NAF

Blir enda mer krevende å fjerne forfallet på veiene

Del

NAF frykter at veiforfallet vil øke på grunn av fylkenes pressede økonomi. – Fylkene trenger en solid håndsrekning fra staten. Det får de ikke i revidert budsjett. Økonomien er presset, og forfallet på veiene kan øke om fylkene ikke får tilført mer midler, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAF frykter forfallet på fylkesveiene vil øke
NAF frykter forfallet på fylkesveiene vil øke NAF

Høy inflasjon og stigende renter er ikke bare en utfordring for folk flest. Også fylkene, som til sammen skal ta vare på 44 000 kilometer vei, kjenner på dyrtiden. Det viser en gjennomgang NAF har tatt av flere av fylkenes budsjetter for 2024. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen ikke prioritert å styrke fylkesveiene.

– De fleste fylkene sitter med et etterslep på vedlikehold i milliard-klassen. Bare for å hindre økt forfall på fylkesveiene år for år trengs det minst 1,5 milliarder kroner ekstra i året, sier Handagard. – Det må satses år for år og i hvert eneste budsjett for å bli kvitt forfallet, sier hun.

Én milliard i året, etterslep på 100 milliarder

I Nasjonal transportplan som er til behandling i Stortinget, foreslår regjeringen å gi fylkene 1 milliard mer i året de neste seks årene. Deretter skal fylkene få 1,6 milliarder i neste seksårsperiode.

– Det er ikke nok. Vi ser at flere fylker peker på at budsjettarbeidet er krevende. Vi frykter at veiene kan bli en salderingspost i en tid hvor økonomien i fylkene er under press, sier Handagard.

Samtidig er det ingen tvil om at fylkene anerkjenner den alvorlige tilstanden veinettet er i. Til sammen er forfallet på fylkesveiene beregnet til over 100 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. Men flere fylker har advart mot at det reelle tallet kan være høyere. I tillegg trenger fylkene 60 milliarder kroner for å sikre veiene mot skred og ras.

–  En av de viktigste oppgavene fylkeskommunene har i dag er å sikre trygge veier. Men med budsjetter under press, kan det bli enda vanskeligere å fjerne forfallet i årene fremover. Midlene som foreslås i Nasjonal transportplan må økes. I tillegg burde altså fylkene fått økte midler allerede nå, sier Handagard. – En milliard ekstra i året er ikke nok til å stoppe forfallet og ta igjen etterslepet på skred- og rassikring.

Hun oppfordrer politikerne til å øke potten til fylkene når de nå behandler Nasjonal transportplan i Stortinget, og å sikre at midlene øremerkes vei.

- Vi forventer at partiene på Stortinget tar dette inn over seg når nasjonal transportplan skal behandles. Selv om rammene til fylkesvei økes noe, frykter vi det ikke er nok til å bremse forfallet, sier Handagard.

Slik er vei-forfallet fordelt:

Anslåtte veivedlikeholdsetterslep og rassikringskostnader for fylkeveg per fylke, 2024

Fylke

NAFs estimat veivedlikeholdsetterslep fylkesveg, mill. 2024-kroner*

Anslåtte sikringskostnader fylkesveg, høy og middels skredfaktor, mill. 2024-kroner

Totale anslåtte ettersleps- og sikringskostnader, mill. 2024-kroner

Østfold

2 408

 -  

 2 408

Akershus

2 292

 38

 2 330

Innlandet

6 312

 215

 6 527

Buskerud

6 331

 19

 6 350

Vestfold

2 035

 52

 2 087

Telemark

6 447

 417

 6 864

Agder

7 800

 770

 8 570

Rogaland

5 372

 7 269

 12 641

Vestland

19 457

 23 469

 42 926

Møre og Romsdal

10 625

 4 175

 14 800

Trøndelag

8 009

 136

 8 145

Nordland

14 536

 5 223

 19 759

Troms

9 944

 13 913

 23 857

Finnmark

3 332

 4 830

 8 162

Total

104 899

 60 526

 165 425

Anslagene er basert på Vegvesenets leveranser 3. oktober 2023. Tallene for vedlikeholdsetterslep er fordelt på nye fylker etter fordelingen av etterslepet i Vegvesenets rapport fra 2013. Deretter alle tall justert til 2024-kroner.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye