Rambøll

Stier til bedre samfunn – Bærum satser på snarveier

Del

Bærum kommune tar skritt for å møte en forventet befolkningsvekst, og tar grep for å nå nullvekstmålet for persontransport og samtidig redusere bilbruken. Et av tiltakene er å utvikle snarveier i kommunen som et supplement til det eksisterende gang- og sykkelveinettet.

Liv Eva Wiedswang og Karolina Brzezina fra Bærum kommune kan konstatere en positiv respons fra innbyggerne for snarveienes funksjon i kommunen.
Liv Eva Wiedswang og Karolina Brzezina fra Bærum kommune kan konstatere en positiv respons fra innbyggerne for snarveienes funksjon i kommunen. Foto: Melisa Fajkovic

–Vi må snu transporthierarkiet i kommunen. Vi har en utfordring med antall biler i Bærum, og veinettet er ikke tilpasset dagens reisevaner og kjøretøy. I tillegg til nullvekstmålet, er folkehelse og mindre belastning på nærmiljø og infrastruktur andre gevinster, sier Liv Eva Wiedswang i Bærum kommune. Sammen med konsulenter fra Rambøll Management Consulting og tjenestedesignere i Halogen, har Bærum kommune gjennomført et prosjekt for å teste ut ulike metoder for å kartlegge behov og utarbeide tiltak knyttet til snarveier i sentrale områder som Bekkestua, Eiksmarka og Rykkinn. Økt bruk forutsetter at snarveiene blir tilgjengelige.

Prosjektet, som er finansiert av statlige byvekstmidler, har sett spesielt på hvordan snarveier kan gjøre det enklere og tryggere for innbyggerne å velge gange fremfor bilkjøring, og samtidig bidra til bedre folkehelse og et bedre nærmiljø.

Engasjement og positiv respons fra innbyggerne
–Responsen fra innbyggerne har vært veldig positiv. Fra ivrige sameier til engasjerte idrettslag, har folk fra alle lag i samfunnet vist sin støtte. Barn i skolealder, representanter fra FAU på skoler og foreninger som representerer eldre har også kommet til orde, og vi opplever en tydelig forståelse av at å oppgradere og tilrettelegge snarveiene vil gi mer enn bare en raskere vei fra A til B. Snarveier er ikke bare kortere, de er også ofte tryggere, sier Liv Eva Wiedswang.

Som en av de nærmeste naboene til snarveien mellom Bekkestua og Gjønnes møter vi Taran Berger-Mår, nabo og fast bruker av en av snarveiene som ligger like inntil huset hennes.
–Det er helt ideelt å ha en slik snarvei rett utenfor hjemmet vårt. Alternativet ville vært å gå rundt langs trafikkerte veier rundt. Vi ser at barn og foreldre bruker snarveien til og fra barnehage og skole, så dette er et godt eksempel på en trygg og bilfri snarvei i nærmiljøet, sier hun. –Men skal den brukes av flere, må den merkes.

Det er et poeng også kommunen ser på som en forlengelse av prosjektet.
–For å gjøre snarveiene tilgjengelige og kjente må vi velge kanaler som treffer målgruppen. Vi ser på hvordan vi eventuelt kan tilrettelegge snarveien i allerede eksisterende apper folk bruker, og vi har laget fysiske kart som gjør at innbyggerne kan oppdage nye snarveier. Det vil også komme skilter i terrenget som viser vei til snarveiene, forteller Wiedswang.

Samarbeid og kunnskap
Samarbeidet med fagmiljøene i Bærum og konsulentene fra Rambøll og Halogen, resulterte i en designdrevet prosess der ulike metoder for å kartlegge behov og utarbeide tiltak ble testet. Erfaringene og kunnskapen som kommunen har tilegnet seg kan overføres og anvendes i hele kommunen. Snarveimodellen vil kunne brukes som en guide for hvordan kommunen kan identifisere og forbedre snarveier som har stor betydning for lokalsamfunnet. Blant annet hvordan kunnskap om snarveienes bruk kan samles inn, og hvordan ansvar for ulike tiltak kan fordeles, og hva som bør tilføres i reguleringsplaner.

Et godt grunnlag for økt bruk av snarveier
–Bærum kommunes innsiktsfulle tilnærming til prosjektet, hvor de søker å forstå bakgrunnen for folks transportvalg, er både smart og grundig. På denne måten skaffer kommunen seg et godt grunnlag for å forstå hvorfor kommunens innbyggere bruker det transportmidlet de gjør, hvordan en kan legge til rette for å gjøre det lettere å velge noe annet, og dermed gi folk større frihet i sine valg, sier prosjektleder i Rambøll, Ulrike Zamudio-Tveterås og understreker at kommunen allerede har tenkt mye riktig.
– Vi ser at det gjennom dette prosjektet etableres en arena hvor det gis plass for ulike svar på ulike behov. I noen tilfeller vil behovet være å fysisk synliggjøre snarveier, andre ganger trengs det vedlikehold. Eventuelt kan det også være tilfeller hvor en snarvei som egentlig lå der kan ha blitt usynlig. Det kan være mange ulike årsaker som gjør at det blir komplisert å komme seg rundt. Derfor er det fornuftig å få på plass et opplegg som kan tilpasses de ulike områdene i kommunen, sier Ulrike Zamudio-Tveterås.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Liv Eva Wiedswang og Karolina Brzezina fra Bærum kommune kan konstatere en positiv respons fra innbyggerne for snarveienes funksjon i kommunen.
Liv Eva Wiedswang og Karolina Brzezina fra Bærum kommune kan konstatere en positiv respons fra innbyggerne for snarveienes funksjon i kommunen.
Last ned bilde
- Vi ser at barn og foreldre bruker snarveien til og fra barnehage og skole, så dette er et godt eksempel på en trygg og bilfri snarvei i nærmiljøet, sier Taran Berger-Mår.
- Vi ser at barn og foreldre bruker snarveien til og fra barnehage og skole, så dette er et godt eksempel på en trygg og bilfri snarvei i nærmiljøet, sier Taran Berger-Mår.
Last ned bilde
Liv Eva Wiedswang og Karolina Brzezina. prosjekteier og prosjektleder i Bærum kommune.
Liv Eva Wiedswang og Karolina Brzezina. prosjekteier og prosjektleder i Bærum kommune.
Last ned bilde
Ulrike Zamudio-Tveterås fra Rambøll mener Bærum kommune har skaffet seg seg et godt grunnlag for å forstå hvorfor kommunens innbyggere bruker det transportmidlet de gjør.
Ulrike Zamudio-Tveterås fra Rambøll mener Bærum kommune har skaffet seg seg et godt grunnlag for å forstå hvorfor kommunens innbyggere bruker det transportmidlet de gjør.
Last ned bilde

Om oss

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Ramboll lanserer åpen tilgang til database for å sammenligne klimagassreduksjon i bygg12.3.2024 11:30:00 CET | Pressemelding

Ramboll CO2mpare, en benchmark-database for klimagassananalyser med over 130 byggeprosjekter fordelt på seks land, gjør det mulig for aktører i byggebransjen og myndigheter å sammenligne og vurdere sine strategier for klimagassreduksjon. Den første internasjonale åpne tilgangsdatabasen av sitt slag ble offisielt lansert på Bygg og Klima Globalt Forum, i Paris, 7. mars.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye