Massiv folkelig avvisning med 7500 høringssvar til EUs Fornybardirektiv

Del

Det har kommet inn over 7500 svar på regjeringens høring av EUs reviderte Fornybardirektiv. Dette gjør det til en av høringene som har mottatt flest innspill noensinne. Nesten alle ber regjeringen si nei til direktivet.

Den massive responsen sender et klart signal fra grasrota til regjeringen om at befolkningen ikke kommer til å akseptere at Fornybardirektivet innføres hverken helt eller delvis i Norge» sier John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge

Det reviderte fornybardirektivet kan gi hasteutbygginger av vindkraft uten konsekvensutredninger
Det reviderte fornybardirektivet kan gi hasteutbygginger av vindkraft uten konsekvensutredninger Motvind Norge Motvind Norge

Motvind Norge har reagert sterkt på at et så inngripende direktiv med enorme konsekvenser, med svekking av naturens rettsvern, hurtigprosesser for vindkraftutbygging, knappe tidsfrister med automatisk godkjenning og åpning for statlig overkjøring av kommuner og grunneiere, ikke er tilgjengelig på norsk. Organisasjonen krevde derfor oversetting og to måneders utsatt frist. Etter press ble fristen utsatt fra langfredag i påsken til 19. april, men ingen norsk tekst foreligger ennå.

«Det er høyst udemokratisk at myndighetene gjør innføring av inngripende og kontroversiell energipolitikk til en katt-og-mus-lek med befolkningen. Det undergraver demokratiske prinsipper for åpenhet og medvirkning» sier John Fiskvik.

Utdrag fra noen av høringsinnspillene:

  • NVE sier at «NVEs vurdering er at kravene om tidsfrister i konsesjonsbehandling og utpeking av såkalte akselerasjonsområder for utbygging av fornybar kraft vil innebære en stor endring i konsesjonsbehandlingsprosessen». Med andre ord kan direktivet medføre at vi må reversere, flere tiårs utvikling, innen offentlige arealplanprosesser for energiutbygging

  • KS sier at «Fornybardirektivet utfordrer det lokale selvstyret og handlingsrommet» og viser til at «sentraliserte prosesser ikke fremmer lokal aksept». KS stiller videre ni sentrale spørsmål til hvordan direktivet vil fungere for kommunene. De mange spørsmålene viser hvor uklar teksten til direktivet er.

  • Kommunene: Motvind Norge reagerer på at Energidepartementet ikke har sendt ut høringen til kommunene. Vi har funnet at bare Hareid, Lund og Aure kommune kommet med høringssvar, og alle skriver at direktivet er uønsket. Kommunene er kanskje er den parten som blir mest berørt av Fornybardirektivet, og Motvind Norge mener det er udemokratisk at de ikke blir hørt og undrer seg på om dette er forsvarlig forvaltningspraksis.

  • Fornybar Norge ser på sin side ingen hindringer med å innføre Fornybardirektivet og støtter innføring av det i sin helhet så raskt som mulig. Dette utgjør et løftebrudd da Fornybar Norge og vindkraftbransjen gang på gang har uttalt seg om «nye gode konsesjonsprosesser», der en skulle «bygge vindkraft på lag med kommunene», og å ta mer hensyn til mennesker, natur og biologisk mangfold. Nå støtter de i stedet hurtigprosesser med liten demokratisk medvirkning, svekking av konsekvensutredninger og overkjøring.

«Dersom regjeringen skulle finne på å innføre fornybardirektivet vil det åpne opp for et knallhardt kjør fra vindkraftbransjen for å sikre seg store natur- og friluftsarealer til vindkraftutbygging. Det vil bli en tragedie for både mennesker, natur og biologisk mangfold» sier Sveinulf Vågene, leder i fagpolitisk utvalg i Motvind Norge.

Motvind Norge krever nå at regjeringen responderer på befolkningens krav med å bruke reservasjonsretten under EØS-avtalen til å avvise direktivet. Senterpartiet og deler av gressroten i Arbeiderpartiet er sterkt mot direktivet, og nå viser høringssvarene at de har svært bred støtte i folket til å avvise innføringen.

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Øyfjellet-saken: NRK bidrar til stigmatisering av reindriftssamene med sensasjonsoppslag14.6.2024 12:18:54 CEST | Pressemelding

- Nei, det er ikke penger reindriftssamene ønsker seg. I den nylige dekningen av Øyfjellet-saken, har NRK presentert en overskrift som kraftig avsporer den virkelige problemstillingen. Ved å fokusere på reindriftas krav om erstatning, bidrar overskriften til en feilaktig fortelling om at samene kun er ute etter penger. Dette er ikke bare misvisende, det er også dypt urettferdig.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye