Eika Gruppen

Høyere skadetall trekker ned kvartalsresultatet

Del

Eika Gruppens netto driftsinntekter endte på 1,2 milliarder kroner i årets første kvartal, opp fra 1,1 milliarder i 2023. Resultat før skatt ble -48 mot 32 millioner kroner i fjor. Reduksjonen skyldes et svakt forsikringsresultat etter et utfordrende skadebilde i årets to første måneder. De siste to månedene viser imidlertid en betydelig forbedring i skadesituasjonen, og den underliggende trenden er positiv.

Svakt forsikringsresultat etter et utfordrende skadebilde i årets to første måneder påvirker resultatet. De siste to månedene viser imidlertid en betydelig forbedring i skadesituasjonen, og den underliggende trenden er positiv
Svakt forsikringsresultat etter et utfordrende skadebilde i årets to første måneder påvirker resultatet. De siste to månedene viser imidlertid en betydelig forbedring i skadesituasjonen, og den underliggende trenden er positiv

Netto driftsinntekter i kvartalet utgjorde 1,2 milliarder kroner (1,1). Det har vært god vekst i bestandspremien i kvartalet, og det har også vært vekst i brutto utlån i Eika Kredittbank, samt en økning i antall spareavtaler og portefølje til forvaltning i Eika Kapitalforvaltning. Et godt kvartal i finansmarkedene ga positive inntekter fra verdipapirer. Netto verdiendringer og gevinst/tap på verdipapirer utgjorde 30,1 millioner kroner i kvartalet (24,3).

Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 350 millioner kroner (320).  Kostnadsveksten er i henhold til konsernets vedtatte strategiske planer og relaterer seg til personalkostnader, effektivisering av interne prosesser, sikkerhetsløsninger og utvikling av bedre rådgiver- og kundeløsninger knyttet til forsikringsvirksomheten og sparing, samt leveranser til bank.

Kvartalsresultatet i forsikringsvirksomheten er preget av vesentlig høyere skadetall både for frekvens- og storskader enn det som har vært normalt for selskapet, mye grunnet vinterens skiftende vær. Selskapet opplever god vekst i premieinntektene, med en annualisert premievekst på 11,9 prosent. Skadekostnadene er samtidig sterkt drevet av inflasjon og svak norsk kronekurs. Combined ratio justert for avviklingsgevinster var på 114 (103).  Selskapet fikk imidlertid god avkastning på investeringsporteføljen. Dette bidrar positivt i første kvartal. Samlet bestandspremie er på 4,1 milliarder kroner (3,8) ved utgangen av kvartalet. 

Sparing og plasseringsvirksomheten leverte et godt resultat i kvartalet med 24 millioner kroner (17). Eika Kapitalforvaltning har en samlet portefølje på 73,5 milliarder kroner (63,5). Selskapet fortsetter å styrke sin posisjon i markedet for spareavtaler og har i dag 196 000 spareavtaler og mer enn 7 000 kunder har plassert egen pensjonskonto i selskapet. Aksjemarkedene gav en meget god avkastning i kvartalet, og fire av selskapets aksje- og kombinasjonsfond leverte avkastning som var høyere enn sine referanseindekser gjennom årets andre kvartal, mens fire av fondene leverte lavere avkastning som var lavere enn referanseindeksen i perioden.

Finansieringsvirksomheten med brutto utlån på 3,4 milliarder kroner er negativt påvirket av økte renter som øker finansieringskostnaden. Selskapet har også noe økte kredittap.

Et avventende boligmarked påvirket resultatet i eiendomsmeglingsvirksomheten i Aktiv-kjedens 82 kontorer. Kjeden gjennomførte 2 098 formidlinger i kvartalet mot 2 434 i samme periode i 2023. Kvartalet er preget av usikkerhet i markedet på grunn av økte boliglånsrenter og usikkerhet i økonomien. Dette har medført stort fall i salget av prosjekterte boliger, samt redusert etterspørsel etter fritidsboliger.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Svakt forsikringsresultat etter et utfordrende skadebilde i årets to første måneder påvirker resultatet. De siste to månedene viser imidlertid en betydelig forbedring i skadesituasjonen, og den underliggende trenden er positiv
Svakt forsikringsresultat etter et utfordrende skadebilde i årets to første måneder påvirker resultatet. De siste to månedene viser imidlertid en betydelig forbedring i skadesituasjonen, og den underliggende trenden er positiv
Last ned bilde
Eika Gruppen sine nøkkeltall for første kvartal 2024
Eika Gruppen sine nøkkeltall for første kvartal 2024
Last ned bilde

Om Eika
Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Bankene er spredt over store deler av landet, og bidrar til økonomisk vekst, trygghet og utvikling i sine markedsområder. Samarbeidet i alliansen gir stordriftsfordeler til bankene, slik at de kan bruke tiden på å sikre gode opplevelser for kundene. 

Eika Gruppen er eid av bankene. Gruppens visjon er å styrke lokalbanken og være Norges mest attraktive partner for selvstendige sparebanker. Kjernevirksomheten er å levere gode og kostnadseffektive produkter og tjenester, inkludert plattform for bank-infrastruktur. Produktområdene er forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Les mer på eika.no

Eika. Ved din side.

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye