HENT tildelt milliardkontrakt på Nye Bodø lufthavn

Del

Avinor har tildelt kontrakten for å bygge passasjerterminal og enkelte andre driftsbygg på Nye Bodø lufthavn, til HENT AS. Det var etter en lang og grundig evalueringsprosess og sterk konkurranse fra to andre entreprenører, at HENT vant kontrakten. Dette er den siste store kontrakten som tildeles i dette prosjektet, og har en ramme på 2,4 milliarder kroner (2021-kroner).

Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet.
Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet. (Illustrasjon: Avinor/Norconsult/LPO/Archus)

Tre ulike aktører leverte tilbud i konkurransen og HENT var den aktøren som oppnådde den høyeste poengscoren i den grundige evalueringsprosessen. Selskapet tildeles derfor kontrakten som entreprenør for terminal og enkelte andre driftsbygg på nye Bodø lufthavn. Kontrakten som er tildelt, er en totalentreprise med samspillskontrakt. Dette innebærer at HENT og Avinor sammen skal detaljere prosjektet og har som mål å bli enige om endelig utforming og kostnad for bygningsdelen av det.

– Denne tildelingen er det siste viktige skrittet mot realiseringen av den nye lufthavnen i Bodø. Det var hard konkurranse mellom tre kompetente og dyktige tilbydere, men det var HENT som leverte det totalt sett beste tilbudet målt mot tildelingskriteriene. Nå ser vi frem til å starte samarbeidet med HENT om å bygge en ny, moderne og fremtidsrettet terminal med et regionalt særpreg, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Grundig og kvalitetssikret prosess

Tildelingskriteriene, som oppgitt i konkurransegrunnlaget, baserte seg på vurderinger av kategoriene pris, oppgaveforståelse og tilbudt prosjektorganisasjon. – HENT har tilbudt det nøkkelpersonellet som gjennom en grundig og kvalitetssikret evalueringsprosess er vurdert best egnet for gjennomføringen av denne delen av prosjektet. De har beskrevet hvordan de skal gjennomføre prosjektet på en tillitsvekkende måte, og har en reflektert og realistisk tilnærming til hvordan prosjektet skal arbeide for å redusere det samlede klima- og miljøavtrykket fra byggingen, sier konsernsjefen.

Signering av kontrakten vil skje umiddelbart etter at klagefristen utløper. Da går kontrakten inn i første fase, som er en optimaliseringsfase. Her jobber Avinor og entreprenøren sammen for å finne de beste løsningene for neste fase. Når Avinor som byggherre blir enig med entreprenøren om målpris for den delen av prosjektet denne kontrakten omfatter, vil kontrakt for selve byggingen inngås og bygging settes i gang. Den foreløpige tidsplanen har som målsetning at byggingen av terminalbygget skal starte senest 1. april 2025. 

Siste store kontrakt

Dette er den siste av de to store kontraktene i prosjektet, og har en ramme på 2,4 milliarder kroner (2021-kroner). Den andre store konkurransen om å få bygge flyside, rullebaner og flyoppstillingsplasser ble tildelt Peab Anlegg AS i juni i fjor. Her er forberedende arbeider i full gang. Det er også denne entreprisen som har ansvaret for å grave byggegropen for den nye terminalen, noe som krever god koordinering og samarbeid mellom alle aktørene i prosjektet.

Den nye lufthavnen skal etter planen stå ferdig og åpne for kommersiell trafikk i løpet av 2029/2030. Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder kroner (2022-kroner), hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder mens resten finansieres av staten og et lokalt bidrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Fakta om prosjektet Ny lufthavn Bodø:

 • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030
 • Kapasiteten på den nye terminalen vil være 2,3 millioner passasjerer i året
 • I byggeperioden vil anslagsvis 350 firmaer være involvert og 3 000 arbeidere sysselsettes
 • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt
  1 400 olympiske svømmebasseng
 • 650 000 kvadratmeter skal asfalteres – noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner
 • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25 000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum


Fakta om samspillsentreprise:

 • Avinor har vurdert og valgt totalentreprise med samspillsentreprise med og målpris som beste kontraktsstrategi for bygging av ny lufthavn i Bodø.
 • Samspillsentreprise innebærer tidlig involvering av entreprenørkompetansen i prosjektet.
 • I første fase av prosjektet vil entreprenøren og Avinor gjennom samspillet optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring.
 • Optimaliseringen skal resultere i en omforent målpris for utbyggingsprosjektet.
 • Når Avinor som byggherre enes med entreprenør om målpris, vil fase 2 påbegynnes, som er selve byggingen.
 • Samspill tilrettelegger for at usikkerhet i prosjektet blir behandlet og kvantifisert mellom partene, før pris settes og bygging starter
 • Samspill vil tilrettelegge for god brukermedvirkning, som for Avinor betyr redusert kvalitetsrisiko.
 • I sum forventes samspillet å resultere i kostnadseffektivitet og innovasjon i både løsningsvalg og gjennomføring.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet.
Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet.
Last ned bilde
Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet.
Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet.
Last ned bilde
Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet.
Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet.
Last ned bilde
Rivearbeider på området som skal bli ny lufthavn i Bodø
Rivearbeider på området som skal bli ny lufthavn i Bodø
Last ned bilde
Forberedelser til sprengning på området for ny lufthavn i Bodø
Forberedelser til sprengning på området for ny lufthavn i Bodø
Last ned bilde

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Første kvartal 2024: God dialog med eier for å sikre bærekraftige finansielle rammebetingelser14.5.2024 08:49:52 CEST | Pressemelding

-Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, som er en økning på 3,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2023. Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent. Selv om antallet passasjerer har gått opp i 2024 er det nedgang i antallet flybevegelser. Antallet passasjerer per flygning er dermed økende.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye