GlobeNewswire by notified

Fortsatt sterke resultater mens prisene faller videre

Del

(Oslo, 7. mai 2024) – Statkraft leverte sterke resultater i første kvartal 2024 mens energiprisene fortsatte å falle etter to ekstraordinære år i energimarkedene. Statkrafts kraftproduksjon, energidisponering og trading og origination-aktiviteter bidro alle til det gode resultatet.

  • Netto driftsinntekter var 19,6 milliarder kroner i første kvartal 2024 sammenlignet med 23,5 milliarder i samme kvartal i fjor da den europeiske energikrisen skapte ekstraordinære markedsforhold.
  • Underliggende EBIT falt til 13,5 milliarder kroner (17,5 milliarder kroner), mens resultat etter skatt var 6,8 milliarder kroner (10,2 milliarder kroner).
  • Energimarkedene fortsatte å normalisere seg og strømprisene falt kraftig, drevet av lavere gasspriser, en mild vinter og redusert etterspørsel. Europeiske strømpriser falt med 31 prosent i Norden i første kvartal og 42 prosent i Europa/Tyskland sammenlignet med de ekstraordinært høye prisene i samme kvartal i fjor.
  • Statkraft signerte flere langsiktige avtaler, inklusive kraftkjøpsavtaler med Alcoa Norge og Hydro Energi i Norge, samt Bürgerwindpark Jevenstedt i Tyskland.
  • Statkraft solgte solkraftverket Ballymacarney (199 MW) i Irland for 1,8 milliarder kroner.
  • 18. mars utnevnte Statkraft Birgitte Ringstad Vartdal som konsernsjef med virkning fra 1. april.

– Jeg er fornøyd med de sterke resultatene tross mye lavere strømpriser i første kvartal. Vi fortsetter å levere godt innen kraftproduksjon og energidisponering og har høy verdiskaping i virksomhetsområdet trading og origination. Vi er godt posisjonert med en solid og skalerbar forretningsmodell som gir oss den fleksibiliteten som trengs for å raskt tilpasse oss endrede markedsforhold, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 58,3 euro/MWh, ned 26,8 euro fra de ekstraordinære prisene i første kvartal av 2023 og omtrent på samme nivå som i fjerde kvartal 2023. Områdeforskjellene i Norge fortsatte å avta, men prisene i de sørlige prisområdene (NO1 og NO2) var fortsatt høyere enn prisene i resten av landet.

Høyere tilgjengelighet i kjernekraften, litt høyere vindkraftproduksjon og lavere total eksport bidro til fortsatt nedgang i de nordiske strømprisene. Temperaturene i Norge var litt høyere enn normalt. Magasinfyllingen i Norden falt i løpet av første kvartal til 76 prosent av medianen ved utgangen av mars og er for øyeblikket på 81,4 prosent av medianen, tilsvarende 23,7 prosent av full kapasitet.

Statkrafts kraftproduksjon var høyere enn i samme kvartal i fjor og over normalen for perioden, hovedsakelig drevet av vannkraftproduksjonen i Norge og Brasil.

Driftskostnadene i første kvartal falt fra fjerde kvartal 2023, men var litt høyere enn i første kvartal i fjor. Økningen ble drevet av høyere aktivitetsnivå, for det meste knyttet til forretningsutvikling, økt antall årsverk, lønnsjusteringer og valutaeffekter, delvis motvirket av lavere variabel godtgjørelse.

Underliggende EBIT var 13,5 milliarder kroner sammenlignet med 17,5 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, drevet av betydelig lavere strømpriser og sikringsgevinster både i Norden og Europa, delvis motvirket av reversering av en avsetning på 2,6 milliarder kroner knyttet til Baltic Cable, fjerningen av høyprisbidraget i Norge, og høyere norsk kraftproduksjon.

Norden-segmentet var den viktigste bidragsyteren til resultatene med en underliggende EBIT på 12,0 milliarder kroner til tross for betydelig lavere strømpriser sammenlignet med i fjor. Marked-segmentet leverte en sterk underliggende EBIT på 1,4 milliarder kroner i kvartalet, hovedsakelig knyttet til origination-aktivitetene.

Statkraft rapporterte et resultat før skatt på 14,0 milliarder kroner, inkludert negative netto finansposter på 1,9 milliarder kroner. Netto finansposter i kvartalet inkluderte negative valutaeffekter, hovedsakelig drevet av en svakere krone mot euro, pund og dollar. Resultat etter skatt var 6,8 milliarder kroner.

Statkraft fortsetter å utvikle en bred portefølje av vannkraft-, vindkraft-, solkraft- og batterilagringsprosjekter, hovedsakelig i forretningsområdene Norden og Europa. Selskapet har dessuten lagt frem planer om å doble investeringer og vedlikehold i de norske vannkraftverkene til fire milliarder kroner årlig mot 2030 og å starte fem store effektoppgraderingsprosjekter.

Investeringene i kvartalet var fire milliarder kroner, hvorav 2,6 milliarder kroner var relatert til ny produksjonskapasitet, nettjenester og batteriprosjekter, og 0,6 milliarder var vedlikeholdsinvesteringer, hovedsakelig i nordisk vannkraft.

For 2024 planlegger Statkraft et rekordhøyt investeringsnivå på 32 milliarder kroner, inkludert Enerfin.

Den geopolitiske situasjonen og markedsforholdene endrer seg, strømprisene i Europa har falt kraftig og teknologikostnadene har økt betydelig. Også kapitalkostnaden har økt, noe som påvirker lønnsomheten i prosjektene, verdsettelsene og tilgang til kapital. I tillegg er utviklingen i markedsregulering og støttepolitikk forsinket.

– Selv om kostnadene er høyere og situasjonen har blitt mer utfordrende, går den grønne energiomstillingen raskere, drevet av fortsatt vekst i etterspørselen etter mer fornybar energi. Mulighetene til å levere lønnsomme prosjekter er fortsatt til stede. Statkraft har etablert en betydelig evne til å utvikle en prosjektportefølje og å gjennomføre prosjekter. Den fleksible forretningsmodellen, den sterke prosjektporteføljen og en organisasjon som kan utnytte mulighetene i det grønne skiftet, betyr at Statkraft er godt posisjonert for videre vekst, sier Ringstad Vartdal.

Statkraft har bygget en sterk portefølje av nye fornybarprosjekter, inkludert å ha modnet nye prosjekter til investeringsbeslutning og flere verdiskapende fusjoner og oppkjøp, særlig kjøpet av Enerfin som ventes gjennomført i andre kvartal. Denne transaksjonen vil ytterligere styrke selskapets posisjon i to av kjernemarkedene, Spania og Brasil.

– Våre investeringer og utviklingsaktiviteter styrker Statkraft for fremtiden, men binder på kort sikt opp kapital og krever mer prioritering fremover. Vi vil derfor frigjøre investeringskapasitet, inkludert salget av Enerfin-porteføljen i Canada, USA, Colombia, Chile og Australia, utforske et salg av fjernvarmevirksomheten, invitere nye eiere inn i Silva Green Fuel og starte opp igjen arbeidet med å invitere nye eiere inn i Mer. Gjennom den årlige strategiske gjennomgangen, som pågår nå, vil vi spisse strategien, vurdere målene, og prioritere de prosjektene som passer best og er mest lønnsomme for Statkraft. Vår strategiske retning står fast, og vi fortsetter å fornye verden med ren energi, sier Ringstad Vartdal.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Vice President Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Pressetalsperson Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com
Vice President Torbjørn Steen, tel: +47 911 66 888, e-post: torbjorn.steen@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har over 6000 ansatte i mer enn 20 land.


Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Subsea7 awarded a contract for the Belinda field in the UK North Sea25.5.2024 14:01:09 CEST | Press release

Luxembourg – 25 May 2024 - Subsea7 S.A. (Oslo Børs: SUBC, ADR: SUBCY) today announced the award of a sizeable1 contract by Serica Energy, for the Belinda field development south-east of the Triton FPSO. The Belinda field is operated by Serica Energy and located approximately 190 kilometres east of Aberdeen in the UK Central North Sea, with a water depth of 95 metres. The contract scope includes project management, engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of a 5-kilometre 8” production pipeline with a 3” piggy-backed gas lift line and an electro-hydraulic controls (EHC) umbilical. Subsea7’s scope also includes associated subsea structures and tie-ins to the Triton Floating Production Storage & Offloading (FPSO) vessel operated by Dana Petroleum, via an existing production manifold near the Triton riser base and for controls at the Evelyn valve skid. Project management and engineering work will commence immediately in Aberdeen. The offshore activities are scheduled

Novartis atrasentan Phase III data show clinically meaningful proteinuria reduction further advancing company's IgA nephropathy (IgAN) portfolio25.5.2024 12:15:00 CEST | Press release

In the ALIGN study, atrasentan, in addition to supportive care with a renin-angiotensin system (RAS) inhibitor,demonstrated a statistically significant 36.1% proteinuria (protein in urine) reduction vs. placebo + supportive care at 36 weeks1 Endothelin A (ETA) receptor activation contributes to elevated proteinuria in IgAN2-5; atrasentan is a potent, selective ETA receptor antagonist with potential to reduce persistent proteinuria and preserve kidney function for a broad patient population1 IgAN is a heterogeneous, progressive, rare kidney disease with a need for effective, targeted therapies6,7; up to 30% of patients with persistent proteinuria (≥1 g/day) progress to kidney failure within 10 years8 Through its rare kidney disease portfolio, Novartis is committed to exploring a range of treatment options with different modes of action to slow IgAN progression Basel, May 25, 2024 – Novartis today presented results from a pre-specified interim analysis of the Phase III ALIGN study of atr

Novartis presents latest Phase III Fabhalta® (iptacopan) data in C3 glomerulopathy (C3G) showing clinically meaningful and statistically significant 35.1% proteinuria reduction vs. placebo25.5.2024 12:00:00 CEST | Press release

Secondary endpoint data for estimated glomerular filtration rate (eGFR) showed numerical improvement over 6 months vs. placebo1; additional 6-month open-label data to be presented at a future medical meeting2,3Fabhalta showed a favorable safety profile with no new safety signals1C3G, an ultra-rare kidney disease caused by alternative complement pathway overactivation, progresses to kidney failure in ∼50% of patients within 10 years4-7; currently there are no treatments approved for C3G7-9 Fabhalta, an oral Factor B inhibitor of the alternative complement pathway, selectively targets the underlying cause of C3G1; late-stage development program ongoing across several other rare diseases10-13 Basel, May 25, 2024 – Novartis today presented results from the 6-month, double-blind period of the Phase III APPEAR-C3G study of Fabhalta® (iptacopan) at the late-breaking clinical trials session of the European Renal Association (ERA) Congress1. Patients treated with Fabhalta in addition to support

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye