Oppgang i boligprisene i Stavanger

Del

Boligprisene i Stavanger steg med 1,6 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (+0,8 prosent), Oslo (+0,8 prosent), og Trondheim (+0,2 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 9,0 prosent. Det er svakere sammenliknet med Bergen (+9,4 prosent), men sterkere enn i Oslo (+6,7 prosent) og Trondheim (+5,5 prosent).

Det har i april blitt solgt 540 boliger i Stavanger. Det er 50,8 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år er det solgt 1722 boliger. Det er 7,4 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i fjor.

Det har i april blitt lagt ut 560 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 12,9 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 1833 boliger for salg. Det er 11,4 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 27 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 54 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.900.000,-

Nøkkelord

Kontakter

Ronny SkjøtskiftDaglig lederAktiv Eiendomsmegling Jæren

Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland

Tel:41614676

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye