Statens vegvesen

Stenger sørgående løp i Glaskartunnelen neste helg

Del

Sørgående løp på E39 (mot Bergen) bli stengt helgen 3.- 6. mai, i forbindelse med oppgradering av Glaskartunnelen. Vegen skal graves opp, og Vegvesenet oppfordrer folk i nærområdet til å unngå kjøring og heller bruke kollektiv eller sykkel denne helgen.

Viser oppgravd gulv i tunnelen.
Bilde fra sist gang Glaskartunnelen måtte stenges i helg grunna kryssing med kabler under vegbanen. Foto: Statens vegvesen

- Vi må grave oss gjennom vegbanen på flere plasser for å få frem nye føringsveier for kabler, rør for slokkevann og overvannsrør. Det er flere steder det skal graves også i denne omgang, så det ene tunnelløpet må stenges gjennom hele helgen, sier prosjektleder Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen.

Sørgående løp av Glaskartunnelen, retning fra Åsane mot Bergen, stenger derfor fredag 3. mai  kl. 21.00, og åpner ikke igjen før mandag 6. mai kl. 05.30. Nordgående trafikk på E39 går som normalt, men det kan hende at entreprenøren får behov for å stenge ett av de to feltene i nordgående retning grunnet gravearbeid tett på og i midtrabatt. Dette kommer an på hvordan entreprenørens framdrift blir, og hvilke uforutsette ting man eventuelt møter på underveis.

Kollektiv og utrykning prioritert

- Entreprenøren er godt rustet, så vi mener dette skal gå innenfor den oppsatte tidsrammen og vil åpne for alminnelig ferdsel så fort det lar seg gjøre innen mandag kl 05.30, sier Sylta.

Omkjøring blir via Fv. 578 Åsamyrane fra Ikea – Fv. 578 Ervikveien ( Åsane senter – Eidsvåg ) og via E16 Arnaveien - 587 Hardangerveien til Nesttun. (Se vedlagt kart under)

Kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy vil kunne passere trafikkvakter ved Ikea og fortsette fram til bussterminalen i Åsane. Derifra vil kollektiv og utrykning kunne kjøre motorveien videre til en ny midlertidig etablert avkjørsel til rundkjøringen i Tertneskrysset. Her vil de måtte kjøre videre på Fv.578 Ervikveien sammen med den øvrige trafikken. Åsane bussterminal vil fungere som normalt gjennom hele helgen.

- La bilen stå

- Vi oppfordrer folk til å la bilen stå og bruke sykkel eller kollektivtransport denne helgen i Åsane. For trafikanter ellers vil det bli svært krevende framkommelighet i bydelen, og derfor kan det være smart for folk fra Bergen nord å kjøre via Arna og Hardangerveien til Nesttun og så mot sentrum, sier Sylta.

I sentrale Åsane vil det bli satt inn manuell trafikkdirigering i viktige kryss, for å prøve å ivareta framkommelighet for blant annet bussene i tidsrommet lørdag 04. mai kl. 10.00-18.00.

På lørdagen vil Åsane sitt damelag ha hjemmekamp på Åsane Arena kl 14:00 mot Vålerenga, og Brann har hjemmekamp mot Rosenborg på Stadion kl 18:00.

- Reisende må planlegge reiserute og tid ut ifra at det i Åsane vil være store trafikale utfordringer denne helgen, sier prosjektleder Sylta.

- Vil bli betydelige utfordringer

Da E39 Glaskartunnelen fra Bergen sentrum mot Åsane var helgestengt i november i fjor, var det store trafikale utfordringer mellom Bergen sentrum og Åsane. Statens Vegvesen er tydelige på at det også denne gangen vil bli betydelige utfordringer med med å komme seg fram på vegnettet i Åsane for vanlige trafikanter. - Vi oppfordrer derfor folk til å benytte andre veier og alternative reisemetoder, sier Sylta.

Arbeidet både i tunnelen og den lange dagsonen har hatt gode fremskritt siden oppstarten i slutten av august 2023, og vi har så smått startet på grunnarbeidene i sørgående retning. I Nordgående retning har vi blant annet etablert slukkevann for brannvesenet til begge løp, nye føringsveier for trekkerør både i og utenfor tunnelen, samt at ny vann- og frostsikring er montert i tunnelheng. Det er bygd nytt teknisk bygg på utsiden av nordgående tunnelløp, og det er utført fjellsikring i skråning utenfor tunnelen.

- Det er stor aktivitet både inne i tunnelen og i dagsonen fra Eidsvågtunnelen til Ikea, sier Sylta.

Etter hvert vil det bli mer og mer elektroarbeid, og de store maskinene folk er blitt vant til at står langs veien, vil etter hvert forsvinne når gravearbeidet er ferdig.

Om tunnelen:

E39 Glaskartunnelen ligger på E39 i Åsane nord for Bergen, og har to løp. Sørgående løp er på 597 meter og ble åpnet i 1990, og nordgående er på 585 meter og ble åpnet i 1994. Årsdøgntrafikken i 2020 var på 48.000 kjøretøy. Oppgradering av tunnelen blir utført av Fyllingen Maskin i arbeidsfellesskap med Strand AS og Magnus Thunestvedt AS.

Kontakter

Bilder

Rør innstøpt i betongkasse blir lagt ned under vegen.
Kryssing av vegen med trekkerør under sist stenging.
Last ned bilde
Kart
Kart over lokal omkjøring for trafikk inn mot Begren sentrum.
Last ned bilde
Denne avkjørselen skal sikre at kollektiv og utrykning kommer frem.
Ny midlertidig avkjørsel for kollektivtransport er under etablering i Tertneskrysset.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye