OBOS

OBOS-prisene falt i april

Del

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.

Et av det nyere OBOS-borettslagene på Vollebekk i Oslo.
Et av det nyere OBOS-borettslagene på Vollebekk i Oslo. Foto: Jiri Havran

–  OBOS-prisene falt noe i april etter sterk vekst i mars. Noe av prisfallet kan skyldes at det ble solgt en høyere andel 4- og 5-romsleiligheter. De store boligene har ofte lavere kvadratmeterpris enn de små. April-tallene var svakere enn snittet de ti siste årene. Ser vi mars og april under ett, har prisene steget med 1,7 prosent i hovedstaden. Det er godt over snittet for de siste ti årene. OBOS-prisene har pleid å stige mye de første månedene av året, og hittil i år er oppgangen på 7 prosent.  Det er overraskende mye - gitt de mange rentehoppene vi har hatt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.  

Hun tror det lave nyboligtilbudet kan ha bidratt til økt etterspørsel i bruktmarkedet. Hun peker også på stemningsskiftet som kom etter at Norges Bank signaliserte at rentetoppen trolig er nådd.    

  • I snitt har prisene i Oslo økt med 0,2 prosent i april de siste ti årene.  

  • De ti siste årene har prisveksten i mars og april sett under ett i snitt vært 0,7 prosent.   

  • De tolv siste månedene har prisene i Oslo svært uendret.     

  • På landsbasis har prisene steget 0,6 prosent de tolv siste månedene.     

  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 79 670 kroner i Oslo i april, og 68 801 kroner på landsbasis.    

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.   

God aktivitet   

Det ble solgt rundt 30 prosent flere OBOS-boliger i april i år enn i april 2023, noe som må ses i lys av at påsken var i mars i år. Aktiviteten i april var omtrent som i april i 2018 – sist mye av påsken falt i mars. Ser vi mars og april under ett, har aktiviteten i år vært omtrent som i fjor.   

Bruk av forkjøpsretten holdt seg høy i april (32,6 prosent). Den var litt opp fra mars (32 prosent). Omsetningstiden var også lav i april.  Monsvold mener det viser at det er god fart i markedet for brukte OBOS-boliger i hovedstaden.     

Venter prisoppgang  

Flere forhold taler for at boligprisene vil ta seg videre opp de kommende årene.   

 –  Selv om det er blitt mer usikkert, ligger det an til ett rentekutt i 2024 og flere neste år. I tillegg er det ventet god reallønnsvekst. Høy folketilvekst kombinert med rekordlav boligbygging vil også presse prisene opp, særlig fra 2025. I år venter vi at prisene vil flate ut gjennom våren og sommeren. Jokeren er hvor mange bruktboliger som kommer ut for salg. Bruktboligtilbudet ser ut til å øke, det kan bremse prisveksten noe de kommende månedene. Utover høsten tror vi prisene vil falle noe i tråd med vanlig sesongmønster. Men ligger det fortsatt an til rentekutt på slutten av året eller i starten av 2025, tror vi prisnedgangen kan bli litt mindre enn vanlig.      

Selger flere nye boliger    

Nyboligsalget i OBOS har tatt seg godt opp den siste tiden.  

–  Stabile renter, god lønnsvekst og lavere prisvekst har gjort boligkjøperne mindre usikre på egen økonomi framover. I tillegg er det en økning i antallet husholdninger som tror på økte boligpriser framover. Dette kan øke interessen for nyboligkjøp. Økt etterspørsel i kombinasjon med at det vil komme langt færre nye boliger i markedet de to neste årene, kan føre til prispress, sier Monsvold.  

Flere må få mulighet til å eie bolig 

OBOS venter nå utålmodig på regjeringens varslede lovendring som vil gjøre det mulig å selge flere nye boliger med deleie. Samtidig jobber OBOS hardt med å få lagt ut flere nye boligprosjekter for salg med nettopp slike boligkjøpsmodeller.  

–  Selv om nyboligsalget har tatt seg opp i det siste, tyder andelen av salg med OBOS Bostart og OBOS Deleie på at det fortsatt er utfordrende for mange å ta steget inn i boligmarkedet. Økt boligbygging over tid er hovedløsningen på denne utfordringen, sier Monsvold.  

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, er ikke overrasket over at OBOS-prisene gikk litt ned i april.  

– Meglerne våre melder om god aktivitet, og vi har solgt flere boliger denne våren enn i fjor vår. Tilbudssiden har økt etter påske og etter et sterkt første kvartal, tippet vi på flat utvikling i april. Vi forventer høyt tempo i mai og ser tendenser til at volumet i markedet vil fortsette å øke. Dette indikerer at flere ønsker å bytte bolig, noe som er bra for markedet. 

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om OBOS

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg pressemeldinger fra OBOS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye