ABB

Resultater 1. kvartal 2024

Del

Positiv “book-to-bill”, rekordhøy margin og sterk kontantstrøm

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO
  • Ordrer 8 974 millioner dollar, 5%; sammenlignbart1  -4%
  • Inntekter 7 870 millioner dollar, 0%; sammenlignbart1 +2%
  • Driftsinntekter 1 217 millioner dollar; margin 15,5%
  • Operasjonell EBITA1 1 417 millioner dollar; margin1 17,9%
  • Resultat per aksje 0,49 dollar; -12%2
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 726 millioner dollar; +157%

"Til tross for de høye sammenligningstallene viser resultatet for første kvartal at året har startet bra, med sterkere ordreutvikling enn forventet, rekordhøy margin og sterk kontantstrøm. Det gir oss nok trygghet til å øke marginforventningene våre for 2024".

Björn Rosengren, CEO

Konsernsjefens sammendrag

Mine viktigste take-aways fra første kvartal 2024 er den bedre, enn forventede ordreinngangen på 9 milliarder dollar, positiv «book-to-bill» på 1,14 og rekordhøy operasjonell EBITA-margin samt den frie kontantstrømmen på 551 millioner dollar, som er en sterk levering for første kvartal. Vi publiserte vår bærekraftsrapport, der et høydepunkt var beviset på et av våre kjerneverditilbud til kunder – reduserte klimagassutslipp. Fra produkter solgt i 2023, og gjennom deres livssyklus, gjorde vi det mulig for kundene våre å unngå 74 megatonn klimagassutslipp. Med dagens totale 139 megatonn, er vi på god vei mot vår ambisjon om å hjelpe kunder med å unngå 600 megatonn CO₂e-utslipp i løpet av levetiden til produkter solgt fra 2022 til 2030.

Ordreinngangen falt som forventet fra fjorårets rekordhøye sammenlignbare tall, men nedgangen var begrenset til 5 prosent (4 prosent på sammenlignbart grunnlag). For å oppsummere kvartalet ser vi en fortsatt høy kundeaktivitet innen prosjekt- og systemområdene, og den positive ordreutviklingen i Electrifications kortsyklusvirksomheter er oppmuntrende. Så selv om ABBs totale ordreinngang falt i første kvartal, føler jeg meg enda mer trygg på 2024 enn jeg gjorde ved starten av året.

Det var imponerende å se ny rekordhøy ordreinngang både i forretningsområdene  Electrification og Motion. Ordreinngangen for Process Automation gikk ned fra de rekordhøye sammenlignbare tallene, men holdt seg stort sett på linje med de sterke nivåene de siste kvartalene. I begynnelsen av dette året sa vi at fjerde kvartal ville være bunnen for ordreinngangen innen Robotics & Discrete Automation. Det viste seg å stemme og som forventet økte ordreinngangen inn i første kvartal. Imidlertid gikk ordreinngangen kraftig ned sammenlignet med året før ettersom kundene går tilbake til normale kjøpsmønstre etter en periode med forhåndskjøp.

Inntektene holdt seg stabile (opp 2 prosent sammenlignbart), og den sammenlignbare veksten ble støttet likt av pris og volum. Jeg er glad for at bruttomarginen økte med 270 basispunkter til 37,3 %, støttet av en positiv utvikling i alle forretningsområder. En mer effektiv utførelse av litt høyere volum og pris bidro til at operasjonell EBITA-margin økte med 160 basispunkter til nye rekordhøye 17,9 prosent. Etter mitt syn er dette et godt tegn på at det fortsatt er marginpotensial i ABB og at vi på mellomlang sikt kan gjøre forbedringer innenfor rammen av det nye målområdet med høyere marginer, som ble annonsert i november.

Den sterke kontantstrømmen, som startet året, setter oss i  en god posisjon for det vi forventer skal bli nok et år med god, fri kontantstrøm, minst på nivå med fjoråret. Å bruke kontantstrøm til å utvide kunnskap og geografisk tilstedeværelse er en viktig måte å skape langsiktig verdi for aksjonærene. Det var hyggelig å kunngjøre oppkjøpet av SEAM. Det vil legge til tjenester innen energiforvaltning og rådgivning til kunder i industribygg og næringseiendomsmarkeder, til divisjonen Electrification Service. Vi har en god pipeline av potensielle oppkjøp, inkludert noen som er litt større enn de fleste av de som nylig har blitt annonsert. Aksjetilbakekjøpsprogrammet er et verktøy for å distribuere kontantoverskudd og vi annonserte nok et årlig program på opptil 1 milliard dollar, som ble lansert 1. april. Størrelsen på programmet er på linje med foregående år, selv om tidsrammen for gjennomføring er kortere ettersom den løper til slutten av januar 2025, for å samsvare med kunngjøringen av resultater for fjerde kvartal 2024 og forslag til utbytte for 2024.

I løpet av kvartalet kunngjorde vi min beslutning om å gå av som konsernsjef i ABB. Jeg fortsetter som vanlig frem til slutten av juli, når Morten Wierød overtar tømmene, og deretter vil jeg støtte overgangen i en rådgivende rolle ut året. Jeg er glad for å se Morten ta dette steget og jeg er overbevist om at ABB Way-driftsmodellen vil bli enda mer forankret i våre måter å jobbe på under hans allerede beviste, gode ledelse. Selv om vi beklager Tarak Mehtas avgang, ønsker jeg å gratulere ham med hans nye mulighet utenfor ABB. Tarak har på enestående vis bidratt til selskapets suksess, og jeg ønsker ham alt godt for hans videre reise. Prosessen med å finne nye ledere til forretningsområdene Electrification og Motion pågår og Morten har som mål å ha et komplett team på plass når han tar over i august.

Utsikter

andre kvartal 2024 forventer vi en middels ensifret sammenlignbar vekst i inntekter og den operasjonelle EBITA-marginen vil være litt høyere enn i første kvartal 2024.

For hele året 2024 forventer vi en positiv «book-to-bill», vekst på cirka 5 prosent i sammenlignbare inntekter, og en operasjonell EBITA-margin på cirka 18 prosent.

Fotnoter:

1      For en avstemming av ikke-GAAP mål, se “supplemental reconciliations and definitions” i den vedlagte Q1 2024 Financial Information, i den engelske pressemeldingen.
2      EPS vekstrater beregnes ved å bruke uavrundede beløp.
3      Konstant valuta (ikke justert for porteføljeendringer).

Lenker

ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs mer enn 105 000 ansatte bygger på over 140 år med ekspertise, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. www.abb.com

Følg pressemeldinger fra ABB

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra ABB på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ABB

ABB hjelper bedrifter med å kartlegge en vei til energi-besparelser med ny online-kalkulator8.5.2024 09:54:06 CEST | Pressemelding

I forkant av IEAs globale konferanse om energieffektivisering, ønsker ABB å vise beslutningstakere hvordan energieffektivisering kan bidra til å kutte utslipp og øke produktiviteten ABBs online kalkulator hjelper bedrifter med å estimere besparelsen ved å forbedre energieffektiviteten til lavspenningsmotorer i pumpe- og vifteapplikasjoner Kalkulatoren er en enklere versjon av ABBs mer omfattende energianalyse «Energy Efficiency Audit» og er basert på samme algoritme

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye