Felleskjøpet Agri

Inviterer til nasjonal innsamling av storsekker

Del

Felleskjøpet Agri setter seg nye, ambisiøse mål og vil presse storsekker fra landbruket landet rundt.

TILBUD: Bonde Tollef Grindstad i Rakkestad er en av mange bønder som har benyttet seg av tilbudet om å levere storsekker kostnadsfritt til gjenvinning. I år inviteres alle bønder til å levere storsekker ved sin Felleskjøpet-avdeling i løpet av uke 25 eller 34, avhengig av hvor man bor i landet.
TILBUD: Bonde Tollef Grindstad i Rakkestad er en av mange bønder som har benyttet seg av tilbudet om å levere storsekker kostnadsfritt til gjenvinning. I år inviteres alle bønder til å levere storsekker ved sin Felleskjøpet-avdeling i løpet av uke 25 eller 34, avhengig av hvor man bor i landet. Foto: Felleskjøpet Agri

To uker i sommer inviterer Felleskjøpet Agri bonden til å levere storsekker til gjenvinning.

Den viktige perioden å huske for alle bønder, unntatt de i vest og nord, er uke nummer 25. Dette er perioden 17.-22. juni. For bønder på Vestlandet og i Nord-Norge er det viktig å notere seg tidsrommet 19.-24. august i uke 34.

– I disse to periodene vil vi sette ut containere ved alle våre avdelinger. Her kan det leveres storsekker kostnadsfritt. Det vil være mulig å levere storsekker i åpningstiden til den enkelte avdeling i de nevnte periodene, sier Fredrik Stenseth Ruud, produktsjef konservering i Felleskjøpet Agri.

Ambisjon: 200 tonn

I etterkant av innleveringene vil Felleskjøpet hente inn og presse alle storsekker som er levert. Disse går videre nedstrøms til gjenvinning.

– I samarbeid med norske bønder har Felleskjøpet gjennom flere år samlet inn og sendt hundrevis av tonn med rundballeplast til resirkulering. Prosjektet med innsamling av storsekker har vi prøvd ut de siste par årene. Det startet med et pilotprosjekt i Østfold i 2022. Da samlet vi inn 15.000 storsekker, 22 tonn, til gjenvinning. I år er ambisjonen vår å samle inn 200 tonn storsekker, sier Ruud, som understreker at alle bønder i områdene hvor Felleskjøpet Agri har aktivitet, inviteres til å levere storsekker kostnadsfritt i juni og august.

– Dette er tiden hvor gårdbrukeren har gjort unna onner og gjødsling, og mange har et betydelig antall tomme storsekker liggende. Det kan være sekker som har inneholdt gjødsel, såkorn, såfrø eller kraftfôr. Sekkene kan være fra oss eller andre leverandører, vi tar imot alt kostnadsfritt, sier Fredrik Stenseth Ruud.

Slik forbereder du levering

Etter at storsekkene er samlet inn og presset går de til resirkulering. Mottaker av den resirkulerte plasten vil rive den opp, lage granulat og skape grunnlag for ny produksjon. Dette kan være nye storsekker, produkter i hardplast som for eksempel bøtter, paller eller fritidsbåter.

– Målet vårt er å holde den sirkulære prosessen så nære sluttbrukeren som mulig, sier Fredrik Stenseth Ruud.

Det er viktig at sekken må være rista rein. Deretter kan en praktisk løsning for eksempel være å legge ni storsekker opp i én sekk. Disse fraktes deretter til Felleskjøpet-avdelingen, hvor containeren står klar for mottak enten i uke 25 eller uke 34.

– Plast må sees på som en egen verdikjede. All plast vi samler inn i Felleskjøpet går til resirkulering og blir ny råvare. Resirkulerte storsekker er en ressurs vi skal styre tilbake til produsenter som trenger hardplast som råvare. Det vil snart komme EU-krav om minst 30 prosent resirkulert materiale i nye emballasjeprodukter. Derfor er det viktig at vi får samlet inn og gjenvunnet så mye som mulig. Vår ambisjon er å samle inn og gjenvinne all plasten vi årlig setter på markedet, sier Geir Vik, sjef for konserninnkjøp i Felleskjøpet Agri.

Fakta om landbruksplast:

  • Landbruksplast er en fellesnevner for ulike plasttyper som bonden bruker i gårdsdrifta.
  • De vanligste typene er vikleplast/rundballeplast, storsekker som inneholder gjødsel, såkorn, kraftfôr. Videre fiberduk og hard plastemballasje som kanner og kasser.
  • Felleskjøpet Agri (FKA) har i flere år samlet inn og sendt rundballeplast til gjenvinning. De siste årene har selskapet også etablert innsamling av storsekker.
  • Bæreposene i Felleskjøpets 97 butikker landet rundt er ett av produktene som er produsert med gjenvunnet landbruksplast.
  • I 2022 startet Felleskjøpet pilotprosjektet med å samle inn storsekker til gjenvinning. Gjennom piloten i Østfold ble det sendt 22 tonn storsekker til gjenvinning.
  • I år har Felleskjøpet ambisjoner om å samle inn 200 tonn storsekker.
  • Her samler vi inn:
  • Uke 25: Østlandet og Midt-Norge (FKAs region 1,2,3,4, 6 og 7)
  • Uke 34: Vestlandet og i Nord-Norge (FKAs region 5 og 8)
  • Felleskjøpet Agris innsamling av storsekker gjelder ikke i Rogaland og Agder, hvor selskapet ikke har aktivitet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KOMPRIMERER: Etter en tur i pressa blir cirka 200 sekker til komprimerte baller.
KOMPRIMERER: Etter en tur i pressa blir cirka 200 sekker til komprimerte baller.
Last ned bilde

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye