Landbruksdirektoratet

Stadig mer husdyrgjødsel utnyttes til biogass

Del

I 2024 er det gitt 15,6 millioner kroner i tilskudd for levering av 137 000 tonn husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Oppslutningen har økt kraftig gjennom ti år med tilskudd, og skyldes at flere starter opp biogassanlegg.

Kyr på beite
Kyr på beite Torbjørn Tandberg Landbruksdirektoratet

I 2022 utgjorde utslipp fra gjødsellager 12 prosent av utslippene fra jordbruket. Husdyrgjødsel som går til biogassproduksjon gir utslippskutt.

Husdyrgjødsel på lager har et energitap i form av metan, som i biogassanlegg samles opp og utnyttes som fornybar energi. Om lag to tredjedeler av gjødsla som leveres er fra storfe, og én tredjedel fra svin. Det leveres også noe fjørfe- og sauegjødsel.  Reduserte utslipp fanges opp ved beregningene for jordbrukssektoren i det nasjonale klimagassregnskapet.

–Dette er et viktig tiltak for å begrense klimagassutslippene fra jordbrukssektoren, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet. I tillegg er biogass sirkulær bioøkonomi i praksis - landbruket leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg, og får biorest/biogjødsel i retur som brukes på jordene.

Etablering av nye biogassanlegg er en viktig driver

Biogassproduksjon av husdyrgjødsel er enda relativt nytt i Norge, men noen enkeltanlegg har vært drevet lenge og vært til inspirasjon for andre. De siste årene har flere produksjonsanlegg kommet til, noe som har vært en viktig driver for å øke utnyttelsen av husdyrgjødsla.

Den Magiske Fabrikken i Vestfold er største mottager av gjødsel og står for nær halvparten av gjødselmengdene til sin biogassproduksjon. Renevo er et større anlegg som er etablert i Vestland fylke. I tillegg er det etablert grendeanlegg og flere gårdsanlegg de siste årene.

Betydelig økning siste ti år

Oppslutningen om tilskuddsordningen har økt betydelig de siste årene. I 2023 mottok Landbruksdirektoratet 74 søknader, og det ble utbetalt ca. 13,1 millioner kroner i tilskudd. I 2024 er det 83 søknader, og det er utbetalt 15,6 mill. kroner i tilskudd for 137 000 tonn som ble levert i 2023.

null
Landbruksdirektoratet
null
Kartet viser hvor det er etablert biogassanlegg i Norge. Det er få store anlegg. Tall i parentes er antall foretak som leverte husdyrgjødsel til dette anlegget i 2023. Landbruksdirektoratet

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Kartet viser hvor det er etablert biogassanlegg i Norge. Det er få store anlegg. Tall i parentes er antall foretak som leverte husdyrgjødsel til dette anlegget i 2023.
Kartet viser hvor det er etablert biogassanlegg i Norge. Det er få store anlegg. Tall i parentes er antall foretak som leverte husdyrgjødsel til dette anlegget i 2023.
Last ned bilde
Kyr på beite
Kyr på beite
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Følg pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruksdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye