Hafslund

Solid resultat i første kvartal i 2024 for Hafslund

Del

Hafslund fikk et resultat etter skatt på 1 596 millioner kroner i første kvartal 2024. Det er en nedgang på 1 165 millioner kroner sammenlignet med 2023 og skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser i Sør-Norge.

– For Hafslund er kraftprisen avgjørende for resultatutviklingen. I første kvartal har gjennomsnittlig kraftpris for NO1 vært om lag 36 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2023. Oppnådd kraftpris på 81 øre per kWh i første kvartal 2024 er ned 32 øre per kWh fra tilsvarende periode i fjor, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

Oppnådd kraftpris må ses i sammenheng med løpende produksjonsoptimalisering og sikringsaktivitet, i tillegg til salg av konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser. Konsernet har hatt god risikodemping i form av relativt høy kraftprissikring i kvartalet.

Hafslunds driftsresultat endte på 4 059 millioner kroner i første kvartal 2024, mot 6 859 millioner kroner i tilsvarende periode i 2023. Det har vært god drift og høy tilgjengelighet på kraftanleggene gjennom kvartalet. Vannkraftproduksjonen på 5 086 GWh i første kvartal 2024 var 152 GWh høyere enn fjoråret og på linje med normalproduksjonen for kvartalet. Fjernvarmen leverer også høyere tall sammenlignet med første kvartal i fjor, med 792 GWh i første kvartal 2024 mot 720 GWh i samme periode i fjor.

Økningen i forbrenningsavgiften på over 85 prosent i statsbudsjettet for 2024 vil ha en negativ innvirkning på lønnsomheten i fjernvarme generert fra avfallsforbrenning.

– Vi er glade for at Stortinget har bedt regjeringen evaluere dagens forbrenningsavgift på avfallsforbrenning senest i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025. Dette er viktig for å sikre bærekraftige rammevilkår for fjernvarmenæringen som er avgjørende for å avlaste strømnettet og sikre nok kraft, spesielt på Østlandet, i tiden fremover, sier Ruyter.

Kvartalet har også inneholdt oppstart av flere nye prosjekter.

– Vi har som mål å øke fornybarproduksjonen vår. Jeg er glad for at vi blant annet har tatt investeringsbeslutning på rehabilitering av dam Nyhellervatn i Aurland. Rehabiliteringen foregår 1400 moh og skal gjennomføres med hundre prosent fossilfrie anleggsmaskiner. Vi har også, sammen med Telenor, HitecVision og Analysys Mason, besluttet å investere 2,4 milliarder kroner på bygging av datasenter i Oslo, og første spadetak ble tatt i april. Gjennom eierskapet i Fastcharge har vi også tatt første spadetak for bygging av ti ladepunkter for tungtransport på Alnabru, sier Ruyter.

Kontakter

Dokumenter

Om Hafslund

Vi jobber "For en verden i balanse, med fornybart"

I Hafslund går vi på jobb hver dag for å sikre at Norge har tilgang på ren, fornybar energi – og dette er noe vi har gjort i hele 130 år. Hvert år produserer vi 21 TWh vannkraft fra våre anlegg, eller sagt med andre ord, vi forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer vi 1,9 TWh fjernvarme til 400 000 mennesker og bedrifter i Oslo og har 900 000 nettkunder gjennom eierskapet i Elvia.

Følg pressemeldinger fra Hafslund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye