Oppgang i boligprisene i Trondheim

Del

Boligprisene i Trondheim steg med 0,7 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet Stavanger (+0,9 prosent), Oslo (+0,8 prosent), og Bergen (+0,8 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 5,5 prosent. Det er svakere enn i Bergen  (+9,4 prosent), Stavanger (+9,0 prosent) og i Oslo (+6,7 prosent).

Det har i april blitt solgt 623 boliger i Trondheim. Det er 36,0 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt solgt 1936 boliger. Det er 5 prosent flere enn tilsvarende periode i fjor.

Det har i april blitt lagt ut 662 boliger for salg i Trondheim. Det er 13,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 2022 boliger for salg. Det er 8,1 flere sammenliknet med samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 46 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 54 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.690.000.-

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye