Felleskjøpet Agri

Dataangrepet på Granngården preger første kvartal

Del

Felleskjøpet Agris omsetning er lavere enn samme periode i 2023. Driftsresultat før avskriving (EBITDA) er svekket til minus 108 millioner kroner i første kvartal, fra minus 27 millioner kroner i fjor. Driften har vært god og dataangrepet på Granngården forklarer majoriteten av resultatnedgangen.

Foto: Granngården

Felleskjøpet Agris omsetning endte i første kvartal på 4,4 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 27 millioner kroner, eller 0,6 prosent, sammenlignet med samme periode i 2023. Nedgangen kommer i hovedsak fra forretningsområdet Landbruk, og forklares med lavere volum innen kornområdet som følge av fjorårets dårlige kornsesong. I tillegg gir nedgang i gjødselpriser omsetningsnedgang.  Granngården hadde omsetningsvekst på starten av året, men har etter dataangrepet hatt en nedgang i omsetningen. Innenfor andre forretningsområder er omsetningen svakt stigende.

– En dårlig kornsesong vil naturligvis prege kornomsetningen året etter. Det har vi sett allerede dette kvartalet.  Første kvartal er ikke hovedsesong for oss. Det er det først når våren kommer. Derfor er det viktig at vi også i år er klar til sesong, sier Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

EBITDA i første kvartal

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) for første kvartal ble minus 108 millioner kroner. Det er en nedgang på 80 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Kvartalet preges av de direkte følgene av dataangrepet som det svenske datterselskapet, Granngården, ble rammet av. I tillegg til tapt omsetning og ekstraordinære kostnader som følge av dataangrepet, har lønnsomheten blitt negativt påvirket av at det på grunn av manglende systemstøtte ikke har vært mulig å endre salgspriser. 

Den 20. januar ble Tietoevry, Granngårdens leverandør av IT-tjenester, rammet av et angrep på et av deres datasentre. Dette datasenteret var sentralt i Granngårdens IT-drift. Som følge av angrepet, måtte alle Granngårdens butikker og netthandel derfor stenge salget. Basert på stor innsats, bruk av reserveløsninger og et innskrenket sortiment ble butikkene og netthandelen gjenåpnet raskt. Angrepet har påvirket drift og økonomi i første kvartal og vil påvirke negativt inntil full funksjonalitet er gjenopprettet. Som følge av hendelsene, har Granngården varslet Tietoevry om et mulig erstatningssøksmål.

– Innsatsen som er lagt ned av de ansatte i Granngården, med viktig hjelp fra sentrale IT-ressurser i Felleskjøpet, har vært helt uvurderlig for å holde butikkene åpne og redusere konsekvensene av dette alvorlige angrepet. Tapene kunne vært langt høyere, sier Fure.

Konsernets er i tillegg negativt påvirket av fjorårets svake kornsesong og tap på kundefordringer i datterselskapet NORGRO. Driften har vært god i kvartalet.

Driften i den norske detaljhandelen har vært god, med omsetningsøkning og resultatforbedring mot 2023. Det har vært en real vinter med mye snø og høy sesongaktivitet på avdelingene.

John Deere er markedsleder første kvartal 2024

Totalmarkedet for traktor i Norge ble redusert med 12 prosent sammenlignet med 2023, til totalt 554 traktorer. Felleskjøpet og John Deere er markedsleder med en markedsandel på 26,5 prosent.

God drift i Cernova

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, hadde god drift og leverer EBITDA som er 3 millioner kroner bedre fjoråret.

Finanskostnader

Felleskjøpet har langsiktige rentesikringer.  Verdiutviklingen av realiserte og urealiserte rentesikringer føres over posten finanskostnader. Verdiendring var i første kvartal 2024 positiv, mens den i samme periode i 2023 var negativ.

Redusert kapitalbinding i første kvartal

Investerings- og kapitaldisiplin, redusert lagerbinding og andre arbeidskapitalreduksjoner har gitt god effekt for konsernet. Den svake kornsesongen i 2023 samt lavere pris gjødsel har ført til lavere kapitalbinding i forretningsområdet Landbruk ved utgangen av første kvartal. Dette vil samtidig øke importbehovet og redusere inntektene fra videresalg av korn fram til neste kornhøst.

Nøkkeltall på linje med fjoråret

Ved utgangen av første kvartal 2024 endte netto rentebærende gjeld (NRBG) på 4 603 millioner kroner, en reduksjon på 497 millioner kroner fra utgang første kvartal 2023. Nøkkeltallet NRBG/EBITDA, som beskriver gjeldsbetjeningsevnen til selskapet, var 6,1. På samme tid i 2023 var NRBG/EBITDA på 5,9.

Ved utgangen av kvartalet var konsernets egenkapitalandel på 31,9 prosent, noe som er opp fra 30,2 prosent på samme tid i fjor.  

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q1 2024

Q1 2023

Driftsinntekter

4 367

4 340

EBITDA

-108

-27

Driftsresultat

-215

-126

Resultat før skatt

-272

-234

Resultat etter skatt

-213

-185

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye