GlobeNewswire by notified

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Nykredit Realkredit A/S

Del

Til Nasdaq Copenhagen

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner er opgjort til ca. 36,2 mia. kr. Auktionerne gennemføres i perioden 21. til 24. maj 2024.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1 og 2.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Emil Schmidt Andreasen på tlf. 44 55 22 72, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14 eller Lars Mossing Madsen på tlf. 44 55 11 66.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan
Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2. Det fremgår af oversigten, hvorvidt Nykredit Realkredit A/S forventer, at obligationerne udbydes på auktion

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir under fanebladet "Gæld", hvor man kan finde informationer om refinansieringsauktioner.

Refinansieringsprincipper – tilpasningslån
Nykredit-koncernen udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om "refinansieringskurs".

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres refinansieringskursen i stedet på Referencekursen på den pågældende obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper – variabelt forrentede lån
Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved to enkeltstående auktioner.

 • Fondskode DK000954551-9 er inkonverterbar.
  Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.
  På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.
  Referencerente: Cita/6m
  Fixingmetode: 4. sidste bankdag (korrigeret)

 • Fondskode DK000954578-2 er inkonverterbar.
  Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.
  På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.
  Referencerente: Cita/6m
  Fixingmetode: 4. sidste bankdag (korrigeret)

Rating
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter H er ratet AAA af S&P.

Bud
Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

For DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000 kr., og for EUR- denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform
Auktioner over obligationer i kapitalcenter H vil foregå via Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked: 136 – CPH Auctions. Deltagere er alle børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling
For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata-tildeling.
For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling på auktionerne vil ske hurtigst muligt, dog senest 10 minutter efter auktionerne er lukket.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionerne, er den 1. juli 2024.

Reversefacilitet
Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to handelsdage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 1. juli 2024.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med udløb den 1. juli 2024.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital ved Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktioner
Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg
Tap-salg sker den 21. og 22. maj 2024.

Andre vilkår
Nykredit-koncernen er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.
Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H og G.

ISINKapital-centerIT / RF*KuponUdløbs
dato
Bud
Rente-
trigger
LCR
kategori
ValutaAuktionsdatoerAfviklings
tidspunkter
Udbud
(beløb i mio.)
Start datoSlut datoSkæringTildeling
DK0009526139SDO (H)RF101/07/2025Kurs-1bDKKTapsalg300
DK0009531485SDO (H)RF101/07/2026Kurs-1bDKKTapsalg400
DK0009534315SDO (H)RF101/07/2027Kurs-1bDKK21/05/202423/05/202410:3010:404.400
DK0009545196SDO (H)RF101/07/2029Kurs-2aDKK22/05/202423/05/202411:3011:401.700
DK0009543654SDO (H)IT / RF*101/04/2025Kurs8,25%1bDKK21/05/202411:3011:402.200
DK0009545519SDO (H)RFVariabel01/07/2027Rente-1bDKK24/05/202410:3010:4013.600
DK0009545782SDO (H)RFVariabel01/07/2027Rente-1bDKK24/05/202411:3011:4013.600

*         (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger
**        Tapsalg sker den 21. og 22. maj 2024.

Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Subsea7 awarded a contract for the Belinda field in the UK North Sea25.5.2024 14:01:09 CEST | Press release

Luxembourg – 25 May 2024 - Subsea7 S.A. (Oslo Børs: SUBC, ADR: SUBCY) today announced the award of a sizeable1 contract by Serica Energy, for the Belinda field development south-east of the Triton FPSO. The Belinda field is operated by Serica Energy and located approximately 190 kilometres east of Aberdeen in the UK Central North Sea, with a water depth of 95 metres. The contract scope includes project management, engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of a 5-kilometre 8” production pipeline with a 3” piggy-backed gas lift line and an electro-hydraulic controls (EHC) umbilical. Subsea7’s scope also includes associated subsea structures and tie-ins to the Triton Floating Production Storage & Offloading (FPSO) vessel operated by Dana Petroleum, via an existing production manifold near the Triton riser base and for controls at the Evelyn valve skid. Project management and engineering work will commence immediately in Aberdeen. The offshore activities are scheduled

Novartis atrasentan Phase III data show clinically meaningful proteinuria reduction further advancing company's IgA nephropathy (IgAN) portfolio25.5.2024 12:15:00 CEST | Press release

In the ALIGN study, atrasentan, in addition to supportive care with a renin-angiotensin system (RAS) inhibitor,demonstrated a statistically significant 36.1% proteinuria (protein in urine) reduction vs. placebo + supportive care at 36 weeks1 Endothelin A (ETA) receptor activation contributes to elevated proteinuria in IgAN2-5; atrasentan is a potent, selective ETA receptor antagonist with potential to reduce persistent proteinuria and preserve kidney function for a broad patient population1 IgAN is a heterogeneous, progressive, rare kidney disease with a need for effective, targeted therapies6,7; up to 30% of patients with persistent proteinuria (≥1 g/day) progress to kidney failure within 10 years8 Through its rare kidney disease portfolio, Novartis is committed to exploring a range of treatment options with different modes of action to slow IgAN progression Basel, May 25, 2024 – Novartis today presented results from a pre-specified interim analysis of the Phase III ALIGN study of atr

Novartis presents latest Phase III Fabhalta® (iptacopan) data in C3 glomerulopathy (C3G) showing clinically meaningful and statistically significant 35.1% proteinuria reduction vs. placebo25.5.2024 12:00:00 CEST | Press release

Secondary endpoint data for estimated glomerular filtration rate (eGFR) showed numerical improvement over 6 months vs. placebo1; additional 6-month open-label data to be presented at a future medical meeting2,3Fabhalta showed a favorable safety profile with no new safety signals1C3G, an ultra-rare kidney disease caused by alternative complement pathway overactivation, progresses to kidney failure in ∼50% of patients within 10 years4-7; currently there are no treatments approved for C3G7-9 Fabhalta, an oral Factor B inhibitor of the alternative complement pathway, selectively targets the underlying cause of C3G1; late-stage development program ongoing across several other rare diseases10-13 Basel, May 25, 2024 – Novartis today presented results from the 6-month, double-blind period of the Phase III APPEAR-C3G study of Fabhalta® (iptacopan) at the late-breaking clinical trials session of the European Renal Association (ERA) Congress1. Patients treated with Fabhalta in addition to support

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye