Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Nytt nettverk for mobilitet og sosial bærekraft: transport for alle

Del

Er du interessert i transport og mobilitet? Mener du at sosiale faktorer burde spille en viktig rolle i utformingen av transportsystemene våre? Da kan dette nettverket være noe for deg.

Barn leker på en kjelke i Norge.
Barn leker på en kjelke i Norge. Shutterstock

Diskusjoner om og utvikling innen transport handler nesten bare om teknologiske fremskritt og forbedring av infrastruktur. Selv om disse aspektene utvilsomt er viktige, har de sosiale og kulturelle aspektene ved transport blitt viet for lite oppmerksomhet. Det er her nettverket vårt kommer inn i bildet.

Med mål om å endre tilnærmingen til og utviklingen av transport vil NMBUs Nettverk for mobilitet og sosial bærekraft utforske hvordan spørsmål som rettferdig mobilitet, folkehelse og sosiokulturelle erfaringer med transport spiller en like viktig rolle som tekniske løsninger.

Hva kan nettverket tilby?

Dette er en plattform der forskere, byplanleggere, beslutningstakere og alle som er interessert i transport, kan komme sammen, utveksle ideer og samarbeide om innovative løsninger.

Målene for nettverket handler om mer enn å bare skape rom for diskusjon. Vi tar sikte på å skape reell endring i planleggingen og utviklingen av transport ved å påvirke retningslinjer og beslutningsprosesser knyttet til mobilitet og transport.

Vi vil arrangere ulike aktiviteter, noen med et snevrere fokus og spesielle mål, andre med et bredere perspektiv. Det vil bli workshops, paneldebatter, åpne samtaler og lignende.

Nettverksleder er byplanleggingsforsker Sebastian Peters. – Eksempler på temaer vi vil ta opp, kan være mobiliteten til konkrete befolkningsgrupper, folkehelse, transportfattigdom [at folk ikke har tilgang til viktige tjenester eller arbeid på grunn av mangelen på rimelige eller tilgjengelige transportalternativer], sosiokulturelle erfaringer med transport, kjønnsproblemer knyttet til reise, argumenter og tankesett som påvirker beslutninger om transport, eller teknologiens sosiale rolle – for å nevne noen, forteller han.

– Disse temaene kan påvirke eller bli påvirket av beslutningstakere, politikere og ikke minst alle som forflytter seg – i bunn og grunn alle, legger han til.

Kan hvem som helst bli med?

Enten du er akademiker, fagperson eller bare er interessert i mobilitetsutfordringer er det plass til deg i nettverket vårt.

– Ja, nettverket er åpent for alle, bekrefter Peters. – Det er virkelig et åpent rom for alle som er interessert i temaene vi har snakket om, uansett hvor mye kunnskap de har. Selv om de bare har lyst til å observere og lære.

– De ulike aktivitetene vi planlegger, vil noen ganger bli utviklet for konkrete, mer snevre grupper. Vi har for eksempel tenkt å tilby en workshop i å skrive søknader om forskningsmidler og arrangere en paneldebatt om hvordan sosiale perspektiver på transportplanlegging kan innlemmes i universitetsutdanning. Det vil naturligvis variere hvor åpne aktivitetene er og i hvilken grad de appellerer til ulike nettverksmedlemmer.

Registrerte medlemmer vil ha en arena for å komme i kontakt med andre som er interessert i transport og mobilitet. Når du først har blitt med, vil du bli invitert til aktiviteter og motta andre relevante nyheter.

Hvilke virkninger vil nettverket ha?

– Det vil forhåpentligvis føre til at de sosiale perspektivene på mobilitet blir anerkjent og viet mer oppmerksomhet i planlegging og utvikling av mobilitet, sier Peters.

– Beslutningstakere utgjør en sentral del av nettverket. De fleste av dem er klar over behovet for et slikt nettverk, legger han til.

Guro Berg, redaktør av Tiltakskatalogen, har tidligere ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter om bærekraftig bytransport i regi av Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. Hun samarbeider med Peters i nettverket.

– Sosial bærekraft påvirker hverdagen til folk, i tillegg til deres verdighet og velferd, sier Berg. – Sosial bærekraft og mobilitet påvirker mennesker i transportsystemet, brukere av transporttjenester og andre som på en eller annen måte påvirkes av infrastrukturen og bruken av transportsystemet (f.eks. støy, luftkvalitet, arealbruk, tidsbruk og ulykker). Det er et mål for nettverket å sette søkelys på disse problemstillingene og bidra til å gjøre sosial bærekraft til et viktig fokusområde innen transportpolitikk.

Nettverket holder til ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og støttes av Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel. Det er åpent for alle institusjoner og privatpersoner med en interesse for temaet.

Bli med i NMBUs Nettverk for mobilitet og sosial bærekraft

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Følg pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye