GlobeNewswire by notified

Nilörn Delårsrapport Q1, 2024

Dela

Perioden januari - mars

  • Orderingången ökade med 5 procent till 233 (223) MSEK
  • Omsättningen i SEK ökade med 10 procent till 242 (221) MSEK
  • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 243 (221) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 10 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,5 (16,9) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 16,7 (11,1) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,46 (0,97) SEK
  • Nettokassan (exklusive IFRS16) uppgick till 8 (43) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 1,00 (5,00) kronor per aktie, motsvarande 11,4 (57,0) MSEK
  • Nilörn har inlett ett strategiskt samarbete med Worldfavor, vilket stärker lösningen Nilörn:CONNECT och erbjudandet till våra kunder på deras resa mot det Digitala Produktpasset

En presentation kommer hållas idag 17/4 kl. 08.30, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

Registration Form

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:
Krister Magnusson, CEO                
Tel: +46704-852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 kl 08,00.

Generellt om Nilörngruppen
Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb21.5.2024 09:32:22 CEST | pressemeddelelse

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S Transaktioner 13. maj 2024 – 17. maj 2024 Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 23/2023 et aktietilbagekøbsprogram på op til 250 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. december 2023. D. 8. februar, offentliggjorde Alm. Brand A/S i selskabsmeddelelse nr. 09/2024, en forhøjelse af det eksisterende aktietilbagekøbsprogram med 100 mio. kr til 350 mio. kr og forlængede perioden for programmet indtil og inklusive d. 30. september 2024. Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne. Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 20 gennemført følgende transaktioner: Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)Akkumuleret fra sidste meddelelse23.577.57412,53295.496.03213. maj 2024300.00013,293.986.85014. maj 2024300.00013,233.968.64015. maj 20

Alm. Brand A/S – Weekly report on share buybacks21.5.2024 09:32:22 CEST | Press release

Alm. Brand A/S share buy-back program Transactions during 13 May 2024 – 17 May 2024 On 5 December 2023, Alm. Brand A/S announced a share buy-back program of up to DKK 250 million, as described in company announcement no. 23/2023. On 8 February 2024, Alm. Brand A/S announced an increase of the existing share buy-back programme by DKK 100 million to DKK 350 million and extension of the period for the programme until and including 30 September 2024, as described in company announcement no. 09/2024. The program is carried out in accordance with the Regulation No 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour Regulations. The following transactions were made under the share buy-back program during week number 20: Number of shares boughtAverage purchase priceAmount (DKK)Accumulated, last announcement23,577,57412.53295,496,03213 May 2024300,00013.293,986,85014 May 2024300,00013

CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES21.5.2024 09:30:00 CEST | Press release

Bid date, 2024-05-21Auction date2024-05-21Settlement date2024-05-22Maturity Date2024-05-29Nominal amount945 billion SEKInterest rate3.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made to phone number08-696 69 70Confirmation of bids to e-mailrbcert@riksbank.seThe lowest accepted bid volume1 million SEKThe highest accepted bid volume945 billion SEKAllocation Time10.15 (CET/CEST) on the Bid dateProjected minimum liquidity surplus during the term945 billion SEKExpected excess liquidity at full allotment0 billion SEK Stockholm, 2024-05-21

Data on debtor composition21.5.2024 09:28:42 CEST | Press release

To Nasdaq Copenhagen A/S 21 May 2024 Announcement no. 44/2024 Data on debtor composition Pursuant to S. 24 of the Capital Markets Act, we hereby publish data on debtor composition in bonds issued by Jyske Realkredit. Please find the data in the attached file. The information will also be available on Jyske Realkredit’s web site at jyskerealkredit.com. For further information about format of data and content of the file we refer to the web site of Nasdaq at www.nasdaqomxnordic.com. Questions may be addressed to Christian Bech-Ravn, Head of Investor Relations, tel. (+45) 89 89 92 25. Yours sincerely Jyske Realkredit Please observe that the Danish version of this announcement prevails Attachment 44_DebSam202405JYK

Debitormassens sammensætning21.5.2024 09:28:42 CEST | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S 21. maj 2024 Meddelelse nr. 44/2024 Debitormassens sammensætning I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om debitormassens sammensætning i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S. Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk. For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside. Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25. Venlig hilsen Jyske Realkredit Vedhæftet fil 44_DebSam202405JYK

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye