Riksantikvaren

Skal ta vare på landbrukets kulturmiljø

Del

Riksantikvaren sender nå et forslag til nasjonal bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer ut på høring. Høringsfristen er 30. juni 2024.

Fra Lista i Agder. Området er et av Norges eldste jordbrukslandskap med spor etter menneskers aktivitet i over 6000 år.
Fra Lista i Agder. Området er et av Norges eldste jordbrukslandskap med spor etter menneskers aktivitet i over 6000 år. Foto: Oskar Puschmann, NIBIO

Forslaget dreier seg om hvordan vi kan ta vare på bygninger, arkeologiske kulturminner og landskap fra jordbruk, skogbruk og reindrift i årene som kommer. 
–Næringene i landbruket har vært med på å forme Norge. I kulturlandskapet i bygdene våre finner vi mange spor som går langt tilbake i tid, og flere lag av historie, sier Linda Veiby, avdelingsdirektør i Samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren.   

Riksantikvaren har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å lage et forslag til bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer. Nå sendes forslaget ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 30. juni 2024. 

Den nye strategien skal være et verktøy for å nå nasjonale mål på kulturmiljøfeltet. Over hele landet finnes et mangfold av kulturmiljøer som forteller om landbrukets betydning i norsk historie. 
– Vi håper å få mange innspill slik at forslaget til bevaringsstrategi kan bli et nyttig verktøy for alle involverte. Sammen har vi en stor og viktig oppgave, med å legge til rette for at landbrukets kulturmiljøer bevares på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner, fortsetter Veiby. 

Strategi for hele landet

Forslaget til strategi har fire deltema som er prioriterte områder innen det omfattende kulturhistoriske emnet landbrukets kulturmiljøer: 
-Bygninger i jordbruket 
-Jordbrukslandskapet 
-Kulturmiljøer i skog 
-Kulturmiljøer etter reindrift.  

Dette er overordnede felt med hver sine bevaringsspørsmål.  
– Vi ønsker at kulturmiljø og sporene etter det som en gang var sees som en ressurs i utviklingen av landbruksnæringen og lokalsamfunnene, sier Veiby.  
 
Strategien dreier seg ikke bare om å bevare, men også om å legge til rette for bærekraftig drift i historiske kulturmiljøer. Målet er å finne gode, langsiktige løsninger til beste for drift og vern.  
– Hvis vi mister sammenhengen av syne, bokstavelig talt, mister vi viktig kunnskap om dem som var her før oss. Derfor vil vi se bevaring, bruk og utvikling i sammenheng. Bruk er det beste vern, og det gjelder også i landbruket. Samtidig er det viktig at driften tar hensyn til kulturmiljøverdiene, fortsetter Veiby.

Samordnet innsats

Samarbeid er en sentral forutsetning for bærekraftig bevaring i det nye strategiforslaget. Det innebærer koordinering mellom myndigheter, på ulike nivåer, og mulighet for medvirkning fra alle i landbruksektoren.  

–Det nytter ikke om vi alle sitter på hver vår tue. Vi skal jobbe sammen om dette. Derfor oppfordrer vi alle som har innspill til forslaget om å sende sine synspunkter til oss innen 30. juni, avslutter avdelingsdirektør Linda Veiby hos Riksantikvaren.   

I tråd med stortingsmelding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken skal bevaringsarbeidet i norsk kulturmiljøforvaltning videreutvikles med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Riksantikvaren utarbeider flere nye bevaringsstrategier for hvordan innsatsen kan legges opp for å nå disse målene, ved å samordne virkemidler og involvere ulike aktører.  

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Spydeberg prestegård i Indre Østfold. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Spydeberg prestegård i Indre Østfold. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Fra Spydeberg prestegård. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Fra Spydeberg prestegård. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Stenberg på Toten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Stenberg på Toten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Havråtunet på Osterøy. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Havråtunet på Osterøy. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Leveld. Et landskap med seterområder i Buskerud. Foto: Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
Leveld. Et landskap med seterområder i Buskerud. Foto: Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
Last ned bilde
Eikesdalen, Møre og Romsdal. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Eikesdalen, Møre og Romsdal. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Last ned bilde
Tamrein på Røros. Foto: Camilla Knutsen
Tamrein på Røros. Foto: Camilla Knutsen
Last ned bilde
Orala - Øvre Aronstorpet, en skogfinsk husmannsplass. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Orala - Øvre Aronstorpet, en skogfinsk husmannsplass. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Linda Veiby, avdelingsdirektør i Samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Linda Veiby, avdelingsdirektør i Samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmesteren på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye