Husbanken

Stor interesse for tilskudd til boligtiltak

Del

Husbanken har mottatt søknader om 130 millioner kroner i tilskudd til boligtiltak. Tilgjengelig tilskuddsramme er på 37,5 millioner kroner. Om lag 55 søknader gjelder boligtiltak i distriktskommuner, mens om lag 80 søknader gjelder boligsosiale tiltak.

– Interessen for tilskudd til boligtiltak har vært rekordstor og det pågår et arbeid med å vurdere søknadene opp mot prioriteringskriteriene, sier prosjektleder Gry Kongsli fra Husbanken. 

I vurderingen av søknadene, legges det vekt på at kunnskapen som blir utviklet i prosjektene blir dokumentert og kan formidles og deles slik at andre kan ha nytte av erfaringene. Prosjekter som bidrar til nytenking og har stor overføringsverdi til andre prosjekter, vil bli prioritert. 

Du kan lese mer om vurderingskriteriene på: https://husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/boligtiltak/ 

Tilsagn i løpet av juni 

Alle søkere vil få svar før fellesferien, og Husbanken vil starte med å gi svar på søknadene i juni.  

Samarbeid med Distriktssenteret om prosjekter i distriktskommuner 

Hvis Husbanken mottar nok kvalifiserte søknader, skal minst 21 millioner av den totale tilsagnsrammen gå til tiltak i kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6.  

Om lag 55 av søknadene Husbanken har mottatt gjelder tiltak i distriktskommuner. Husbanken og Distriktssenteret samarbeider om vurdering av søknadene, og vil tilby kompetansestøtte til kommunene som får tilskudd.  

Flest søknader om tilskudd til boligsosiale tiltak 

Tilskudd til boligsosiale tiltak gis blant annet til tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg. Det samme gjelder tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.  

Tilskudd til boligsosiale tiltak kan også gis til prosjekter der det utvikles nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet, slik at vanskeligstilte husstander som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende.   

Totalt har Husbanken mottatt om lag 80 søknader om tilskudd til boligsosiale tiltak. 

13 søknader om stipend til masteroppgaver 

Husbanken kan dele ut inntil 10 stipender på 30 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om temaer knyttet til bolig eller boligsosialt arbeid. Husbanken vil prioritere oppgaver knyttet til en eller flere suksessfaktorer som vil bidra til at kommunene når målene i det boligsosiale arbeidet. Det kan handle om nye metoder, konsepter og løsninger, kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon, samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsept og virkemidler. 

Søknadene vil bli vurdert etter relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye