Lyse

Lyse verdt 58 milliarder - økning på 11 milliarder på to år

Del

Det plasserer Lyse-konsernet som et av Norges 20 mest verdifulle selskaper sammenlignet med selskaper på Oslo Børs.

Konsernsjef Eimund Nygaard snakker til bedriftsforsamlingen i Lyse
Konsernsjef Eimund Nygaard snakker til bedriftsforsamlingen i Lyse Foto: Elise Løvereide

Styreleder Harald Espedal informerte om den uavhengige verdsettelsen av konsernet i Lyses bedriftsforsamling i Stavanger 24. april.

Lyse-konsernet har siden etableringen i 1998 økt i verdi med om lag 45 milliarder. I samme periode har eierkommunene mottatt utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån på til sammen 15,8 milliarder kroner. I starten utgjorde kraftproduksjon 70 prosent av verdien, mens telekom i dag utgjør tilnærmet halvparten.

– I dag har energi og telekom tilnærmet samme verdi, og det understreker at Lyse er blitt et energi- og telekomkonsern av nasjonalt kaliber. Vi investerer i nytt strømnett, i oppgradering av vannkraften og ikke minst i fiber- og mobilnettet, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

11 milliarder mer på to år
Annethvert år foretar konsernstyret en overordnet verdivurdering, og ved utgangen av 2023 er den verdijusterte egenkapitalen vurdert til 58 milliarder kroner. Det er 10,8 milliarder kroner mer enn i 2022, og en økning på om lag 23 prosent, ifølge den nye vurderingen utført av revisjonsselskapet PwC.

– Verdivurdering er en prestasjonsmåling over toårsperioden og er en viktig tilbakemelding til våre 14 eierkommuner om hvordan konsernet forvaltes, sier styreleder Harald Espedal.

ice-oppkjøp og økte energipriser
Verdiøkningen drives av økte energipriser, men som igjen motvirkes av økte grunnrenteskatter på kraftproduksjon og av økte renter. Den største verdidriveren innen televirksomheten kommer fra fiberutbygging og fra oppkjøpet av mobiloperatøren ice i 2022. Ved utgangen av 2023 hadde ice om lag 882 000 mobilkunder, og er landets tredje største mobiloperatør.

Altibox-partnerskapet har fortsatt veksten, og ved utgangen av 2023 leverte Lyses heleide datterselskap Altibox bredbånd- og underholdningstjenester om lag 870 000 kunder, en økning fra 785 000 for to år siden. Altibox-partnerskapet bevarer posisjonen som Norges største leverandør av både fast internett og tv-distribusjonstjenester.

Tech-topp og tidligere oljedirektør inn i konsernstyret
Bedriftsforsamlingen har også valgt nytt konsernstyre. Ut av styret går blant annet tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, i tillegg til Jonas Skrettingland, Lotte Hansgaard og Siri Meling.

Lyse-konsernet har en stadig større del av virksomheten innen telekom. Nå får konsernet økt teknologikompetanse inn i styret gjennom Sven Strømer Thaulow, som i dag er Chief Data & Technology Officer i Schibsted. Thaulow har tidligere vært CEO i Cisco Norway og hatt flere roller i Telenor. Han er også styremedlem i Finn AS og Norwegian Research Center for AI Innovation.

Ingrid Sølvberg er også nytt styremedlem. Sølvberg var oljedirektør i Oljedirektoratet før det byttet navn til Sokkeldirektoratet og har i tillegg toppledererfaring fra Equinor og Vår Energi.

– Det nye styret har en god blanding av kompetanse innen energi, teknologi og politikk. Jeg ser frem til å samarbeide med dem, sier styreleder Harald Espedal.

Hele det nye styret nedenfor:

Harald Espedal - Styreleder (ikke på valg)
Stine Rolstad Brenna - Nestleder
Sven Størmer Thaulow - Styremedlem
Ingrid Sølvberg - Styremedlem
Hilde Karlsen - Styremedlem
Jess Milter – Styremedlem
Arne Sele – Ansattvalgt styremedlem
Karen Ommundsen – Ansattvalgt styremedlem

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Styreleder i Lyse, Harald Espedal legger frem ny verdivurdering for Lyse-konsernet
Styreleder i Lyse, Harald Espedal legger frem ny verdivurdering for Lyse-konsernet
Last ned bilde
Verdiutvikling av Lyse-konsernet fra opprettelsen i 1999
Verdiutvikling av Lyse-konsernet fra opprettelsen i 1999
Last ned bilde

Lyse er et norsk energi- og telekonsern. Vi bygger samfunnskritisk infrastruktur, og gjennom merkevarene Lyse, Altibox og Ice produserer og leverer vi strøm, internett, mobil og underholdningstjenester. Vi har virksomhet i hele Norge, hovedkontor i Stavanger og teller over 2000 ansatte. Vi er heleid av 14 kommuner og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet, vårt totale bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2023 var på 6,37 milliarder kroner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye