Standard Norge

Nye standarder for en sirkulær tekstilindustri

Del

Standard Norge søker fagpersoner til en ny standardiseringskomité som skal bidra i utviklingen av internasjonale standarder for mer bærekraftige og sirkulære tekstiler.

Unsplash

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN går sammen med den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO for å utvikle standarder for en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri. For å følge utviklingen og gi innspill til dette arbeidet, oppretter Standard Norge en norsk standardiseringskomité.

Klyngen for tekstilnæringen i Norge, Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA), inviterer til digitalt møte torsdag 25. april hvor dette vil være tema.

Standarder som verktøy for å løse store utfordringer

Både i Europa og internasjonalt foregår mye arbeid for å imøtekomme sektorens utfordringer. I Europa innføres nytt regelverk hvor tekstil i en prioritert produktgruppe. Eksempelvis i økodesignforordningen og i et revidert rammedirektiv for avfall.

– I arbeidet med å forbedre og fornye en næring. sikrer standarder større gjennomføringskraft og mindre detaljstyring. Mens lover og forskrifter staker ut retningen for samfunnsutviklingen, kan standarder detaljere eller supplere regelverket. Standarder utvikles også på områder der myndighetene ennå ikke har laget regelverk, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Høy kompetanse hos norske virksomheter

Tekstilindustrien er storforbruker av primære råmaterialer og vann, noe som gir store klimagassutslipp. Industrien er global, og verdikjedene går på tvers av landegrenser. Miljøkonsekvensene av tekstilforbruk i én region kan slå ut i en annen.

– Norske virksomheter har høy kompetanse og dyktige medarbeidere som arbeider med å utvikle sirkulære forretningsmodeller. Det er viktig at norske virksomheter deltar aktivt gjennom den norske standardiseringskomiteen for å påvirke og fremme norsk kunnskap og løsninger i utviklingen av fremtidens standarder. I tillegg gir aktivt arbeid tilgang til et nettverk av europeiske og internasjonale tekstileksperter, sier Gro Haram, bærekraftansvarlig i NF&TA.

Innsikt og påvirkning

Medlemmene i komiteen vil få innsikt i, og kunne påvirke, utviklingen av de europeiske standardene. I tillegg vil medlemmene kunne bidra med tekstilindustriens perspektiver i utvikling av nasjonale standarder innenfor avfall og gjenvinning og digitalt produktpass.

Kort praktisk faktainformasjon

Komiteens første møte er 23. mai kl. 09.00–12.00.

Du kan melde din interesse for komitéarbeidet til Standard Norges prosjektleder Sigridur Thormodsdottir.

NF&TA inviterer til webinar om standardisering og opprettelsen av en ny komite torsdag 25. april kl. 08.30–10.00.

Påmelding til informasjonsmøte

https://standard.no/kurs-og-radgiving/standard-morgen/informasjonsmote-om-standarder-for-en-sirkular-tekstilindustri/

Kontakter

Om Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye