Pensjonistforbundet

- Savner konkrete tiltak for landets eldre

Del

Pensjonistforbundet er tilfreds med at regjeringen gir mer penger til kommunene og sykehusene i revidert nasjonalbudsjett, men savner konkrete tiltak rettet mot landets eldre. – Vi synes det er synd at regjeringen ikke bruker litt mer oljepenger til rettferdige fordelingstiltak, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen savner tydeligere spor i revidert nasjonalbudsjett etter regjeringens uttrykte intensjoner om å styrke eldrepolitikken.
Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen savner tydeligere spor i revidert nasjonalbudsjett etter regjeringens uttrykte intensjoner om å styrke eldrepolitikken. Johnny Syversen/ Pensjonistforbundet Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet fremmer krav til statsbudsjettet hvert år, og inviteres i tillegg av regjeringen til fire budsjettmøter gjennom året, der eldrepolitiske saker står sentralt. – Vi savner et tydeligere avtrykk av vår tette kontakt med regjeringen, når den presenterer et revidert budsjett. Regjeringen er godt kjent med hvilke tiltak landets eldre har behov for, sier Jan Davidsen.

Et eksempel på dette er frivilligheten, som blant annet er en viktig brikke i regjeringens Bo trygt hjemme-reform. - Eldre bidrar hvert år med frivillig arbeid anslått til en verdi av 29 milliarder kroner. Vi ønsker at det blir avsatt penger til en bedre organisering av dette arbeidet, sier Davidsen.  

En god start 
Davidsen understreker at det nå er høyst nødvendig at regjeringen setter av mer penger til kommunene og sykehusene, der eldre er hyppige brukere av tjenester. – Jeg vil kalle dette en god start, som vi forventer at blir fulgt opp også i kommende budsjetter, sier han.

Regjeringen vil øke kommunenes frie inntekter med 6,4 milliarder kroner, men det meste av økningen går med til å dekke lovpålagte og automatiske utgiftsøkninger. Derfor er den reelle inntektsøkningen kun omkring 2,5 milliarder kroner. Av dette får fylkeskommunene 200 millioner kroner og kommunene 2,3 milliarder kroner.

- Hele 157 kommuner hadde negativt driftsresultat i fjor. Mange kommuner har ikke råd til utføre oppgavene de er pålagt. Derfor mener vi at regjeringen kunne ha strukket seg enda lenger, sier Davidsen. Pensjonistforbundet har beregnet at regjeringen kunne brukt 54 milliarder kroner mer uten å bryte handlingsregelen.

Trenger varig løft
Sykehusene styrkes med 2 milliarder kroner i 2024. Målet er å øke kapasiteten og få ned ventetidene. Pensjonistforbundet har lenge hevdet at sykehusenes utfordringer skyldes svak organisering, underfinansiering og urealistiske effektivitetskrav. Det må både mer penger til og en vilje til å finne løsninger gjennom et samarbeid mellom partene i arbeidslivet. - Det er nødvendig at sykehusene styrkes og vi håper dette er begynnelsen på et varig løft for spesialisthelsetjenesten, sier Davidsen.

Rettferdig fordeling
Regjeringens anslag til lønnsvekst ligger nå på 5,2 prosent, noe som gir en regulering av løpende pensjoner fra folketrygden på 4,58 prosent på årsbasis, og en økning på 2,76 prosent fra 1. mai. - Vi mener det bør brukes litt mer oljepenger til rettferdige fordelingstiltak. Det tar vi med oss inn i årets trygdeoppgjør, der vi har en klar forventning om at det tas særlig hensyn til dem med de laveste pensjonene, sier Davidsen. Trygdeoppgjøret starter 16. mai og avsluttes 23. mai.

Kontakter

Bilder

Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen savner tydeligere spor i revidert nasjonalbudsjett etter regjeringens uttrykte intensjoner om å styrke eldrepolitikken.
Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen savner tydeligere spor i revidert nasjonalbudsjett etter regjeringens uttrykte intensjoner om å styrke eldrepolitikken.
Last ned bilde

For likeverd, initiativ og trygghet

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har mer enn 255 000 medlemmer. Pensjonistforbundet har fylkesforeninger i alle fylker og om lag 700 lokallag og -foreninger spredt over hele Norge. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber med å påvirke myndighetene til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Noen av kampsakene våre er å heve minstepensjonen for enslige, å fjerne underreguleringen av pensjon og økt kvalitet og verdighet i eldreomsorgen. Vi er en tydelig stemme for landets eldre, som vi mener skal bli sett og hørt. 

Følg pressemeldinger fra Pensjonistforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Pensjonistforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Pensjonistforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye