Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Globalisering av norsk helsejus – med inngripende følger for individets frihet og Norges suverenitet - 27.4. Litteraturhuset, Oslo

Del

I mai 2024 møtes verdens helsebyråkrater i Verdens helseforsamling (World Health Assembly) under WHO for å vedta omfattende endringer i regelverket. Reglene kan få stor betydning for hvordan Norge og andre land må følge opp WHO sine vedtak og ha uante konsekvenser for alle mennesker. Foredrag av våre fremste rettsvitere på området i Litteraturhuset lørdag 27.4.24 - kl.12.00 - 14.30.

Generaldirektør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - vil han få verdensomspennende diktatoriske fullmakter i mai 2024?
Generaldirektør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - vil han få verdensomspennende diktatoriske fullmakter i mai 2024?

I mai 2024 møtes verdens helsebyråkrater i Verdens helseforsamling (World Health Assembly) under WHO for å vedta omfattende endringer i regelverket. Reglene kan få stor betydning for hvordan Norge og andre land må følge opp WHO sine vedtak.

Det foreligger radikale endringsforslag hvor WHO vil kunne gå fra rådgivende til maktutøvende organ. Basale menneskerettigheter og prinsipper som respekt for menneskets verdighet vil i følge forhandlingsutkastet kunne bli tilsidesatt.

Generalsekretæren i WHO vil i følge det som har kommet ut fra de hemmeligholdte forhandlingene, få myndighet til helt på egenhånd å erklære en internasjonal helsekrise. En slik erklæring vil igjen utløse diktatoriske fullmakter til den samme generalsekretæren.

Det er i endringsforslagene ikke tatt med demokratiske sikringsmekanismer som gjør at de 194 medlemslandene eller noen andre vil kunne ha overprøvende kontroll med generalsekretæren i WHO.

Det internasjonalt juridiske avtaleverket som i prinsippet muliggjør et sentralisert diktatur, skal stemmes over i mai 2024 av World Health Assembly. Dette vil kunne medføre uante konsekvenser for alle mennesker verden over.

Advokat Jørgen Heier

«Grunnleggende, konstitusjonelle prinsipper undergraves i norsk rett for å legge til rette for ny global helserett»

Professor i rettsvitenskap, Morten Walløe Tvedt: 

«Endringer i det internasjonale helsereglementet (IHR) og om utkastet til den nye Pandemitraktaten»

Tid: Lørdag 27. april 2024 kl. 12.00 – 14.30 Sted: Litteraturhuset - sal Berner, Wergelandsveien 29, Oslo

Presse og spesielt inviterte gratis. Forhåndspåmelding ikke påkrevet.

Mer informasjon:

https://www.binders.info/globalisering-av-norsk-helsejus/

https://www.litteraturhuset.no/nb/arrangement/globalisering-av-norsk-helsejus

Arrangementet skjer i samarbeid mellom Bindersinitiativet og Foreningen for FrittVaksinevalg

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generaldirektør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - vil han få verdensomspennende diktatoriske fullmakter i mai 2024?
Generaldirektør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - vil han få verdensomspennende diktatoriske fullmakter i mai 2024?
Last ned bilde

Lenker

Foreningen for Fritt Vaksinevalg og Bindersinitiativet

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har som formål å fremme og forsvare individets rett til egne frie medisinske valg på vegne av seg selv og sine barn i samsvar med en moderne rettsstat.

Bindersinitiativet er stiftet for å forsvare fred, frihet og demokrati som grunnleggende verdier i et velfungerende samfunn. Vi arbeider for å fremme ytringsfrihet, fri informasjonsflyt og åpen og fordomsfri samfunnsdebatt.

Bindersinitiativet er en tverrpolitisk organisasjon som skal legge til rette for at mennesker får tilgang på ett bredt spekter av informasjon om samfunn, helse, ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye