Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – april 2024

Del

Den 3. mai 2024 var det 3092 innsatte i norske fengsler. I april 2024 ble det iverksatt 634 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 347 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 149. 

Fengselsbetjent som står i en korridor i et fengsel
Fengselsbetjent på en av kriminalomsorgens enheter

Straffegjennomføring i fengsel

3. mai 2024 var belegget i fengsel 89 prosent med totalt 3092 innsatte.
Kriminalomsorgen har ikke som mål å ha 100% belegg. Det skal være ledig kapasitet som kan brukes til varetektsfengslinger og som skal gjøre det mulig å flytte domfelte mellom fengsler. 

April 2023

April 2024

Antall innsatte

3045

3092

Antall i varetekt

692 (23 prosent)

809 (26 prosent)

Utenlandske statsborgere

829 (27 prosent)

822 (27 prosent)

Kvinnelige innsatte

192 (6,3 prosent)

140 (4,5 prosent)

Antall forvaringsdømte

148 menn
10 kvinner

136 menn
7 kvinner

Innsatte personer under 18 år

7

10

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år

84

83

Av de ti innsatte under 18 år, sitter to på dom og åtte i varetekt. 


Soningskø
Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
En stor andel av soningskøen er i region sørvest. KDI har iverksatt tiltak for å redusere tilfanget av dommer til denne regionen og ser allerede resulateter av dette. 
Til tross for en økning av antall domfelte i soningskø sammenlignet med samme periode i 2023, er antallet likevel historisk sett lavt.

April 2023

April 2024

Soningskø (ubetingede dommer)

146

294

Antall i soningskøen som avventer soning

med elektronisk kontroll (fotlenke)

10

17

Måneden før,  mars 2024, var soningskøen på 290 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for april 2024 ligger vedlagt.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført én soningsoverføring i april. Totalt har det blitt gjennomført fem soningsoverføringer i 2024, dette er like mange som på samme tidspunkt i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I april 2024 ble det iverksatt 634 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en økning på 26 prosent sammenlignet med april 2023, da 504 straffegjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 347 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 149.

Tallene viser en økning for de fleste straffegjennomføringer i samfunn. Bøtetjeneste øker fra 1 iverksatt sak i april 2023 til 27 iverksatte saker i april 2024. Program mot ruspåvirket kjøring øker med 86 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon øker med 78 prosent. Videre øker elektronisk kontroll med 28 prosent og samfunnsstraff med 12 prosent.

Prøveløslatelse med møteplikt synker med 18 prosent sammenlignet med april 2023.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i april 2024 var på 15 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

apr.24

apr.23

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

347

272

14 %

389

Samfunnsstraff

149

133

18 %

928

Prøveløslatelse med møteplikt

42

51

12 %

249

Program mot ruspåvirket kjøring

39

21

18 %

395

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

16

9

19 %

131

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

13

13

8 %

298

Bøtetjeneste

27

1

11 %

71

Hjemmesoning (§ 16)

1

4

0 %

1

Totalt

634

504

15 %

2462

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker april 2024 og april 2023. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i april 2024 er 42 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 14 prosent, narkotika- og rusmiddellovbrudd med 9 prosent, og vold med 9 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

41,9 %

Økonomi

14,1 %

Narkotika/rus

9,4 %

Vold

9,4 %

Annet

8,4 %

Lov og orden

7,6 %

Vinningskriminalitet

5,8 %

Seksuallovbrudd

3,4 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. April 2024. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye