GlobeNewswire by notified

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S foreslår afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Del

Nasdaq First North Growth Market Denmark
Selskabsmeddelelse nr. 65/2024                                                Odense, 7. maj 2024
*Indeholder intern viden*


Bestyrelsen i Scape Technologies A/Sforeslår afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S (“Selskabet”) har besluttet at stille forslag på Selskabets ordinære generalforsamling i maj 2024 om afnotering af Selskabets aktier fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Generalforsamlingen indkaldes ved separat meddelelse.


Baggrund for foreslået afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Siden den offentlige notering i november 2018 har Selskabet forfulgt de strategiske planer, der blev lagt frem i forbindelse med noteringen. De fleste af produktudviklingsmålene er nået, og nye væsentligt forbedrede produkter er blevet introduceret som planlagt. Salget og de økonomiske resultater er dog blevet negativt påvirket af Covid-19-krisen og afmatningen i den europæiske bilindustri.

Som et af tiltagene for at imødegå denne situation introducerede virksomheden SCAPE Package-Picker til distributions- og logistikmarkedet og igangsatte et nyt og ambitiøst udviklingsprojekt for at introducere en ny platform for robotautomatisering, SCAPE CoCreator. Den første version af SCAPE CoCreator blev introduceret til markedet i april måned.

Derudover vil virksomheden i år introducere nye 3D-scannere på markedet med SCAPEs brand.

Det kombinerede udbud af SCAPE automationsløsninger og SCAPE 3D-scannere vil blive komplementeret med yderligere standardiseret udstyr og komponenter til robotceller og vil skabe basis for at introducere en række komplette og standardiserede SCAPE robotceller til f.eks. CNC maskiner.

Disse strategiske tiltag vil kræve fortsatte investeringer og yderligere kapital for at finansiere den forventede vækst.

Selskabet har løbende sikret yderligere kapital til finansiering af driften og udviklingen af Selskabet. Denne finansiering er primært fremskaffet fra Selskabets hovedaktionær Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd. (”Scape China”) og ikke med First North som kapitalrejsningsplatform, således som det var forventningen ved noteringen i 2018.

Bestyrelsen har observeret, at handlen med Selskabets aktier på First North er lav og pt. handler under den nominelle værdi på aktierne.

Dette fører til en situation, hvor det har begrænset fordel for både Selskabet og dets aktionærer at fortsætte med at have aktierne optaget til handel på en handelsplatform. Den lave handelsvolumen af Selskabets aktier, sammenkoblet med den nuværende stemning på aktiemarkedet, kan potentielt gøre det vanskeligere for virksomheden at skaffe kapital til vækst under gunstige betingelser for aktionærerne.

Ud over den højere administrative byrde, som følger med at være et selskab optaget til handel, forventes det, at en afnotering af Selskabets aktier fra Nasdaq First North Growth Market Denmark vil resultere i en direkte årlig omkostningsbesparelse på omtrent DKK 500.000 - 750.000

Virksomheden sigter efter at opnå en mere rentabel drift til fordel for aktionærerne ved at afnotere aktien, hvilket kan føre til betydelige besparelser, både direkte og indirekte. Dette vil også gøre det muligt at frigive ressourcer og kapital til nye investeringer. Derudover er det forventningen, at der vil kunne tiltrækkes større nye venture investorer, der udelukkende investerer i unoterede aktier.


Foreslået afnoteringsproces
Den foreslåede afnotering af selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark vil, udover de faste punkter på dagsordenen, blive behandlet som punkt på den ordinære generalforsamling i maj 2024.

Beslutning om afnotering vil kræve, at to tredjedele (2/3) af de stemmer og den kapital, der er til stede på generalforsamlingen, stemmer for forslaget.

Såfremt forslaget vedtages på generalforsamlingen, vil selskabet anmode Nasdaq First North Growth Market Denmark om at afnotere selskabets aktier fra handel. Afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark er betinget af Nasdaq First North Growth Market Denmarks imødekommelse af anmodningen.

Efter godkendelse af anmodningen vil selskabets aktier kunne handles på First North i 10 uger, før de til sidst afnoteres fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Selskabet udsender en selskabsmeddelelse, når anmodningen indsendes, og efter at have modtaget svaret.

Selskabets aktionærer er ikke forpligtet til at sælge deres aktier i Selskabet.


Bestyrelsens plan for Selskabet

Justering af strategi
Med udgangspunkt i Selskabets 20 års erfaring med avancerede robotløsninger vil virksomheden gøre det lettere og mere attraktivt at indføre robotautomatisering med brug af vision gennem kombinerede tilbud af konkurrencedygtigt robotudstyr og brugervenlige softwareløsninger.

  1. Softwareplatformen, SCAPE CoCreator, vil potentielt blive en markedsledende platform ved at tilbyde en række værktøjer og løsninger, der gør det enkelt at løse kendte automatiseringsudfordringer med robotter og vision inden for fremstilling og distribution/logistik.
  2. Selskabet vil stræbe efter at blive en førende leverandør af avancerede 3D-scannere til robotautomatisering ved at tilbyde højkvalitets 3D-scannere til meget attraktive priser.
  3. Det kombinerede udbud af automationsløsninger og 3D-scannere vil, som nævnt, blive suppleret med standardiseret udstyr og komponenter og skabe basis for at introducere en række komplette og standardiserede SCAPE robotceller.

Det forventes at blive til gavn for alle aktionærer, at Selskabet fortsat vil spille en væsentlig rolle i den igangværende udvikling af hovedaktionæren Scape Chinas position på det hurtigt voksende marked for robotautomatisering i Kina.

Finansiering
Som tidligere meddelt vil Selskabet gennemføre en rettet emission med kontantindskud på mindst DKK 15 mio. mod udstedelse af nye aktier. Selskabets hovedaktionær Scape China har givet tilsagn om at indskyde ovennævnte kontanter senest i juni 2024 forudsat de nødvendige godkendelser fra de kinesiske myndigheder opnås.

Hovedaktionæren, Scape China, og bestyrelsen forventer, at der vil være behov for yderligere kapitalindsprøjtninger for at opfylde strategi- og vækstmålene, og Selskabet vil aktivt søge nye investorer, herunder industrielle strategiske investorer i USA, Europa og Kina.


Kapitalomstrukturering
Selskabet nedsætter aktiekapitalen med 50% ved at nedskrive den pålydende værdi på hver aktie fra DKK 1,00 til DKK 0,50. Kapitalnedsættelsen vil ske forholdsmæssigt over for alle Selskabets aktionærer og vil ske ved at overføre det udskudte tab på balancen fra tidligere år til aktiekapitalen.
Det vil sige, at den værdi, hver aktionær har i Selskabet, alt andet ville lige, være den samme som før kapitalnedsættelsen.
Kapitalnedsættelsen vil blive foreslået på den ordinære generalforsamling i Selskabet og vil, såfremt det vedtages med 2/3 flertal, kunne gennemføres umiddelbart herefter.

Aktiekapitalen vil efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen udgøre nominelt DKK 19.379.983 fordelt på 38.759.966 aktier á DKK 0,50. Hver aktie giver én stemme.


Betydning for Selskabets aktionærer
En afnotering af Selskabets aktier fra handel på First North Growth Market vil medføre, at der ikke længere vil være en markedsplads for handel af Selskabets aktier. I stedet vil eventuelle fremtidige handler i Selskabets aktie være over-the-counter (“OTC”).

Af denne årsag, vil det være forventeligt, at likviditeten i Selskabets aktier falder yderligere. Dette kan betyde, at det bliver sværere at købe og sælge aktier i Selskabet og at handler i Selskabets aktie kan kræve ekstern rådgiverassistance, hvilket parterne i eventuelle OTC-handler selv skal finansiere.

Efter afnoteringen vil Selskabet ikke længere hverken være omfattet af blandt andet oplysningsforpligtelserne i markedsmisbrugsforordningen eller regelsættet, der gælder for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktionærerne vil således ikke have samme adgang til løbende information om udviklingen og status i Selskabet. Selskabet vil dog fortsat være omfattet af blandt andet reglerne i henholdsvis selskabs- og årsregnskabsloven.

Derudover skal aktionærer ved gennemførsel af en sletning af Selskabets aktie fra handel være opmærksomme på, at der muligvis kunne ske ændringer i deres skattemæssige retstilling i forhold til aktierne, da disse ophører med at være optaget til handel på en markedsplads.

Tag-along-klausul
Det er Selskabets hensigt at implementere en tag-along-klausul, således at et salg eller overdragelse af aktier fra en eller flere nuværende aktionærer i fremtiden efter den planlagte afnotering indebærer, at mere end 90,00 % af den nominelle aktiekapital og stemmerne i Selskabet ejes af en ny aktionær, er den sidst sælgende part forpligtet til at sikre de øvrige aktionærers ret til at sælge deres aktier til en pris svarende til prisen for den højest betalte aktie, som den nye aktionær har erhvervet.


Udsigterne for Selskabet
Selskabets bestyrelse og direktion vil fortsætte med at arbejde for, at Selskabet vækster yderligere og står stærkt stillet både finansielt og kommercielt.

Ved at fortsætte et fokus på vækst samt finansiel og kommerciel soliditet, forventer Selskabets bestyrelse, at der opbygges større langsigtet værdi for Selskabets aktionærer.

Yderligere oplysninger

Jesper Bach, bestyrelsesformand, Scape Technologies A/S
mobil: +45 4110 4282

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

Udnævnelse af ny CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | pressemeddelelse

MEDDELELSE NR. 269 Udnævnelse af ny CFO Bestyrelsen i ChemoMetec har med virkning fra 1. juli 2024 ansat Kim Nicolajsen som ny CFO. Kim Nicolajsen kommer fra en tilsvarende stilling som CFO i den familieejede virksomhed Rohde Nielsen. Han er statsautoriseret revisor og har tidligere arbejdet for KPMG og EY. Bestyrelsen har samtidig indgået aftale med selskabets nuværende CFO Niels Høy Nielsen om, at han fratræder sin stilling samtidig med Kim Nicolajsens tiltræden. Bestyrelsen vil gerne takke Niels Høy Nielsen for hans indsats i ChemoMetec og for det gode samarbejde. Direktionen i ChemoMetec vil herefter bestå af CEO Martin Helbo Behrens og CFO Kim Nicolajsen. Yderligere oplysninger Bestyrelsesformand Niels Thestrup Telefon: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Telefon: (+45) 4813 1020 Om ChemoMetec A/S ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet f

Appointment of new CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | Press release

ANNOUNCEMENT NO. 269 Appointment of new CFO The board of ChemoMetec has appointed Kim Nicolajsen as new CFO with effect from 1 July 2024. Kim Nicolajsen comes from a similar position as CFO in the family-owned company Rohde Nielsen. He is state-authorized public accountant and has previously worked for KPMG and EY. The board has also entered into an agreement with the company's current CFO Niels Høy Nielsen that he will resign from his position at the same time as Kim Nicolajsen takes over. The board would like to thank Niels Høy Nielsen for his contribution to ChemoMetec and for the good cooperation. CEO Martin Helbo Behrens and CFO Kim Nicolajsen will hereafter form the executive management of ChemoMetec. For further information Chairman of the Board Niels Thestrup Phone: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Phone: (+45) 4813 1020 About ChemoMetec A/S ChemoMetec develops, manufactures and markets instruments for cell counting and a wide range of other measurements. ChemoMetec’s i

Interim Report January – March 202424.5.2024 19:35:00 CEST | Press release

First quarter 2024 (compared to first quarter 2023) Net sales for the quarter amounted to MSEK 13 (13)Gross margin for the quarter decreased to 67% (74%)Operating loss amounted to MSEK -14 (-14)Earnings per share before and after dilution decreased to SEK 0.00 (-0.12) The report for January – March 2024 is available in its entirety on the following address: https://www.anoto.com/investors/reports/ For further information contact: Kevin Adeson, Chairman of the Board of Directors For more information about Anoto, visit www.anoto.com or email ir@anoto.com Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication on 24 May 2024 at 19:30 CEST. About Anoto Group Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of infor

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye