Fana Sparebank

Sterk utvikling for Fana Sparebank

Del

Resultatene viser en solid og positiv start på året for Fana Sparebank. Rentenettoen for 1. kvartal forblir sterk, og utgjorde 152 millioner kroner. Med god økning i andre inntekter og en forbedret kostnadsprosent på bankvirksomheten, endte resultatet for kvartalet på 102,9 millioner kroner etter skatt, en økning på 32 prosent sammenlignet med fjoråret. Egenkapitalavkastningen er 13,5 prosent. Kundeutbytte på 70 millioner kroner ble vedtatt sammen med avsetting på 45 millioner kroner til bankens gavefond.

lisbet.k.naero
Adm.direktør Lisbet. K Nærø

Netto renteinntekter utgjorde 151,5 millioner kroner, hvilket er å samme, høye nivå som forrige kvartal, og en forbedring på 18 millioner kroner eller sterke 13,5 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 2,03 i 1. kvartal. Det representerer en økning fra 1,89 prosent i tilsvarende periode i fjor. Kostnadsprosenten fra bankvirksomheten faller fra 41,2 til 39,6 prosent over det siste året.

— Vi legger bak oss et svært innholdsrikt kvartal med god utlånsvekst, fortsatt sterkt rentenetto og svært god kostnadsutvikling, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø, og fortsetter: — Det er spesielt tilfredsstillende at vi klarer å senke kostnadsprosenten i en tid der vi utfordres på kraftige kostnadsøkninger. Prisøkninger påvirker oss, og sammen med behov for å øke bemanningen på enkelte områder, ser vi at IT-utgiftene går i været, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

— Til sammen gir dette vårt beste kvartalsresultat noensinne. I dette kvartalet ble også kundeutbyttet endelig vedtatt sammen med de høyeste avsettingene til bankens gavefond. Kundeutbyttet er utbetalt til våre innskudds- og lånekunder, og gavemidlene er allerede i ferd med å komme lokale lag, foreninger og bærekraftstiltak til gode, avslutter Nærø.

Kvartalets resultat før skatt utgjorde 85,3 millioner kroner, og 102,9 millioner etter skatt. Resultatet for perioden gav en annualisert egenkapitalavkastning på 13,5 prosent. Egenkapitalavkastningen er påvirket av skattefradrag ved kundeutbyttet. Konsernets rene kjernekapital utgjør 20,9 prosent inkludert resultatet hittil i år.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for og per 1. kvartal. Konsern.

 

Q1/2024

Q1/2023

2023

Rentenetto (MNOK)

151,5

133,5

562,6

Resultat før tap (MNOK)

107,6

82,3

354,5

Resultat etter skattekostnad (MNOK)

102,9

78,1

284,3

Totalresultat (MNOK)

102,9

78,1

283,9

Forvaltningskapital (MRD)

30,3

28,5

29,3

Utlånsutvikling % Q/12 mnd.

1,7/5,6

-0,5/-5,8

3,4

Innskuddsdekning konsern %

53,6

51,6

54,1

Kostnadsprosent

41,6

46,4

45,3

Kostnadsprosent ekskl. fin.instr.

43,6

46,8

45,3

Kostnads-% fra bankvirksomheten

39,6

42,4

41,2

Kapitaldekning %

22,4

23,4

23,6

  • hvorav ren kjernekapital

20,9

20,4

20,6

Netto tap i % av GFK

-0,01

-0,01

0,00

Egenkapitalavkastning resultat etter skatt %

13,5

11,0

9,5

 

Nøkkelord

Kontakter

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

Rekordhøyt resultat og kundeutbytte9.2.2024 09:53:18 CET | Pressemelding

Resultatene for 4. kvartal en solid og positiv resultatutvikling for Fana Sparebank. Rentenettoen for 4. kvartal utgjorde rekordhøye 152 millioner kroner. Resultatet for kvartalet på 85,3 millioner før skatt og et perioderesultat på 66,1 millioner kroner. For året under ett er årsresultatet 284,3 millioner kroner, det beste i bankens historie. Styret foreslår å sette av hele 70 millioner kroner til kundeutbytte og 55 millioner kroner til bankens gavefond. Årets egenkapitalavkastning er 9,5 %.

Himla bra utlånsvekst10.11.2023 14:01:08 CET | Pressemelding

Resultatene for 3. kvartal bekrefter den gode utviklingen i Fana Sparebank. I 3. kvartal kan banken vise til en solid og positiv resultatutvikling. Kvartalstallene viser en vekst på 23 millioner kroner i rentenettoen, eller 18,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen på 144 millioner kroner er i tillegg en forbedring fra foregående kvartal. Resultatet for kvartalet på 74,7 millioner kroner er 16,6 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Det gir en egenkapitalavkastning på 9,9 prosent.

Sterk utlånsvekst fra Himla og høy rentenetto14.8.2023 13:58:43 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank kan vise til en solid og positiv resultatutvikling i 2. kvartal, drevet av kraftig vekst i rentenettoen. Kvartalstallene viser at rentenettoen har økt med 32 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen på 133,1 millioner kroner er på samme, høye nivå som foregående kvartal. Resultatet for kvartalet på 65,4 millioner kroner er 8,2 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Det gir en egenkapitalavkastning på 9 prosent. Utlånene fra Himla Banktjenester har sterk vekst i kvartalet.

Rekordhøy rentenetto og kundeutbytte11.5.2023 14:05:38 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank har en svært positiv resultatutvikling drevet av kraftig vekst i både rentenettoen og gjennom god kostnadskontroll. Kvartalstallene viser en vekst på 41 millioner kroner i rentenettoen, eller 44,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen på 133,5 millioner kroner er det høyeste som er registrert for et kvartal. Resultatet for kvartalet på 78,1 millioner kroner er hele 25,2 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (52,9), og gir en egenkapitalavkastning på 11 prosent. Kundeutbytte på 57 millioner kroner for 2022 ble utbetalt i april.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye