GlobeNewswire by notified

Scape Technologies A/S indkalder til ordinær generalforsamling

Del

Nasdaq First North Growth Market Denmark
Selskabsmeddelelse nr. 68/2024

                                                                        Odense, 15. maj 2024

Scape Technologies A/S indkalder til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S torsdag den 30. maj 2024 kl. 9.00.
Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse: Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

6.a. Forslag om afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

6.b. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen

Ad dagsordenens punkt 1.
Bestyrelsen vil præsentere sit forslag til en dirigent for generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 2.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 3.
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 18,5 mio. kroner overføres til næste år.

Ad dagsordenens punkt 4.
Der stilles forslag om genvalg af bestyrelsens medlemmer.

De opstillede kandidaters ledelseshverv kan findes på Selskabets hjemmeside www.scapetechnologies.com/investor-relations

Ad dagsordenens punkt 5.
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, Østre Havnepromenade 26, 4. sal, 9000 Aalborg

Ad dagsordenens punkt 6.
Forslag fra bestyrelsen.

6.a Forslag om afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Bestyrelsen foreslår, at selskabet aktier afnoteres fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 65/2024 for en detaljeret baggrund og motivering af forslaget.

Såfremt forslaget vedtages på generalforsamlingen, vil selskabet anmode Nasdaq First North Growth Market Denmark om at afnotere selskabets aktier fra handel. Afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark er betinget af Nasdaq First North Growth Market Denmarks imødekommelse af anmodningen.

Efter godkendelse af anmodningen vil selskabets aktier kunne handles på Nasdaq First North Growth Market i 10 uger, før de til sidst afnoteres fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Selskabet udsender en selskabsmeddelelse, når anmodningen indsendes, og efter at have modtaget svaret.

Selskabets aktionærer er ikke forpligtet til at sælge deres aktier i Selskabet.

6.b Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 19.379.983 til kurs pari ved at nedskrive den pålydende nominelle værdi pr. eksisterende aktie fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,50. Kapitalnedsættelsen sker for samtlige aktier i Selskabet.

Kapitalnedsættelsen sker ved at overføre DKK 19.379.983 af det overførte tab fra egenkapitalen til aktiekapitalen (dækning af underskud) uden udbetaling til Selskabets aktionærer, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1.

Efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 19.379.983 forselt på 38.759.966 aktier a nominelt DKK 0,50. Hver aktie giver én stemme.

Kapitalnedsættelsen gennemføres teknisk i VP Securities hurtigst muligt efter vedtagelse på generalforsamlingen.

******

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på www.scapetechnologies.com/investor-relations
fra 15. maj 2024.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslagene under punkt 1-5 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslaget under punkt 6 kan vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og repræsenterede aktiekapital.

Møderet og stemmeret på generalforsamlingen

Selskabets aktiekapital udgør nom. DKK 38.759.966 fordelt på 38.759.966 aktier a nom. DKK 1. Hver aktie på nom. DKK 1 giver én stemme.

Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse (dvs. den 23. maj 2024). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne (og dennes rådgiver/fuldmægtig) senest mandag den 27. maj 2024 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Scape Technologies A/S.

Adgang kan bestilles ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til sb@scapetechnologies.com.

Fuldmagt
Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter fremsendes via e-mail til sb@scapetechnologies.com. Fuldmagter skal være modtaget senest mandag den 27. maj 2024 kl. 23.59.

Brevstemme
Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet på e-mail til sb@scapetechnologies.com, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest kl. 12. dagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål
Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til sb@scapetechnologies.com.
Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen for Scape Technologies A/S

Yderligere oplysninger

Jesper Bach, bestyrelsesformand, Scape Technologies A/S
mobil: +45 4110 4282

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Municipality Finance issues a EUR 75 million tap under its MTN programme20.5.2024 09:00:00 CEST | Press release

Municipality Finance Plc Stock exchange release 20 May 2024 at 10:00 am (EEST) Municipality Finance issues a EUR 75 million tap under its MTN programme On 21 May 2024 Municipality Finance Plc issues a new tranche in an amount of EUR 75 million to an existing benchmark issued on 26 April 2023. With the new tranche, the aggregate nominal amount of the benchmark is EUR 1.375 billion. The maturity date of the benchmark is 29 July 2030. The benchmark bears interest at a fixed rate of 3.125 % per annum. The new tranche is issued under MuniFin’s EUR 50 billion programme for the issuance of debt instruments. The offering circular, the supplemental offering circular and final terms of the notes are available in English on the company's website at https://www.kuntarahoitus.fi/en/for-investors. MuniFin has applied for the new tranche to be admitted to trading on the Helsinki Stock Exchange maintained by Nasdaq Helsinki. The public trading is expected to commence on 21 May 2024. The existing notes

DNA Plc: Changes in Executive Team20.5.2024 09:00:00 CEST | Press release

DNA PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 20 MAY 2024 AT 10:00 DNA Plc’s SVP, Corporate Affairs (CCAO) and member of the Executive Team, Asta Rantanen, will retire effective 31 July. Master of Laws Vesa Vuoti has been appointed as her successor and member of DNA’s Executive Team as of 1 August. Vuoti has had a long career at DNA in a number of roles, most recently as VP, Legal and Regulatory Affairs. Previously, he has served as Director of Administration and Security, among others. Ph.D., CIO Sari Leppänen is appointed CTO for DNA. Since the beginning of May, she has temporarily managed that position alongside her own work after the previous CTO Ville Virtanen transferred to DNA’s parent company, Telenor. In addition to the new role, Leppänen will continue as the CIO for DNA. “I would like to thank Asta Rantanen for her great work at DNA over the past twenty years, first in several legal roles and later also as SVP of Corporate Affairs. Asta has developed DNA’s corporate governance policies rema

The subscription period for the warrants of series TO7 starts today, May 20, 202420.5.2024 08:30:00 CEST | Press release

Today, May 20, 2024, marks the commencement of the exercise period for subscription of warrants of series TO7 in Terranet AB (publ) (”Terranet” or the” Company”). The exercise period for warrants of series TO7 runs up until and including June 3, 2024. Each warrant gives the right to subscribe for one (1) new share of series B in the Company to the price of SEK 0.073 per share. The invested amount must be rounded up to two decimal places. For the warrants not to expire without value, the owner must actively subscribe for new shares no later than June 3, 2024, alternatively sell their warrants no later than May 29, 2024. Please observe that certain nominees might close their application period earlier than June 3, 2024. The letter to holders of warrants of series TO7 is available on the Company's website www.terranet.se. Summarized terms for the warrants of series TO7: Subscription period: May 20, 2024 – June 3, 2024. Issue size: 182,664,660 warrants of series TO7, which entitles to subs

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 inleds idag, 20 maj 202420.5.2024 08:30:00 CEST | Pressemelding

Idag, den 20 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,073 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 3 juni 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 29 maj 2024. Observera att vissa förvaltare kan stänga anmälningsperioden före den 3 juni 2024. Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO7 finns att tillgå från Bolagets webbplats på www.terranet.se. Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO7: Teckningsperiod: 20 maj 2024 – 3 juni 2024. Emissionsvolym: 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 berättigar till teckning av 182 664 660 B-aktier. Vid fullt nyttjande til

LEADING EDGE MATERIALS APPOINTS KURT BUDGE AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER20.5.2024 08:00:00 CEST | Press release

LEADING EDGE MATERIALS APPOINTS KURT BUDGE AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vancouver, May 19, 2024 – Leading Edge Materials Corp. (“Leading Edge Materials” or the “Company”) (TSXV: LEM) (Nasdaq First North: LEMSE) (OTCQB: LEMIF) (FRA: 7FL) is pleased to announce the appointment of Mr. Kurt Budge as Chief Executive Officer. Chairman Lars-Eric Johansson noted: “The Board is very happy to welcome Kurt to the Company in the role as Chief Executive Officer given his considerable experience leading junior mining companies and especially his knowledge of working in Sweden. The Rare Earth Elements at Norra Kärr makes the project an obvious candidate as a Strategic Project as defined by the EU Critical Raw Materials Act and the Company is focused on applying for this designation. The Exploitation Concession application and environmental work for Norra Kärr are also key priorities. The Company has other Strategic Raw Materials in its portfolio, Natural Graphite at the established mine at Woxna in Swe

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye