IFE - Institutt for energiteknikk

IFE inn i europeisk atomforskningssamarbeid på små modulære reaktorer (SMRer)

Del

IFE er nå medlem i European Industrial SMR Alliance. Deltagelsen i det europeiske forskningssamarbeidet forsterker IFEs posisjon innenfor forskning på kjernekraft og atomenergi.

Foto: Mostphotos

I et brev av 30. april 2024, fikk Institutt for energiteknikk (IFE) bekreftelse av sekretariatet i EU-Kommisjonen på at forskningsstiftelsen er akseptert som medlem av European Industrial SMR Alliance. Målsetningen til forskningsalliansen er å legge til rette for en raskere og mer forankret utvikling av små modulære reaktorer (SMR) i Europa.

Tilbake i februar lanserte EU-kommisjonen etableringen av forskningsalliansen for små modulære reaktorer, og lanseringen kom i forbindelse med Kommisjonens anbefaling om hvordan Europa skal nå målet om klimanøytralitet i 2050. Forskningsalliansen skal blant annet se på spørsmål knyttet til mangler i en europeisk verdikjede for SMR, og tekniske og kommersielle hensyn. Videre skal alliansen utarbeide og implementere en strategisk handlingsplan.

Tar med seg 75 års erfaring inn i alliansen

IFE har forsket på atomenergi siden 1948, har driftet fire forskningsreaktorer, og leder i dag internasjonale forskningsprosjekter på menneskesentrert atomsikkerhet. For IFE er det viktig å dele kunnskap som er opparbeidet gjennom 75 år med forskning, samtidig som forskningsstiftelsen ser det som nødvendig at man er til stede på arenaer som driver kunnskapsutviklingen videre.

«For IFE er det naturlig å delta i denne industrielle forskningsalliansen. IFE har allerede forsket på små modulære reaktorer i noen år, blant annet gjennom oppbygningen av IFEs egen, og verdens første SMR-simulator knyttet til IFEs operatør-laboratorier», sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør i IFE.

null
Foto: Birgitte Aarebrodt IFE

I dag forsker IFE på ulike aspekter ved atomenergi. Blant annet forskes det på hvordan kjernekraft i energimiksen vil påvirke det norske energisystemet samt ulike aspekter ved sikkerhet, dekommisjonering og brensel- og materialer.

Om kjernekraft skal bygges ut i Norge eller ikke, mener IFE først og fremst er et politisk spørsmål. Men stiftelsen er utelukkende positive til initiativet fra EU-Kommisjonen.

«Det å bygge kompetanse er viktig, og utelukkende positivt. Små modulære reaktorer har kommet et stykke på veien til produksjon, men det er fortsatt en rekke forhold som må løses før denne type anlegg kan tas i bruk i utstrakt grad. Det at Kommisjonen ønsker å trekke på kompetansen fra industri og forskningsmiljø, ser vi på som svært positivt», sier Huseby.

Det første medlemsmøtet gjennomføres 29.-30. mai i Brussel.

Nøkkelord

Kontakter

Om IFE

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning. Norge var en pioner innen atomforskning og var det sjette landet i verden som bygget atomreaktor, og den første reaktoren ble satt i drift allerede i 1951. IFE har bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår.  

IFE er en selvstendig forskningsstiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder. IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 720 ansatte og omsetter for rundt 1,4 milliarder kroner. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.

Følg pressemeldinger fra IFE - Institutt for energiteknikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra IFE - Institutt for energiteknikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IFE - Institutt for energiteknikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye