GlobeNewswire by notified

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 14 maj 2024

Dela

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 14 maj 2024 sin årsstämma.

De huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman var följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den kompletta kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.auriant.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4)
ledamöter utan styrelsesuppleant samt att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Peter Daresbury, Thor Åhlgren, Preston Haskell och Jukka Pitkäjärvi till styrelseledamöter. Stämman omvalde Peter Daresbury till styrelsens ordförande.

Auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 440 000 kronor till styrelseordförande och
275 000 kronor vardera till envar av de andra styrelseledamöterna. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer ska arvode utgå med 27 500 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 512 500 kronor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt avtal mellan bolaget och revisorn.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av
valberedning och instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB (publ)

Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information besök www.gwkapital.se.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Samsung Bioepis to Present Post-hoc Analysis of Phase 3 Study for EPYSQLI™ (SB12; Eculizumab Biosimilar), at the European Hematology Association (EHA) Congress 202430.5.2024 08:30:30 CEST | Press release

Post-hoc analysis of Phase 3 study to highlight transfusion avoidance results of SB12 compared to reference eculizumab-treated groups INCHEON, Korea, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Bioepis Co., Ltd. today announced that a post-hoc analysis of the Phase 3 clinical study results for EPYSQLI™ (SB12), a biosimilar to Soliris1 (eculizumab), will be presented at the 29th European Hematology Association 2024 (EHA2024) Hybrid Congress held in Madrid, Spain and virtually, from June 13 to 16, 2024. SB12 has shown equivalent efficacy with reference eculizumab (ECU) by lactate dehydrogenase (LDH) and comparable safety, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and immunogenicity profiles in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) through the pivotal Phase 3 study.2 The post-hoc analysis of SB12 pivotal Phase 3 study presented at EHA2024 compared the proportion of patients remaining transfusion-free (“transfusion avoidance”) among those treated with SB12 or ECU, respectively. Eculizumab is kn

Combined General Meeting of June 20, 2024 - Availability of the preparatory documents30.5.2024 08:30:00 CEST | Press release

Daix (France), Long Island City (New York, United States), May 30, 2024 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of oral small molecule therapies for the treatment of metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (“MASH”), also known as non-alcoholic steatohepatitis (“NASH”), and other diseases with significant unmet medical needs, today announced the availability of the preparatory documents for the Combined General Meeting of June 20, 2024. Shareholders are invited to participate in the Combined General Meeting that will be held on June 20, 2024 at 9 a.m. at Hôtel Castel Burgond, 3 route de Troyes, 21121 Daix (France). The preliminary notice of meeting comprising the agenda and the draft resolutions, as well as information on how to attend and vote at the Combined General Meeting, was published in the Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°58 of May 13, 2024 and a translation was filed with the

Survey shows that most Finns are satisfied with their own recycling habits - people aged over 65 have a more positive attitude towards recycling than young people30.5.2024 08:30:00 CEST | Press release

HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 30.5.2024 AT 09:30 EEST Over 80 per cent of Finnish consumers think that they recycle enough, and 40 per cent also say they would be willing to pay extra for sustainable packaging. A survey commissioned by Huhtamaki reveals that most Finns are satisfied with their own recycling habits, and say that they recycle the most common packaging materials. More than 80 per cent of those across all age groups say that they recycle paper-based packaging, and as many as nine out of ten recycle cardboard boxes. “More than 80 per cent of respondents feel that they recycle enough or nearly enough. The independent survey found that women are more enthusiastic recyclers than men, but somewhat surprisingly, people aged over 65 have a more positive attitude towards recycling than young people. Traditionally, young people are assumed to be the forerunners in this area,” says Salla Ahonen, Executive Vice President, Sustainability and Communications at Huhtamaki. Consumers consid

Hoylu AB Publishes the Interim Report for January – March 202430.5.2024 08:30:00 CEST | Press release

FIRST THREE MONTHS 2024 Annual Recurring Revenue (ARR), including long-term service contracts, increased to MSEK 59.8 during the period, up 15% from Q1 2023.Revenue for the first three months of 2024 was MSEK 14.1 (12.7), an increase of 11% compared to the first three months of 2023.EBITDA for the three months of 2024 was negative MSEK 2.9 compared to negative MSEK 5.5 in the first three months of 2023. The complete version of the Interim Report for January – March 2024 is attached in this press release and is available on Hoylu’s web site (www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). For more information, please contact: Truls Baklid, CEO Hoylu + 47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com Kjartan Berge Steinshamn, CFO Hoylu + 47 481 27 673 Email: kbs@hoylu.com About Hoylu Hoylu’s visual collaboration technology empowers distributed teams to translate ideas into actions. Large enterprises as well as small and medium companies rely on Hoylu to run projects, programs, and initiatives ac

Renewi announces sale of UK Municipal business to Biffa30.5.2024 08:01:00 CEST | Press release

THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 7 OF REGULATION (EU) NO 596/2014 (“MAR”) AND MAR WHICH IS PART OF UK LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, AS AMENDED (“UK MAR”) 30 May 2024 Renewi plc Renewi announces sale of UK Municipal business to Biffa Renewi plc ("Renewi" or the "Group") (LSE: RWI.L: Euronext Amsterdam: RWI.AS), a leading European waste-to-product company, is pleased to announce that, following the strategic review of its UK Municipal operations (“UK Municipal”), announced in September 2023, it has entered into a binding agreement to sell UK Municipal to Biffa Limited (“Biffa"), a leading UK-wide integrated waste management business (the “Divestment”). Renewi’s CEO, Otto de Bont: "The sale of UK Municipal to Biffa is a transformational milestone which marks the beginning of a new chapter for Renewi. The exit of UK Municipal will immediately improve our cashflow and profit margins, and enable us to drive sustainable gro

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye