Eika Gruppen

Et resultat sterkt preget av en krevende vinter med mye kulde og nedbør.

Del

Selskapet leverer i første kvartal et resultat før skatt på -65 millioner kroner (25). Skadeprosent for egen regning i kvartalet var 93,4 (82,1) Selskapet opplever god vekst i premieinntektene i kvartalet, men mer frekvensskader og storskader sammenlignet med samme periode i fjor, noe som bidrar til et svakt teknisk resultat i kvartalet.

Selskapet opplever god vekst i premieinntektene i kvartalet, men mer frekvensskader og storskader sammenlignet med samme periode i fjor, noe som bidrar til et svakt teknisk resultat i kvartalet.
Selskapet opplever god vekst i premieinntektene i kvartalet, men mer frekvensskader og storskader sammenlignet med samme periode i fjor, noe som bidrar til et svakt teknisk resultat i kvartalet.

Årets første kvartal ble sterkt preget av en vinter med mye kulde og nedbør. Kulde fører til stort innslag av vann og frostskader, men også større innslag av brann og skader knyttet til oppvarming av bolig. Svært krevende kjøreforhold i kombinasjon med betydelig kostnadsøkninger knyttet til bilskader påvirker resultatet negativt. Lang ståtid på verksted og delepriser sterkt drevet av inflasjon og svak krone er en vesentlig driver for resultatet. Vi opplevde i første kvartal, som gjennom 2023, økning i antall brannskader. Bare i januar fikk vi branner for til sammen 35 millioner kroner og vannskader for 60 millioner kroner. Videre motorskader for tett oppunder 130 mill., som er det høyeste skadevolumet registrert i en enkelt måned. Antall innmeldte skader økte med 28% sammenliknet med januar 2023. God planlagt vekst i premieinntektene i første kvartal gir forventet effekt i kvartalets siste måned. Sammen med normalisert innmelding av skader gir dette et sterkt resultat isolert for mars måned med CR-nivå nede på 80-tallet. Denne positive utviklingen ser vi fortsette inn i 2. kvartal. Økninger i premieinntekter sammen med blant annet kostnadstilpassede endringer i egenandeler gir god effekt.  

Avviklingsresultat for egen regning i første kvartal er -26 millioner kroner (-18). Combined ratio for egen regning justert for avvikling er 111,4 prosent (100,9).

Bestandspremien per 31. mars 2024 utgjør 4.116 millioner kroner (3.811). Hvilket tilsvarer en vekst i bestandspremien på 8,0 prosent siden samme kvartal i fjor. Næringsmarkedet utgjør en bestandspremie på 908 millioner kroner (837). Privatmarkedet utgjør 2.848 millioner kroner (2.639), hvorav 668 millioner kroner utgjør personforsikring (631). Landbruksmarkedet har en bestandspremie på 361 millioner kroner (335). Selskapet har en økning i premieinntektene for egen regning med 73 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor, tilsvarende en økning på 8,3 prosent (10,4).

Ved utgangen av kvartalet utgjorde finansiell portefølje til forvaltning 3.877 millioner kroner. Netto finansinntekter i kvartalet utgjorde 65,8 millioner kroner (48,3). Annualisert avkastning på investeringsporteføljen er 6,5 prosent (5,0).

Forventer gjennomført fusjon tidligst i løpet av sommeren 2024

12. desember signerte Eika Forsikring og Fremtind Forsikring en intensjonsavtale om å fusjonere de to selskapene i løpet av 2024.  19. januar 2024 ble transaksjonsavtale signert. Avtalen ble godkjent av Konkurransetilsynet 1. mars. Det forventes at Finanstilsynet gir sin godkjenning innen utgangen av andre kvartal. Fusjonen vil da etter planen tre i kraft 1. oktober i år.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eika Forsikring sine nøkkeltall for 1. kvartal 2024
Eika Forsikring sine nøkkeltall for 1. kvartal 2024
Last ned bilde

Lenker

Om Eika

Eika Forsikring leverer skade- og personforsikring til kunder innen privat-, landbruks- og næringslivsmarkedet. Salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom banker, men er også tilgjengelige via digitale kanaler. Eika Forsikring er datterselskap i Eika Gruppen og har sitt hovedkontor på Hamar.

Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Bankene er spredt over store deler av landet og bidrar til økonomisk vekst og trygghet for privatkunder og næringsliv i sine markedsområder. Samarbeidet i alliansen sørger for stordriftsfordeler for lokalbankene som nyter høy tilfredshet blant sine kunder. Eika Gruppen er eid av bankene. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken gjennom å sikre sterke, omsorgsfulle lokalbanker som kan være en drivkraft for vekst og utvikling for kunder og lokalsamfunn.

Eika Gruppens kjernevirksomhet er å sikre lokalbankene moderne og effektiv bankdrift gjennom gode og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser, inkludert en komplett plattform for bank-infrastruktur. Les mer på eika.no - https://eika.no/

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Høyere skadetall trekker ned kvartalsresultatet8.5.2024 09:33:43 CEST | Pressemelding

Eika Gruppens netto driftsinntekter endte på 1,2 milliarder kroner i årets første kvartal, opp fra 1,1 milliarder i 2023. Resultat før skatt ble -48 mot 32 millioner kroner i fjor. Reduksjonen skyldes et svakt forsikringsresultat etter et utfordrende skadebilde i årets to første måneder. De siste to månedene viser imidlertid en betydelig forbedring i skadesituasjonen, og den underliggende trenden er positiv.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye