SpareBank 1 Østlandet

Et sterkt resultat med solid underliggende bankdrift

Del

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat etter skatt for første kvartal 2024 ble 860 (652) millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 17,4 (13,9) prosent.

Klara-Lise Aasen presenterer sitt første kvartalsresultat som ny konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet
Klara-Lise Aasen presenterer sitt første kvartalsresultat som ny konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet

- En egenkapitalavkastning på over 17 prosent er meget solid, og kommer fra gode underliggende driftsresultater og lave tapskostnader. Grundig bankhåndverk i en bransje med sterk konkurranse utgjør kjernen i det gode resultatet. Vi skal møte denne konkurransen med god rådgivning og gode kundeopplevelser framover. Jeg er stolt over den innsatsen som alle våre ansatte gjør hver dag, sier Klara-Lise Aasen, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

God vekst
Kvartalet ble preget av god vekst i renteinntektene. Netto renteinntekter inklusive provisjoner fra kredittforetakene ble 1 079 millioner kroner, en økning på 16,3 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor.

Ved utgangen av første kvartal var samlet utlånsvekst siste 12 måneder på 4,8 prosent. Veksten i personmarkedet var 3,4 prosent mens den var 8,4 prosent i bedriftsmarkedet. Markedet for både person- og bedriftskunder preges av sterk konkurranse og moderat etterspørsel. Samtidig er det tegn til at aktiviteten kan ta seg opp framover, også i markedet for nye boligprosjekter.

Provisjonsinntektene eksklusive provisjoner fra kredittforetakene var på nivå med samme kvartal i fjor. Det var god vekst i provisjoner fra eiendomsmegling, mens provisjonene fra skadeforsikring var lavere enn på samme tid i fjor, drevet av høyere skadeutbetalinger. Med virkning 1. januar 2024 kjøpte SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet AS regnskaps- og rådgivningsselskapet Siffer. Oppkjøpet medførte økte inntekter fra regnskapstjenester på 14 millioner kroner.

Konsernets driftskostnader i første kvartal ble 599 millioner kroner, en økning på 13,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2023.
- Kostnadene er på den høye siden, og er preget av faktorer som oppkjøpet av Siffer, strategiske satsninger som styrking av direktebankkanalen og fusjonskostnader, sier Aasen.

Lave tap og en tilpasset utlånsportefølje
Tapskostnadene utgjorde i første kvartal 33 millioner kroner, tilsvarende 0,10 prosent av brutto utlån. Banken har en solid låneportefølje som er godt tilpasset krevende makroøkonomiske tider. Dette gjenspeiler en konservativ utlånspraksis. Likevel er det sannsynlig at flere kunder vil oppleve økonomiske utfordringer i tiden som kommer.

- Framover blir det viktig fortsatt å støtte kundene våre gjennom det som ser ut til å bli en lengre periode med høye renter. Vi ser at de aller fleste kundene våre er godt skodd for utfordringer, men det vil være enkeltkunder som trenger hjelp og hvor vi som lokalbank kan bistå og gi gode råd. I en slik situasjon er det spesielt verdifullt for kundene med kompetent rådgivning. Banken skal fortsette å bidra med gode løsninger for sine kunder, også de som opplever tyngre tider.

Fusjonen med Totens
Generalforsamlingen i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandets representantskap vedtok sammenslåing den 22. februar. Det tas sikte på å gjennomføre den juridiske fusjonen i løpet av fjerde kvartal 2024, gitt nødvendige myndighetsgodkjennelser. Den planlagte fusjonen med Totens Sparebank vil gi banken styrket tilstedeværelse og vekstpotensial i Mjøsregionen.

Kundeutbytte bidrar til gode kundeopplevelser
I april delte banken ut utbytter til eiere og kunder. Samlet mottok kundene 381 millioner kroner. SpareBank 1 Østlandet var den første til å innføre kundeutbytte i bank og ordningen er blitt en viktig del av den totale kundeopplevelsen. Som bankens største eier, mottok Sparebankstiftelsen Hedmark 471 millioner kroner i utbytte i april. Midlene kommer lokalsamfunnet til gode, gjennom betydelige gaveutdelinger - et viktig aspekt ved den norske sparebankmodellen.

Nøkkeltall 1. kvartal 2024 (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2023)

 • Resultat etter skatt: 860 (652) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 17,4 (13,9) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 5,03 (3,80) kroner
 • Netto renteinntekter: 1 004 (857) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 370 (366) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 230 (102) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 599 (529) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 33 (49) mill. kroner
 • Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 0,4 (0,8) prosent
 • Innskuddsvekst siste kvartal: 1,6 (1,6) prosent
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,0 (17,7) prosent
 • Bankens grønne utlån (inkl. utlån overført til kredittforetakene) utgjorde ved utgangen av første kvartal 41 mrd. kroner (34 mrd. kroner)

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Klara-Lise Aasen presenterer sitt første kvartalsresultat som ny konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet
Klara-Lise Aasen presenterer sitt første kvartalsresultat som ny konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med 1 225 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom snart 180 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt og andre tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i bygd og by. Vi har i dag 37 kontorer spredt rundt om i Oslo, Viken og Innlandet, og har en forretningskapital på 245 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye