Avinor velger leverandør for biogassanlegg på Svalbard

Del

Avinor går videre med planene om å etablere biogassanlegg for fossilfri energiforsyning til Svalbard lufthavn, og har nå inngått avtale med Adigo Renewables AS i Ski for leveranse av anlegget.

Den nye energiløsningen ved lufthavnen skal drives med flytende biogass (LBG) som energibærer, og består blant annet av tre mikrogassturbiner for produksjon av elektrisk kraft, samt eksosvarmeveksler og biogasskjel for produksjon av termisk energi til oppvarming. Anlegget er dimensjonert for å forsyne Svalbard lufthavn med alt forbruk av strøm og varme.   

Sentralt for at Avinor skal nå sine klimamål
Utslippene fra strøm og fjernvarme ved Svalbard lufthavn utgjør mellom 8 og 10 prosent av de totale utslippene i Avinors klimaregnskap innenfor scope 1 og 2, selv etter at energiforsyningen i Longyearbyen har gått over til å bruke diesel som energibærer istedenfor kull.  

– Dersom Avinor skal nå sine klimamål, er etablering av et biogassanlegg ved Svalbard et veldig viktig tiltak. Planen er at anlegget skal stå ferdig innen sommeren 2025. Svalbard lufthavn vil da ha fossilfri energiforsyning, sier Anders Kirsebom, styreleder i Avinor Svalbard lufthavn AS.  

Ønsker energi fra hovedenergiforsyningen på sikt
Siden 2016 har Avinor Svalbard lufthavn gjort flere tiltak for å redusere sitt CO2-utslipp, både gjennom systematisk ENØK-arbeid og ved installasjon av anlegg for produksjon av solenergi med kapasitet på 137 kWp (kilowatt peak) og vindkraft både på flyplassen og på off-grid flynavigasjonsanlegg. Biogassanlegget er tenkt som en midlertidig løsning. 

– Anlegget vil være modulbasert og dermed lett flyttbart. Avinor anser etableringen som et bidrag til energiomstillingen i Longyearbyen, og vil delta aktivt i planleggingen og gjennomføring av energiomstilling på Svalbard. Så snart hovedenergiforsyningen i Longyearbyen består av en tilstrekkelig andel fornybar energi, er vårt ønske å få levert energi derfra, sier Anders Kirsebom. 

Adigo Renewables, som skal levere energianlegget, har levert en rekke slike anlegg i Norge og Sverige. De vil også stå for prosjektering og bygging. Selskapet Intergas AS i Risør vil være en betydelig komponentleverandør til Adigo, med ansvar for fordamperanlegget. 

Viser vilje til å gå foran
Terje Aunevik, leder for Longyearbyen lokalstyre roser Avinor for å vise vilje til å gå foran i energiomstillingen av Longyearbyen med dette prosjektet: 

– Forventningen og ambisjonene for energiomstillingen av Longyearbyen er store, både lokalt og sentralt. Skal vi lykkes, er det ikke nok bare med ambisjoner. Vi trenger også vilje til å satse, gå foran, og gjennomføre, selv om det koster. Med dette prosjektet viser Avinor virkelig vilje. Det er veldig inspirerende og et prakteksempel på hva som faktisk er mulig der det er vilje, sier Aunevik. 

– Jeg gleder meg til å se resultatene og effektene biogassprosjektet vil gi, og ser frem til erfaringsutveksling og videre samarbeid når vi skal ta de neste stegene for et nytt energisystem her i Norges nordligste region. 

Nøkkelord

Kontakter

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Første kvartal 2024: God dialog med eier for å sikre bærekraftige finansielle rammebetingelser14.5.2024 08:49:52 CEST | Pressemelding

-Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, som er en økning på 3,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2023. Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent. Selv om antallet passasjerer har gått opp i 2024 er det nedgang i antallet flybevegelser. Antallet passasjerer per flygning er dermed økende.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye