GlobeNewswire by notified

BTS Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2024

Dela

P R E S S R E L E A S E 
Stockholm den 3 maj 2024

Ökad tillväxt och marginal trots utmanande marknad

1 januari – 31 mars 2024

  • Nettoomsättning 619 (579) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter +7%.
  • EBITA +23%, 58 (47) MSEK.
  • EBITA-marginal 9,5 (8,2) %.
  • Resultat efter skatt +135%, 53 (23) MSEK, exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling +11%, 25 (23) MSEK.1)
  • Resultat per aktie +135%, 2,75 (1,17) SEK, exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling +11%, 1,30 (1,17) SEK.1)

”BTS tillväxt och lönsamhet förbättrades under det första kvartalet tack vare ökade försäljningsvolymer och de effektiviseringsåtgärder som genomfördes under 2023.”
Jessica Skon, VD för BTS Group AB

Utsikter 2024
Helårsutsikten för 2024 är oförändrad; resultatet (EBITA) förväntas bli bättre än föregående år.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 07.00 CEST.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 100 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är partner till närmare 450 organisationer, inklusive över 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce, SAP, and Tencent.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.


1 Under det första kvartalet 2024 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till förvärvet av det amerikanska företaget Rapid Learning Institute (RLI) år 2020, vilket hade en positiv påverkan på finansnettot med 28,2 MSEK och därmed på resultatet före och efter skatt. Återföringen har ingen annan inverkan på koncernens resultaträkning för första kvartalet 2024 eller på koncernens balansräkning per den 31 mars 2024. För att öka jämförbarheten presenteras resultaten före och efter skatt i denna delårsrapport, inklusive och exklusive denna återföring.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - generalforsamlingens forløb30.5.2024 12:07:51 CEST | pressemeddelelse

30. maj Den 30. maj 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, CVR-nr. 30 55 77 51. Samtlige punkter på dagsordenen blev vedtaget af generalforsamlingen. Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning, og årsrapporten for 2023 blev godkendt. Til bestyrelsen i selskabet blev Jan Ulsø Madsen nyvalgt og Knud Lomborg, Ane-Lene Kjølby og Thor-kild Steen Sørensen genvalgt. På det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Knud Lomborg genvalgt til for-mand og Ane-Lene Kjølby genvalgt som næstformand i selskabet. Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt 10 % af aktiekapitalen frem til næste ordinære generalforsamling. Med venlig hilsen EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til: Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskl

Ice Fish Farm – Proposed change of company name30.5.2024 11:45:07 CEST | Press release

Reykjavík, 30 May 2024 - The board of directors of Ice Fish Farm AS (the "Company") will propose that the general meeting resolves to change the company name to Kaldvik AS at the Company's annual general meeting on 20 June 2024. If approved, the Company will be trading under a new name and a new ticker immediately following the general meeting. The Company is trading its shares under the ticker "KLDVK" on Nasdaq First North Iceland already prior to the general meeting. Contacts: Róbert Róbertsson, CFO of ICE FISH FARM AS: +354 8430086 About Ice Fish Farm: Ice Fish Farm is listed on Euronext Growth Oslo. The company is the 100% owner of Fiskeldi Austfjarða ehf., the leading farming company in Iceland with its head office in Eskifjörður. The Company is fully integrated with control over all parts of the value chain. See https://www.icefishfarm.is for more information about the Company. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Secur

Rentetillæg fastsat på SDRO udstedt af Realkredit Danmark A/S30.5.2024 11:42:59 CEST | pressemeddelelse

Realkredit Danmark har fastsat tillæg på obligationer i serie 11F, 12E og 12F Realkredit Danmark offentliggør hermed tillæg til referencerenten på obligationerne bag FlexKort®, RD Cibor6® Green og RD Cibor6® som udstedes i forbindelse med refinansieringen pr. 1. juli 2024. Opdaterede Endelige vilkår offentliggøres hermed. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, tlf. 45 13 20 68. Vedhæftede filer NewFinalTerms11FMAJ2024DKiiNewFinalTerms12FMAJ2024DKiiNewFinalTerms12EMAJ2024DKii

Publication of a Company Description30.5.2024 11:38:20 CEST | Press release

Kaldvík (Ice Fish Farm) has published a Company Description in relation to the admission to trading of the Company's Affiliated Shares on Nasdaq First North Growth Market Iceland. The Company Description, dated 24 May 2024 is attached. Nasdaq First North Growth Market Disclaimer Nasdaq First North Growth Market is a registered SME growth market, in accordance with the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65) as implemented in the national legislation of Denmark, Finland, Iceland and Sweden, operated by an exchange within the Nasdaq group. Issuers on Nasdaq First North Growth Market are not subject to all the same rules as issuers on a regulated main market, as defined in EU legislation (as implemented in national law). Instead, they are subject to a less extensive set of rules and regulations adjusted to small growth companies. The risk in investing in an issuer on Nasdaq First North Growth Market may therefore be higher than investing in an issuer on the main market.

Selskabsmeddelelse nr. 6, 2023/2430.5.2024 11:15:00 CEST | pressemeddelelse

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt halvårsrapport pr. 31. marts 2024. 2. kvartal 2023/24: Basisindtjeningen er kr. 10,0 mio. (kr. 12,2 mio.). Resultat før skat er kr. 14,1 mio. (kr. 12,1 mio.). Kvartalets resultat før skat er kr. 4,1 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:kr. 2,5 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver. kr. 1,6 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter. Halvåret 2023/24: Basisindtjeningen er kr. 21,9 mio. (kr. 21,7 mio.). Koncernens resultat før skat er kr. 12,9 mio. (kr. 20,3 mio.). Halvårets resultat er kr. 9,0 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket skyldes: kr. 5,3 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver. kr. -14,3 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger til optagelse af realkreditlån. Forventet basisindtjening 2023/24: For regnskabsåret 2023/24 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveau

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye