Standard Norge

Norskutviklet standard har bidratt til kraftig nedgang i rømming av fisk

Del

27 land har vist interesse for den norskutviklede standarden som har bidratt til en enorm nedgang i rømming av fisk fra oppdrettsanlegg i Norge. Rømming av fisk fra oppdrettsanlegg er et stort miljøproblem, og resten av verden ser til Norge. 

Aktører innen fiskeoppdrett i 27 land har kjøpt den norske standarden for flytende akvakulturanlegg. Flest kjøpere utenfor Norge finner man i England, USA, Canada, Færøyene, Sør-Korea og Sverige.  

- Den norske standarden er den strengeste i verden, og den internasjonale interessen viser at rømming av fisk er en utfordring som tas på høyeste alvor. Dette er eksport av norsk kunnskap som gir enorm nytteverdi for andre land, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus 

Standarden NS 9415 gir grunnleggende krav til prosjektering, utførelse og bruk av oppdrettsanlegg. Formålet er å hindre at fisken rømmer. Rømming av fisk fra oppdrettsanlegg har store negative ringvirkninger på miljøet. Rømming kan blant annen bidra til spredning av lus og sykdommer og negativ genetisk påvirkning av etablerte fiskearter. Dette kan i verste fall føre til utrydning av villaksen i enkelte elveløp. 

Standarden er forskriftsfestet  

Standarden ble i 2004 en del av forskriften alle norske aktører som driver med fiskeoppdrett i sjø må følge. Etter at standarden ble en del av forskriften, har nedgangen i rømming av fisk gått fra cirka 400.000 rømte laks i 2003 til cirka 56.000 i 2022. I samme periode har antall laks produsert i oppdrettsanleggene tredoblet seg. Fra rundt 500.000 tonn laks i 2003 til rundt 1,5 millioner tonn laks i 2022.  

 - Standarden NS 9415 og internkontrollforskriften (forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) har bidratt til at bedriftene har skjerpet kravene til risikoanalyser, prosedyrer og avvikshåndtering. I tillegg har vi gjennomført kurs i rømmingssikring og etablert Rømmingsutvalget i 2005. Summen av dette har bidratt til den sterke nedgangen vi har hatt i rømmingshendelser, sier Trude H Nordli, fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge.  

Anerkjent standard i alle land som driver produksjon av laks  

Standarden er utarbeidet av Standard Norge i et godt samarbeid med myndighetene, og Fiskeridirektoratet er tungt til stede i komiteen som har utarbeidet standarden.  

 - NS 9415 er en av de mest omfattende standardene innenfor akvakultur og en anerkjent standard i alle land som driver med produksjon av laks i sjø. Myndigheter i andre land henvender seg til oss fordi de ser at gode tekniske standarder er en forutsetning for å ivareta den strukturelle integriteten til akvakulturanlegg, og markedet stiller i tillegg strenge krav til bærekraft. Dette er meget positivt, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Erlend Hopsdal Skjetne.   

Kontakter

Om Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye