EBA

Regjeringen svikter byggenæringen

Del

EBA mener forslaget til revidert nasjonalbudsjett ikke gjenspeiler den hverdagen deler av byggenæringen står i. Husbanken er allerede tomme for penger, aktiviteten trappes ned og Regjeringen vender ryggen til.

Kari Sandberg, fungerende administrerende direktør i EBA
Kari Sandberg, fungerende administrerende direktør i EBA Arve Brekkhus, bygg.no

Husbanken må styrkes

- Husbanken har vist seg som et svært effektivt virkemiddel for å holde boligbygging i gang i krevende tider.  Det er derfor uforståelig at regjeringen ikke satser videre, slik vi er blitt forespeilet gjennom våren. Taperne blir både de som jobber i byggenæringen, kommunene som ikke får bygget flere boliger og privatpersoner som ønsker å komme inn på et allerede utfordrende boligmarked, sier Kari Sandberg som er fungerende adm.dir. i EBA.

- Rammen til Husbanken over Statsbudsjettet 2024 ga ønsket aktivitet. EBA håpet derfor på 10 nye milliarder i økt låneramme. Vi lever i troen på at SV vil følge opp lånerammene til Husbanken i forhandlingene, sier Sandberg.

Utfordrende tider krever handlekraft

 De siste årene har prisstigningen gått betydelig opp, samtidig som de fleste bransjer og sektorer opplever at kjøpekraften har gått ned. Kostnadene for arbeidskraft har økt, samtidig som den norske kronen har blitt svekket, dette gir lavere aktivitet i bygge- og anleggsbransjen.

- Her skulle EBA også ønske at regjeringen gjorde mer. Bevilgningen i frie inntekter til kommunene på 6,4 milliarder er positivt og høyst nødvendige for å holde aktiviteten oppe. Vi håper kommunene bruker av disse midlene også til å utvikle prosjekter og holde hjulene i gang, uten at alt forsvinner hen i trange kommunebudsjetter, sier Sandberg.

EBA gir honnør for bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveier på 640 millioner.  Dette er kjærkomne midler til forbedring av riksveiene, men midlene kommer nok en gang lovlig sent ut i året.

- Vi kunne fått til så mye mer for de samme pengene hvis vi hadde hatt litt bedre forutsigbarhet. Det løser heller ikke noe for fylkesveinettet som jo er der vedlikeholdsetterslepet virkelig merkes, sier Sandberg.

Håper Regjeringen følger opp jernbanesatsing

- EBA har over lang tid jobbet for å få økte midler til fornyelse og gir tommel opp for den omdisponeringen som er foreslått på jernbane på 1,45 milliarder. Når bevilgningene til utbygging ikke kan benyttes fullt ut, er det bra at midlene kan brukes til å ruste opp eksisterende anlegg. Utfordringen med dette er dessverre mangel på forutsigbarhet. Det tar tid å bygge kompetanse og kapasitet i sektoren, det er et krevende regelverk som skal følges. Nå håper EBA at vi får en forutsigbar opptrappingsplan de kommende årene.

Forutsigbarhet er fortsatt viktigst

Regjeringen vil ikke ta inn over seg at Norges største fastlandsnæring har et krevende marked. Det er skuffende, gitt dialogen næringen har hatt med myndighetene det siste året. For vår næring er forutsigbarhet og langsiktig tenkning avgjørende for om vi oppnår vekst og aktivitet, sier Sandberg.

- Vi må opprettholde aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen. Uten oss stopper Norge, avslutter Sandberg.

Nøkkelord

Kontakter

Kari SandbergFungerende administrerende direktør Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Tel:95221074ksa@eba.no

Om EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet og 644 medlemsbedrifter med til sammen 29.000 ansatte

Våre medlemmer omsetter for totalt 148 milliarder kroner og spenner fra landet største entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.  

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye