Legeforeningen

Ikke enighet om særavtalen

Del

Legeforeningen og KS kom ikke til enighet innen forhandlingsfristen for særavtalen onsdag 1. mai. KS avviser løsninger som sikrer levelig arbeidstid for legevaktleger.

INGEN REELL VILJE: – KS viser ingen reell vilje til å finne tiltak som hjelper legene nå. Det er ansvarsfraskrivende og skuffende, sier Anne-Karin Rime.
INGEN REELL VILJE: – KS viser ingen reell vilje til å finne tiltak som hjelper legene nå. Det er ansvarsfraskrivende og skuffende, sier Anne-Karin Rime. Foto Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Forhandlingene om SFS 2305 (særavtalen) startet før jul og endte i brudd 3. april. Ettersom partene ikke ble enige, ble særavtalen tatt direkte inn i årets hovedoppgjør. Det ble ingen enighet innen fristen 1. mai. 

Særavtalen for kommunehelsetjenesten regulerer blant annet legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1.  

Legeforeningen har over tid vært opptatt av å redusere den høye arbeidsbelastningen på fastlegene, samt begrense kommunenes nær ubegrensede adgang til å pålegge legene legevakt. 

KS har vært enige i at arbeidsbelastningen må ned. Under forhandlingene i 2022 avtalte partene å arbeide for å oppnå arbeidstidsordninger som gir legene et bedre vern.  

 – Men to år etter er KS fortsatt ikke villig til å innføre ordninger som ivaretar de legene som har en uholdbar arbeidsbelastning. Gjennom forhandlingene har vi vært krystallklare på at det svært vide unntaket fra arbeidsmiljøloven, som er inntatt i dagens SFS 2305, ikke kan fortsette. Legene trenger et vern mot for høy belastning nå, sier president Anne-Karin Rime. 

Legevaktene er en sentral del av landets akuttmedisinske beredskap. Det er helt avgjørende at det medisinske arbeidet som utføres ved landets legevakter holder høy kvalitet.  

– Den alvorlige situasjonen i allmennlegetjenesten er blitt bekreftet utallige ganger de siste årene. Tiden er derfor overmoden for å sikre at leger har et forsvarlig arbeidstidsvern. Tross bred enighet om at den høye arbeidsbelastningen er uholdbar og må ned, kommer ikke KS opp med noe som bedrer situasjonen nå, sier leder av Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev.   

Partene er enige om at en modell som bygger på arbeidsmiljøloven er riktig vei å gå for landets legevakter. 

– Vårt krav er et viktig skritt på veien mot en slik overgang, og kan innføres raskt. Vi aksepterer ikke at legene kan pålegges ubegrenset mengde legevakt. KS viser ingen reell vilje til å finne tiltak som hjelper legene nå. Det er ansvarsfraskrivende og skuffende, avslutter president Anne-Karin Rime.   

Legeforeningen har konfliktrett i hovedoppgjøret. Særavtalen løper på ettervirkning, og alle bestemmelser gjelder fortsatt fremover. 

Oppgjøret går nå videre til mekling. Frist er 23. mai.

Kontakter

Norges største medisinske fellesskap

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Over 40 000 medisinstudenter og leger er medlem hos oss. Vi organiserer 94 prosent av alle leger i Norge og er landets eneste komplette profesjonsforening. Siden 1886 har Legeforeningen kjempet for deg og faget du brenner for. Det gir en bedre helsetjeneste. Vi er foreningen for alle leger, hele livet.

Følg pressemeldinger fra Legeforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Legeforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Legeforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye