GlobeNewswire by notified

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S foreslår afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Del

Nasdaq First North Growth Market Denmark
Selskabsmeddelelse nr. 65/2024                                                Odense, 7. maj 2024
*Indeholder intern viden*


Bestyrelsen i Scape Technologies A/Sforeslår afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S (“Selskabet”) har besluttet at stille forslag på Selskabets ordinære generalforsamling i maj 2024 om afnotering af Selskabets aktier fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Generalforsamlingen indkaldes ved separat meddelelse.


Baggrund for foreslået afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Siden den offentlige notering i november 2018 har Selskabet forfulgt de strategiske planer, der blev lagt frem i forbindelse med noteringen. De fleste af produktudviklingsmålene er nået, og nye væsentligt forbedrede produkter er blevet introduceret som planlagt. Salget og de økonomiske resultater er dog blevet negativt påvirket af Covid-19-krisen og afmatningen i den europæiske bilindustri.

Som et af tiltagene for at imødegå denne situation introducerede virksomheden SCAPE Package-Picker til distributions- og logistikmarkedet og igangsatte et nyt og ambitiøst udviklingsprojekt for at introducere en ny platform for robotautomatisering, SCAPE CoCreator. Den første version af SCAPE CoCreator blev introduceret til markedet i april måned.

Derudover vil virksomheden i år introducere nye 3D-scannere på markedet med SCAPEs brand.

Det kombinerede udbud af SCAPE automationsløsninger og SCAPE 3D-scannere vil blive komplementeret med yderligere standardiseret udstyr og komponenter til robotceller og vil skabe basis for at introducere en række komplette og standardiserede SCAPE robotceller til f.eks. CNC maskiner.

Disse strategiske tiltag vil kræve fortsatte investeringer og yderligere kapital for at finansiere den forventede vækst.

Selskabet har løbende sikret yderligere kapital til finansiering af driften og udviklingen af Selskabet. Denne finansiering er primært fremskaffet fra Selskabets hovedaktionær Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd. (”Scape China”) og ikke med First North som kapitalrejsningsplatform, således som det var forventningen ved noteringen i 2018.

Bestyrelsen har observeret, at handlen med Selskabets aktier på First North er lav og pt. handler under den nominelle værdi på aktierne.

Dette fører til en situation, hvor det har begrænset fordel for både Selskabet og dets aktionærer at fortsætte med at have aktierne optaget til handel på en handelsplatform. Den lave handelsvolumen af Selskabets aktier, sammenkoblet med den nuværende stemning på aktiemarkedet, kan potentielt gøre det vanskeligere for virksomheden at skaffe kapital til vækst under gunstige betingelser for aktionærerne.

Ud over den højere administrative byrde, som følger med at være et selskab optaget til handel, forventes det, at en afnotering af Selskabets aktier fra Nasdaq First North Growth Market Denmark vil resultere i en direkte årlig omkostningsbesparelse på omtrent DKK 500.000 - 750.000

Virksomheden sigter efter at opnå en mere rentabel drift til fordel for aktionærerne ved at afnotere aktien, hvilket kan føre til betydelige besparelser, både direkte og indirekte. Dette vil også gøre det muligt at frigive ressourcer og kapital til nye investeringer. Derudover er det forventningen, at der vil kunne tiltrækkes større nye venture investorer, der udelukkende investerer i unoterede aktier.


Foreslået afnoteringsproces
Den foreslåede afnotering af selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark vil, udover de faste punkter på dagsordenen, blive behandlet som punkt på den ordinære generalforsamling i maj 2024.

Beslutning om afnotering vil kræve, at to tredjedele (2/3) af de stemmer og den kapital, der er til stede på generalforsamlingen, stemmer for forslaget.

Såfremt forslaget vedtages på generalforsamlingen, vil selskabet anmode Nasdaq First North Growth Market Denmark om at afnotere selskabets aktier fra handel. Afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark er betinget af Nasdaq First North Growth Market Denmarks imødekommelse af anmodningen.

Efter godkendelse af anmodningen vil selskabets aktier kunne handles på First North i 10 uger, før de til sidst afnoteres fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Selskabet udsender en selskabsmeddelelse, når anmodningen indsendes, og efter at have modtaget svaret.

Selskabets aktionærer er ikke forpligtet til at sælge deres aktier i Selskabet.


Bestyrelsens plan for Selskabet

Justering af strategi
Med udgangspunkt i Selskabets 20 års erfaring med avancerede robotløsninger vil virksomheden gøre det lettere og mere attraktivt at indføre robotautomatisering med brug af vision gennem kombinerede tilbud af konkurrencedygtigt robotudstyr og brugervenlige softwareløsninger.

  1. Softwareplatformen, SCAPE CoCreator, vil potentielt blive en markedsledende platform ved at tilbyde en række værktøjer og løsninger, der gør det enkelt at løse kendte automatiseringsudfordringer med robotter og vision inden for fremstilling og distribution/logistik.
  2. Selskabet vil stræbe efter at blive en førende leverandør af avancerede 3D-scannere til robotautomatisering ved at tilbyde højkvalitets 3D-scannere til meget attraktive priser.
  3. Det kombinerede udbud af automationsløsninger og 3D-scannere vil, som nævnt, blive suppleret med standardiseret udstyr og komponenter og skabe basis for at introducere en række komplette og standardiserede SCAPE robotceller.

Det forventes at blive til gavn for alle aktionærer, at Selskabet fortsat vil spille en væsentlig rolle i den igangværende udvikling af hovedaktionæren Scape Chinas position på det hurtigt voksende marked for robotautomatisering i Kina.

Finansiering
Som tidligere meddelt vil Selskabet gennemføre en rettet emission med kontantindskud på mindst DKK 15 mio. mod udstedelse af nye aktier. Selskabets hovedaktionær Scape China har givet tilsagn om at indskyde ovennævnte kontanter senest i juni 2024 forudsat de nødvendige godkendelser fra de kinesiske myndigheder opnås.

Hovedaktionæren, Scape China, og bestyrelsen forventer, at der vil være behov for yderligere kapitalindsprøjtninger for at opfylde strategi- og vækstmålene, og Selskabet vil aktivt søge nye investorer, herunder industrielle strategiske investorer i USA, Europa og Kina.


Kapitalomstrukturering
Selskabet nedsætter aktiekapitalen med 50% ved at nedskrive den pålydende værdi på hver aktie fra DKK 1,00 til DKK 0,50. Kapitalnedsættelsen vil ske forholdsmæssigt over for alle Selskabets aktionærer og vil ske ved at overføre det udskudte tab på balancen fra tidligere år til aktiekapitalen.
Det vil sige, at den værdi, hver aktionær har i Selskabet, alt andet ville lige, være den samme som før kapitalnedsættelsen.
Kapitalnedsættelsen vil blive foreslået på den ordinære generalforsamling i Selskabet og vil, såfremt det vedtages med 2/3 flertal, kunne gennemføres umiddelbart herefter.

Aktiekapitalen vil efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen udgøre nominelt DKK 19.379.983 fordelt på 38.759.966 aktier á DKK 0,50. Hver aktie giver én stemme.


Betydning for Selskabets aktionærer
En afnotering af Selskabets aktier fra handel på First North Growth Market vil medføre, at der ikke længere vil være en markedsplads for handel af Selskabets aktier. I stedet vil eventuelle fremtidige handler i Selskabets aktie være over-the-counter (“OTC”).

Af denne årsag, vil det være forventeligt, at likviditeten i Selskabets aktier falder yderligere. Dette kan betyde, at det bliver sværere at købe og sælge aktier i Selskabet og at handler i Selskabets aktie kan kræve ekstern rådgiverassistance, hvilket parterne i eventuelle OTC-handler selv skal finansiere.

Efter afnoteringen vil Selskabet ikke længere hverken være omfattet af blandt andet oplysningsforpligtelserne i markedsmisbrugsforordningen eller regelsættet, der gælder for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktionærerne vil således ikke have samme adgang til løbende information om udviklingen og status i Selskabet. Selskabet vil dog fortsat være omfattet af blandt andet reglerne i henholdsvis selskabs- og årsregnskabsloven.

Derudover skal aktionærer ved gennemførsel af en sletning af Selskabets aktie fra handel være opmærksomme på, at der muligvis kunne ske ændringer i deres skattemæssige retstilling i forhold til aktierne, da disse ophører med at være optaget til handel på en markedsplads.

Tag-along-klausul
Det er Selskabets hensigt at implementere en tag-along-klausul, således at et salg eller overdragelse af aktier fra en eller flere nuværende aktionærer i fremtiden efter den planlagte afnotering indebærer, at mere end 90,00 % af den nominelle aktiekapital og stemmerne i Selskabet ejes af en ny aktionær, er den sidst sælgende part forpligtet til at sikre de øvrige aktionærers ret til at sælge deres aktier til en pris svarende til prisen for den højest betalte aktie, som den nye aktionær har erhvervet.


Udsigterne for Selskabet
Selskabets bestyrelse og direktion vil fortsætte med at arbejde for, at Selskabet vækster yderligere og står stærkt stillet både finansielt og kommercielt.

Ved at fortsætte et fokus på vækst samt finansiel og kommerciel soliditet, forventer Selskabets bestyrelse, at der opbygges større langsigtet værdi for Selskabets aktionærer.

Yderligere oplysninger

Jesper Bach, bestyrelsesformand, Scape Technologies A/S
mobil: +45 4110 4282

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Iveco Group signs a 150 million euro term loan facility with Cassa Depositi e Prestiti to support investments in research, development and innovation11.6.2024 12:00:00 CEST | Press release

Turin, 11th June 2024. Iveco Group N.V. (EXM: IVG), a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain and related Financial Services arenas, has successfully signed a term loan facility of 150 million euros with Cassa Depositi e Prestiti (CDP), for the creation of new projects in Italy dedicated to research, development and innovation. In detail, through the resources made available by CDP, Iveco Group will develop innovative technologies and architectures in the field of electric propulsion and further develop solutions for autonomous driving, digitalisation and vehicle connectivity aimed at increasing efficiency, safety, driving comfort and productivity. The financed investments, which will have a 5-year amortising profile, will be made by Iveco Group in Italy by the end of 2025. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a

DSV, 1115 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S11.6.2024 11:22:17 CEST | Press release

Company Announcement No. 1115 On 24 April 2024, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1104. According to the programme, the company will in the period from 24 April 2024 until 23 July 2024 purchase own shares up to a maximum value of DKK 1,000 million, and no more than 1,700,000 shares, corresponding to 0.79% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-25478,1001,023.01489,100,86026:3 June 20247,0001,050.597,354,13027:4 June 20245,0001,055.705,278,50028:6 June20243,0001,096.273,288,81029:7 June 20244,0001,106.174,424,68

Landsbankinn hf.: Offering of covered bonds11.6.2024 11:16:36 CEST | Press release

Landsbankinn will offer covered bonds for sale via auction held on Thursday 13 June at 15:00. An inflation-linked series, LBANK CBI 30, will be offered for sale. In connection with the auction, a covered bond exchange offering will take place, where holders of the inflation-linked series LBANK CBI 24 can sell the covered bonds in the series against covered bonds bought in the above-mentioned auction. The clean price of the bonds is predefined at 99,594. Expected settlement date is 20 June 2024. Covered bonds issued by Landsbankinn are rated A+ with stable outlook by S&P Global Ratings. Landsbankinn Capital Markets will manage the auction. For further information, please call +354 410 7330 or email verdbrefamidlun@landsbankinn.is.

Relay42 unlocks customer intelligence with a new insights and reporting module, powered by Amazon QuickSight11.6.2024 11:00:00 CEST | Press release

AMSTERDAM, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relay42, a leading European Customer Data Platform (CDP), is leveraging Amazon QuickSight to power its new real-time customer intelligence, reporting, and dashboard module. Harnessing the breadth and quality of customer data, the new Insights module empowers marketing teams to dive deep into customer behaviors and gain invaluable insights into the performance of their marketing programs across all online, offline, paid, and owned marketing channels. Preview of the Relay42 Insights module, in pre-beta version Key capabilities of the Relay42 Insights module include: Deep insights into customer behaviors: With the Relay42 Insights module, marketers can ask unlimited questions about their data and gain a deeper understanding of how to serve their customers more effectively. Simplicity with AI-powered querying: Marketers can use artificial intelligence to query their data using natural language search, reducing the reliance on data scientists. Us

Metasphere Labs Announces X Spaces Event on the Topic of Green Bitcoin Mining and Sound Money for Sustainability11.6.2024 10:30:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere Labs" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce an engaging Twitter Spaces event on Green Bitcoin mining, energy markets, and sustainability on July 3, 2024 at 2 p.m. ET. Follow us on X at MetasphereLabs for updates and to join the event. What We'll Discuss Bitcoin Mining Basics: Understand the fundamentals of Bitcoin mining.Energy Market Dynamics: Explore how Bitcoin mining interacts with energy markets.Sustainable Innovations: Learn about our efforts to promote sustainability in Bitcoin mining.Sound Money: Discover how tamper-proof currency can enhance stability.Efficient Payment Rails: See how fast, neutral payment systems support humanitarian projects.Carbon Footprint: Compare Bitcoin's environmental impact with traditional banking. "We're excited to host this event and dive into the critical topics of Bitcoin

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye