GlobeNewswire by notified

Sampo fortsatte sin starka utveckling under första kvartalet 2024

Dela

SAMPO ABP                PRESSMEDDELANDE                7 maj 2024 kl 9.55

Sampo fortsatte sin starka utveckling under första kvartalet 2024

• Sampokoncernens bruttopremieinkomst och förmedlingsintäkter ökade med 10 procent på valutajusterad basis, efter stark utveckling inom samtliga affärsområden

• Försäkringsresultatet minskade till 260 miljoner euro (292) och totalkostnadsprocenten ökade till 87,1 procent (84,0), till följd av utmanande väderförhållanden i Norden

• Koncernens underliggande totalkostnadsprocent förbättrades med 1,1 procentenheter och utsikterna för 2024 har preciserats till 83–85 procent (under 85)

• Resultatet före skatt ökade till 465 miljoner euro (359), understött av god avkastning på investeringar och något högre diskonteringsräntor

• Det operativa resultatet per aktie låg stabilt kring 0,50 euro (0,51), trots det lägre försäkringsresultatet

• Solvens II-graden var på 180 procent (182) pro forma för transaktioner kopplade till den partiella delningen och inklusive upplupen utdelning, och den finansiella hävstången låg på 24,6 procent (25,3)

Nyckeltal

EURm1–3/
2024
1–3/
2023
Förändring,
%
Resultat före skatt465359        29
If356337        6
Topdanmark6363-
Hastings2610        178
Holding20-45        -
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare343271        27
Operativt resultat253262        -3
Försäkringsresultat260292        -11
Förändring
Vinst per aktie (EUR)0,680,530,15
Operativt resultat per aktie (EUR)0,500,51-0,01


Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare och vinst per aktie för januarimars 2023 inkluderar resultatet från livförsäkringsverksamheten.

Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.

Sampokoncernens finansiella mål för 20242026

Mål13/2024
Tillväxt av operativt resultat per aktie (periodgenomsnitt): över 7 %-1 %
Koncernens totalkostnadsprocent: under 85 %87,1 %
Solvensgrad: 150–190 %180 % (pro forma förtransaktioner kopplade till den partiella delningen och inklusive upplupen utdelning)

Finansiell hävstång: under 30 %24,6 %


Finansiella mål för 2024–2026 som offentliggjordes på kapitalmarknadsdagen den 6 mars 2024.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Under det första kvartalet upplevde Norden det hårdaste vintervädret sedan 2010, och vårt huvudfokus har varit på att hjälpa de kunder som drabbats. Verksamheten fortsatte samtidigt att utvecklas starkt, med 10 procent valutajusterad premietillväxt och positiva underliggande marginaler. Vi har därmed preciserat prognosen för totalkostnadsprocenten för 2024 och förväntar oss nu hamna runt 83–85 procent.

På kapitalmarknadsdagen den 6 mars 2024 presenterade vi vår avsikt att fokusera på organisk tillväxt för att öka det operativa resultatet per aktie över 7 procent per år under 20242026. Vi har i detta avseende haft en utmärkt start under första kvartalet, med ökningar av premierna inom Privat och i Storbritannien med 7 procent respektive 25 procent, på valutajusterad basis. Investeringar som gjorts i digitala och icke motorrelaterade produkter bidrog till utvecklingen i Privat, där premierna ökade med 14 procent för personförsäkringar och med 7 procent för hemförsäkringar. I Storbritannien såg vi fortsatt effekt av de betydande prishöjningar som genomfördes under andra halvan av 2023 och en ökning av både antalet motor- och hemförsäkringskunder.

De väderrelaterade skadeanmälningarna uppgick inom If till cirka 100 miljoner euro under det första kvartalet den högsta nivån som noterats sedan den stränga vintern 2010. En lång period av kallt väder, kraftigt snöfall och isiga vägar påverkade under januari och februari både motor- och hemverksamheten negativt, framför allt inom Privat. Norge och Sverige påverkades i störst utsträckning och stod för nästan 90 procent av de skadeanmälningar som registrerades under vintern, medan Danmark låg kvar på en normal nivå. Detta kompenserades delvis av att stora skador låg omkring 40 miljoner euro under budget. Även om det är för tidigt för att dra några säkra slutsatser gläds jag av detta efter den allt lägre riskbenägenheten inom Industri under 2023.

Koncernens underliggande totalkostnadsprocent förbättrades med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år vilket drivits av en positiv verksamhetsutveckling inom alla segment förutom Topdanmark, eftersom skadeinflationen låg kvar under våra återhållsamma prissättningsantaganden. Den justerade riskprocenten för If förbättrades med 0,3 procentenheter, före diskontering, där Privat hade den mest positiva utvecklingen. Kostnadsprocenten sjönk till följd av en kombination av effektivitetsvinster och en stabil bruttopremietillväxt. Vi fortsätter att täcka den förväntade nordiska skadeinflationen på 4–5 procent med prishöjningar, trots att dessa ser ut att röra sig mot den lägre delen av intervallet.

I Storbritannien bedömer vi att den marknadsomfattande motorskadeinflationen sjönk något från de 12 procent som observerats under större delen av 2023, medan resultatet fortsatte att gynnas av de betydande prishöjningar som genomfördes under 2023. Till följd av detta förbättrades vår totala driftskostnadsprocent för Storbritannien med 2 procentenheter till 91,4 procent, under det kvartal som brukar vara det säsongsmässigt mest utmanande. Tillsammans med en stark premietillväxt har detta inneburit att Hastings har kunnat leverera en 71-procentig ökning av försäkringsresultatet jämfört med föregående år, vilket motsvarar ett bidrag med 5 procentenheter till tillväxten på koncernnivå. Priset på brittiska motorförsäkringar har stabiliserats under de första månaderna under 2024, efter att marknaden utvärderat effekterna av de prishöjningar som genomfördes 2023 och en skiftande utveckling för skadeärenden. Vi fortsätter dock som alltid att vara disciplinerade när det gäller vår egen underwriting.

Förutom att leverera organisk tillväxt, kommer vi att fortsätta vår disciplinerade i hanteringen av vårt kapital. Som vi presenterade under vår kapitalmarknadsdag, är vi på väg att genomföra kapitaloptimeringsåtgärder värda på upp till 700 miljoner euro. Vi räknar med att ge en uppdatering av kapitalallokeringen i samband med våra resultat för första halvåret 2024.

Torbjörn Magnusson
Koncernchef

UTSIKTER FÖR 2024

Efter resultatet för första kvartalet har Sampo preciserat utsikterna för 2024 och räknar nu med att leverera en totalkostnadsprocent för koncernen på 83–85 procent. Tidigare låg utsikterna för koncernens totalkostnadsprocent för 2024 på under 85 procent, enligt det pressmeddelande som publicerades den 6 mars 2024.

Sampokoncernens totalkostnadsprocent påverkas av viss volatilitet, som i sin tur påverkas av faktorer som hårt väder, stora skador och utvecklingen av avvecklingsresultatet. Utvecklingen på kapitalmarknaderna kommer att ha stor påverkan på det finansiella resultatet.

Hela delårsrapporten för januari–mars 2024, investerarpresentationen och en video medkoncernens CFO Knut Arne Alsaker kommer också att finnas tillgänglig på www.sampo.com/result.


Telefonkonferens

En telefonkonferens på engelska kommer att hållas kl. 13.30 svensk tid. Ring in på tel. +46 (0) 8 5052 0424, +1 786 697 3501, +44 (0) 33 0551 0200, eller +358 9 2319 5437. Lösenord till telefonkonferensen: Sampo Q1.

Telefonkonferensen kan även följas live på www.sampo.com/result. En inspelad version kommer att finnas tillgänglig senare på samma adress.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Silander
kommunikationschef
tel. +358 10 516 0031

Distribution:
Media

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Subsea7 awarded a contract for the Belinda field in the UK North Sea25.5.2024 14:01:09 CEST | Press release

Luxembourg – 25 May 2024 - Subsea7 S.A. (Oslo Børs: SUBC, ADR: SUBCY) today announced the award of a sizeable1 contract by Serica Energy, for the Belinda field development south-east of the Triton FPSO. The Belinda field is operated by Serica Energy and located approximately 190 kilometres east of Aberdeen in the UK Central North Sea, with a water depth of 95 metres. The contract scope includes project management, engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of a 5-kilometre 8” production pipeline with a 3” piggy-backed gas lift line and an electro-hydraulic controls (EHC) umbilical. Subsea7’s scope also includes associated subsea structures and tie-ins to the Triton Floating Production Storage & Offloading (FPSO) vessel operated by Dana Petroleum, via an existing production manifold near the Triton riser base and for controls at the Evelyn valve skid. Project management and engineering work will commence immediately in Aberdeen. The offshore activities are scheduled

Novartis atrasentan Phase III data show clinically meaningful proteinuria reduction further advancing company's IgA nephropathy (IgAN) portfolio25.5.2024 12:15:00 CEST | Press release

In the ALIGN study, atrasentan, in addition to supportive care with a renin-angiotensin system (RAS) inhibitor,demonstrated a statistically significant 36.1% proteinuria (protein in urine) reduction vs. placebo + supportive care at 36 weeks1 Endothelin A (ETA) receptor activation contributes to elevated proteinuria in IgAN2-5; atrasentan is a potent, selective ETA receptor antagonist with potential to reduce persistent proteinuria and preserve kidney function for a broad patient population1 IgAN is a heterogeneous, progressive, rare kidney disease with a need for effective, targeted therapies6,7; up to 30% of patients with persistent proteinuria (≥1 g/day) progress to kidney failure within 10 years8 Through its rare kidney disease portfolio, Novartis is committed to exploring a range of treatment options with different modes of action to slow IgAN progression Basel, May 25, 2024 – Novartis today presented results from a pre-specified interim analysis of the Phase III ALIGN study of atr

Novartis presents latest Phase III Fabhalta® (iptacopan) data in C3 glomerulopathy (C3G) showing clinically meaningful and statistically significant 35.1% proteinuria reduction vs. placebo25.5.2024 12:00:00 CEST | Press release

Secondary endpoint data for estimated glomerular filtration rate (eGFR) showed numerical improvement over 6 months vs. placebo1; additional 6-month open-label data to be presented at a future medical meeting2,3Fabhalta showed a favorable safety profile with no new safety signals1C3G, an ultra-rare kidney disease caused by alternative complement pathway overactivation, progresses to kidney failure in ∼50% of patients within 10 years4-7; currently there are no treatments approved for C3G7-9 Fabhalta, an oral Factor B inhibitor of the alternative complement pathway, selectively targets the underlying cause of C3G1; late-stage development program ongoing across several other rare diseases10-13 Basel, May 25, 2024 – Novartis today presented results from the 6-month, double-blind period of the Phase III APPEAR-C3G study of Fabhalta® (iptacopan) at the late-breaking clinical trials session of the European Renal Association (ERA) Congress1. Patients treated with Fabhalta in addition to support

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye