga utveckling även om läget just i år är speciellt svårbedömt.”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation
En press- och analytikerkonferens (på engelska) via web hålls idag kl. 11.00 med CEO Gerteric Lindquist och CFO Hans Backman. 
OBS! För att kunna delta på konferensen och erhålla kod för att kunna ställa frågor krävs registrering på vår hemsida www.nibe.com.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 maj 2024 
kl. 08.00 CET. 

NIBE Group – en internationell koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en internationell koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur.
Från starten i småländska Markaryd för över 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 
22 500 (21 300) medeltal anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstad­kommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2023 genererade en omsättning på närmare 47 (40) miljarder kronor. NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Udstedelse af RSU program18.5.2024 11:34:18 CEST | pressemeddelelse

I overensstemmelse med bemyndigelsen fra generalforsamlingen den 18. april 2024 har bestyrelsen i dag indført et incitamentsprogram for selskabets bestyrelse. Incitamentetprogrammet er designet og struktureret omkring konceptet med at fastholde medlemmer af bestyrelsen samtidig med at der skabes incitament til en positiv aktiekursudvikling og virksomhedens resultater til gavn for selskabets aktionærer. Incitamentsprogrammet inkluderer Restricted Share Units ("RSU'er"), som giver ret til at deltagerne tildeles et antal aktier svarende til antallet af optjente RSU'er mod betaling af udnyttelseskursen. Programmet er underlagt en række betingelser som deltagerne skal overholde og som betyder at selskabet maksimalt vil skulle udstede 2.025 aktier til kurs 1.056 DKK forudsat at alle betingelser overholdes samt at den enkelte vælger at udnytte sine RSUér. Den beregnede værdi af programmet til den samlede bestyrelse ved brug af Black & Scholes er opgjort til DKK 350.146. Vestingkursen er bereg

Constellation Brands Announces Updated Time of Presentation at the Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference on Wednesday, May 29, 202418.5.2024 01:05:50 CEST | Press release

VICTOR, N.Y., May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), a leading beverage alcohol company, announces an updated time that Bill Newlands, President and Chief Executive Officer, and Garth Hankinson, Executive Vice President and Chief Financial Officer, will participate in a previously announced fireside chat at the Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference on Wednesday, May 29, 2024 in New York, NY. The presentation is scheduled to begin at 4:30 p.m. EDT and is expected to cover the company’s strategic business initiatives, financial metrics, and operating performance, as well as outlook for the future. A live, listen-only webcast of the presentation will be available on the company’s investor relations website at ir.cbrands.com under the News&Events section. When the presentation begins, financial information discussed in the presentation, and a reconciliation of reported GAAP financial measures with comparable and other non- GAAP financial mea

DBV Technologies Announces Plan to Implement ADS Ratio Change17.5.2024 22:30:00 CEST | Press release

Châtillon, France, May 17, 2024 DBV Technologies Announces Plan to Implement ADS Ratio Change DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT—CUSIP: 23306J101), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on treatment options for food allergies and other immunologic conditions with significant unmet medical need, today announced plans to change the ratio of its American Depositary Shares (“ADSs”) to its ordinary shares (the “ADS Ratio”), nominal value €0.10 (ten cents) per share, from the current ADS Ratio of one (1) ADS to one-half (1/2) of one (1) ordinary share to a new ADS Ratio of one (1) ADS to one (1) ordinary share (the “ADS Ratio Change”). The Company anticipates that the ADS Ratio Change will be effective on or about June 3rd, 2024 (the “Effective Date”). For the Company’s ADS holders, the change in the ADS Ratio will have the same effect as a one-for-two reverse ADS split and is intended to enable the Company to regain compliance with

Oculis updates share capital for its existing at-the-market offering program17.5.2024 22:30:00 CEST | Press release

ZUG, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oculis Holding AG (Nasdaq: OCS; XICE: OCS) (“Oculis” or the “Company”), a global biopharmaceutical company, has issued registered ordinary shares of the Company, each with a nominal value of CHF 0.01, issued out of existing capital band (Kapitalband), for an aggregate of 1,000,000 ordinary shares of the Company (the "New Shares"), recorded as treasury shares. The number of registered shares issued by the Company as per its Articles of Association is 46,443,700, of which 41.7 million shares are outstanding. The New Shares were issued following the Company and Leerink Partners LLC (”Leerink Partners”) entering into a sales agreement (the "Sales Agreement") with respect to an at-the-market offering program on May 8, 2024 under which the Company may offer and sell, from time to time at its sole discretion, ordinary shares of the Company having an aggregate offering price of up to $100 million through Leerink Partners as its sales agent. The Company is

Metasphere Labs Unveils Decentralized Identity System at Consensus 2024 and Announces Carbon Aware Routing Protocol17.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce its participation in Consensus 2024 alongside Bot Ventures Inc. (“Bot Ventures”), where they will unveil an early demonstration of their innovative decentralized identity and domain name system. This platform utilizes Bitcoin blockchain technology to enhance online security and trust through decentralized digital identity solutions. Parties interested in seeing a demonstration of the prototype can book a meeting at Metasphere's private suite by contacting Natasha Ingram at info@metasphere.earth. New Carbon Aware Routing Protocol Initiative In addition to the demonstration, the Company is excited to announce a pioneering initiative to develop a carbon aware routing protocol for computer networks and the Internet. This protocol will enable Internet Service Providers (ISPs) a

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye