Eksfin

Med finansiering fra DNB og Eksfin bygger Hydrovolt et av Europas største anlegg for batteriresirkulering

Del

Fredrikstad-baserte Hydrovolt skal resirkulere batterier tilsvarende volumet fra hele den utgående norske elbilparken hvert år frem mot 2030. Usikker tilgang på råvarer i fremtiden, og voksende etterspørsel etter energilagring, gjør resirkulering av batterier viktig. Hydrovolt skal oppskalere produksjonsanlegget med ny investeringsfinansiering på 63 millioner kroner gjennom DNB og Eksfin.

Batterimoduler klare for knusing og sortering
Batterimoduler klare for knusing og sortering Hydro Batteries

Øker kapasitet til å resirkulere batteriene fra alle utgående norske elbiler

Det norske selskapet Hydrovolt, med base i Fredrikstad, utvider sin kapasitet for resirkulering av elbil -og industrielle batterier. Selskapet forventer økt behov for gjenvinning av bilbatterier som følge av krav til sirkulærøkonomi, geopolitisk usikkerhet knyttet til tilgang på råmaterialer og økende grad av el-transport.

- Finansieringen fra DNB og Eksfin gjør det mulig å utvikle en mer sirkulær tilnærming i batteriverdikjeden, der vår løsning vil kunne spille en nøkkelrolle i energiomstillingen. Utvidelsen av kapasitet og kompetanse gjør det også mulig å bruke vår industrielle erfaring til etablering i andre viktige markeder, sier Erik Magelssen, finansdirektør i Hydrovolt.

Finansiering fra DNB og Eksfin støtter en konkurransedyktig batterinæring

Eksfin finansierer selskaper som bidrar til norsk eksport sammen med deres banker. Nye grønne verdikjeder er høyt prioritert i Eksfins strategi. DNB har vært arrangør av finansieringen til Hydrovolt:

–Når eksportbedrifter skal vokse til å bli konkurransedyktige internasjonalt kreves mye kapital. Her kan Eksfin bistå sammen med bankene. Garantien vi stiller overfor DNB er i tråd med Eksfins strategiske satsning om å bygge en ny grønn industri i Norge, uttaler Bodil Sannes-Vardenær, Eksfin.

– Finanseringen av Hydrovolt er et godt eksempel på hvordan DNB med garanti fra Eksfin tilrettelegger for bærekraftig omstilling i norsk eksportindustri, sier Marie Tveit, seniorrådgiver i seksjonen Eksportfinansiering i DNB.

Trine Loe, divisjonsdirektør for Future & Tech i DNB sier videre:

–Vi har tro på at slike løsninger blir svært viktige for utviklingen av en sirkulærindustri og kan skape nye eksportindustrier for Norge.

Gjenbruk av metaller sparer kostnader og miljø

I batteriene som benyttes i elbiler i dag finner vi blant annet metallene litium, magnesium, nikkel og kobolt. Å gjenvinne disse fra eksisterende produkter sparer miljøet for store utslipp og industrien for store summer. Hydrovolt har 65 ansatte og ser på muligheten for å etablere anlegg i Europa, slik at selskapet sikrer tilgang til brukte elbilbatterier fra elbilveksten i andre europeiske land. Norge ligger foran andre land i andel elbiler og tilhørende infrastruktur. Dette gir et fortrinn for aktører som Hydrovolt.

 

- Etter videreutvikling av vårt norske anlegg for batteriresirkulering vil Hydrovolt kunne resirkulere batterier tilsvarende 25 000 elbilbatterier per år. Vi er veldig stolte av kompetansen vi bygger, avslutter Magelssen.

Nøkkelord

Kontakter

Amanda GranLeder for kommunikasjon og myndighetskontaktHydrovolt

Tel:+47 90560611

Bilder

Batterimoduler klare for knusing og sortering
Batterimoduler klare for knusing og sortering
Last ned bilde
Teknikkere sjekker alltid at batterimoduler er utladet
Teknikkere sjekker alltid at batterimoduler er utladet
Last ned bilde
Innsiden av et anlegg for knusing og sortering
Innsiden av et anlegg for knusing og sortering
Last ned bilde

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet. Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet. I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen. Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Om DNB

DNB er Norges største finanskonsern og en betydelig internasjonal aktør innenfor finansiering av energisektoren. DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling, og vi skal bruke vår kompetanse og yte banktjenester for å hjelpe kundene i en bærekraftig retning. DNB har et overordnet mål om å nå netto nullutslipp fra vår finansierings- og investeringsvirksomhet innen 2050.

Hydrovolt

Hydrovolt er et batteriresirkulering- og råvareselskap etablert i 2020. Selskapet er et fellesforetak mellom den norske industrikjempen Hydro og den svenske batteriprodusenten Northvolt. Som en ledende aktør innen batteriresirkulering av elbilbatterier og industrielle batterier, skaper Hydrovolt en sirkulær løsning ved slutten av batteriets levetid ved å muliggjøre produksjon av høykvalitets -og bærekraftige råmaterialer. I Hydrovolt kan et batteri bli til et batteri om og om igjen, noe som bidrar til å muliggjøre renere elektrifisering og urban gruvedrift. Hydrovolt har sitt hovedkontor i Oslo og drifter en av Europas største resirkuleringsanlegg for elbilbatterier i Fredrikstad, Norge. Se hydrovolt.com for mer informasjon.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfin stiller seks milliarder kroner i lånefinansiering til Ørsted – Aibel skal bygge plattformer til britisk havvindpark15.3.2024 08:01:00 CET | Pressemelding

Danske Ørsted, en av verdens største havvindutbyggere, kjøper to omformerplattformer fra norske Aibel til havvindprosjektet Hornsea 3 på den engelske østkyst. Eksfins finansiering på EUR 525 millioner stilles under forutsetning av norske eksportleveranser. Avtalen bringer Eksfins samlede finansiering for norsk havvindindustri opp i nærmere 40 milliarder kroner.

Historisk høyt nivå på Norges vare- og tjenesteeksport. Eksportens andel av BNP fortsatt lavere enn i EU.11.3.2024 07:00:00 CET | Pressemelding

Eksport av varer og tjenester utenom olje og gass endte i 2023 på 1 225 milliarder kroner – det høyeste nivået noensinne. Både vare- og tjenesteeksporten økte i løpet av året. Selv om det er et godt år i norsk kontekst, er fortsatt eksport som andel av BNP lavere enn EU-gjennomsnittet. Eksporten legger grunnlag for 640 000 arbeidsplasser – hver femte arbeidsplass.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye