Hafslund

Solid resultat i første kvartal i 2024 for Hafslund

Del

Hafslund fikk et resultat etter skatt på 1 596 millioner kroner i første kvartal 2024. Det er en nedgang på 1 165 millioner kroner sammenlignet med 2023 og skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser i Sør-Norge.

– For Hafslund er kraftprisen avgjørende for resultatutviklingen. I første kvartal har gjennomsnittlig kraftpris for NO1 vært om lag 36 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2023. Oppnådd kraftpris på 81 øre per kWh i første kvartal 2024 er ned 32 øre per kWh fra tilsvarende periode i fjor, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

Oppnådd kraftpris må ses i sammenheng med løpende produksjonsoptimalisering og sikringsaktivitet, i tillegg til salg av konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser. Konsernet har hatt god risikodemping i form av relativt høy kraftprissikring i kvartalet.

Hafslunds driftsresultat endte på 4 059 millioner kroner i første kvartal 2024, mot 6 859 millioner kroner i tilsvarende periode i 2023. Det har vært god drift og høy tilgjengelighet på kraftanleggene gjennom kvartalet. Vannkraftproduksjonen på 5 086 GWh i første kvartal 2024 var 152 GWh høyere enn fjoråret og på linje med normalproduksjonen for kvartalet. Fjernvarmen leverer også høyere tall sammenlignet med første kvartal i fjor, med 792 GWh i første kvartal 2024 mot 720 GWh i samme periode i fjor.

Økningen i forbrenningsavgiften på over 85 prosent i statsbudsjettet for 2024 vil ha en negativ innvirkning på lønnsomheten i fjernvarme generert fra avfallsforbrenning.

– Vi er glade for at Stortinget har bedt regjeringen evaluere dagens forbrenningsavgift på avfallsforbrenning senest i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025. Dette er viktig for å sikre bærekraftige rammevilkår for fjernvarmenæringen som er avgjørende for å avlaste strømnettet og sikre nok kraft, spesielt på Østlandet, i tiden fremover, sier Ruyter.

Kvartalet har også inneholdt oppstart av flere nye prosjekter.

– Vi har som mål å øke fornybarproduksjonen vår. Jeg er glad for at vi blant annet har tatt investeringsbeslutning på rehabilitering av dam Nyhellervatn i Aurland. Rehabiliteringen foregår 1400 moh og skal gjennomføres med hundre prosent fossilfrie anleggsmaskiner. Vi har også, sammen med Telenor, HitecVision og Analysys Mason, besluttet å investere 2,4 milliarder kroner på bygging av datasenter i Oslo, og første spadetak ble tatt i april. Gjennom eierskapet i Fastcharge har vi også tatt første spadetak for bygging av ti ladepunkter for tungtransport på Alnabru, sier Ruyter.

Kontakter

Dokumenter

Om Hafslund

Vi jobber "For en verden i balanse, med fornybart"

I Hafslund går vi på jobb hver dag for å sikre at Norge har tilgang på ren, fornybar energi – og dette er noe vi har gjort i hele 130 år. Hvert år produserer vi 21 TWh vannkraft fra våre anlegg, eller sagt med andre ord, vi forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer vi 1,9 TWh fjernvarme til 400 000 mennesker og bedrifter i Oslo og har 900 000 nettkunder gjennom eierskapet i Elvia.

Følg pressemeldinger fra Hafslund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund

Martin S. Lundby blir ny administrerende direktør i Hafslund Celsio og Knut Inderhaug blir ny administrerende direktør i Hafslund Vekst28.6.2024 08:59:41 CEST | Pressemelding

Hafslund Celsio har vært igjennom en omfattende reise de siste to årene med å etablere selskapet og prosesser på nytt i Hafslund samtidig som den økonomiske situasjonen har vært krevende på grunn av krevende rammevilkår. Hafslund Celsio står nå overfor en ny fase hvor et viktig fokus blir mulig investeringsbeslutning og påfølgende bygging av Norges første karbonfangstanlegg på et avfallsanlegg. Hafslund Vekst ble etablert i 2022 og har blitt bygget opp under Lundby sin ledelse til å bli et virksomhetsområde med over 60 ansatte og en solid eierskapsportefølje. For å styrke potensialet i å tydeliggjøre Hafslunds strategi knyttet til kundemarkedet går Knut Inderhaug inn som ny administrerende direktør i Hafslund Vekst, mens Martin S. Lundby, som i dag er administrerende direktør i Hafslund Vekst, blir ny administrerende direktør i Hafslund Celsio. Lundby kjenner fjernvarmevirksomheten godt etter kjøpsprosessen som han ledet fra Hafslunds side i 2022. – Med denne endringen får både fjernva

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye