Oppgang i boligprisene i Bergen

Del

Boligprisene steg med 1,5 prosent i Bergen i april. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

Bergen har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+0,2 prosent), tilsvarende som Oslo (+0,8 prosent), og svakere enn i Stavanger (+0,9 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 9,4 prosent. Dette er sterkere enn i Stavanger (+9,0 prosent), (Oslo 6,7 prosent) og Trondheim (+5,5 prosent).

Det har i april blitt solgt 751 boliger i Bergen. Det er 49,9 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil år er det solgt 2181 boliger i Bergen. Det er 4,1 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i april blitt lagt ut 771 boliger for salg i Bergen. Det er 7,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år det lagt ut 2258 bolig for salg i Bergen. Det er 2,2 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 29 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 54 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.600.000.-

Nøkkelord

Kontakter

Fredrik NesslinRegionsleder/eiendomsmeglerEiendomsmegler Vest

Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/prosjekt)

Tel:92018514fredrik.nesslin@emvest.no

Fredrik SøreideKonsernsjefKaland & Partners

Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland

Tel:90116431fs@kapa.no

Kim Rene HenneDaglig leder/EiendomsmeglerEie

Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland

Tel:92435746krh@eie.no

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye