Glitre Nett

Samarbeid for bærekraftige løsninger

Del

Samarbeid på tvers er nødvendig for å finne de gode bærekraftige og innovative løsningene i fornybarbransjen.  Glitre Nett, Siemens, Siemens Energy og Omexom har derfor sammen sett på utfordringer og muligheter gjennom hele verdikjeden for å finne ut hvordan de kan jobbe enda mer bærekraftig.

Samarbeid på tvers er nødvendig for å finne de gode bærekraftige og innovative løsningene i fornybarbransjen mener Glitre Nett.
Samarbeid på tvers er nødvendig for å finne de gode bærekraftige og innovative løsningene i fornybarbransjen mener Glitre Nett. Foto: Glitre Nett

Utfasing av fossile energikilder for å redusere klimagassutslipp og elektrifisering av samfunnet er kritisk for å nå bærekraftmålene, og for å bidra til det grønne skiftet. Men samtidig vil bruk av materialer som betong, metaller, elektrisk utstyr og gasser bidra til utslipp, og bygging av elektrisk infrastruktur med stasjoner og nett fører i tillegg til arealbruk og inngrep i naturen.

Nye nasjonale og internasjonale lover og forskrifter
Nye nasjonale og internasjonale lover og forskrifter på reguleringer og rapporteringer har de siste årene ført til et løft i forståelsen og innsatsen på bærekraft i mange sektorer og bransjer. Nettselskap og leverandører må tilpasse seg disse. Glitre Nett har blant annet innført krav om miljøproduktdeklarasjoner i sine innkjøpsavtaler, og må som følge av nye regler for offentlig innkjøp vekte klima og miljø med 30% i sine anbudsprosesser. Videre skal selskapet blant annet begynne å introdusere tiltak for å minimere negative effekter på naturmangfold i sine prosjekter.

− Glitre Nett har som ambisjon å bli et av de mest bærekraftige nettselskapene i landet. Da er det flott å kunne samarbeide med våre leverandører om gode løsninger på felles utfordringer, sier Line Begby-Hagen, fagansvarlig for bærekraft i Glitre Nett. Derfor mottok Glitre Nett med glede invitasjonen fra Siemens om å utforske muligheter for å samarbeide om bærekraft. Omexom og Siemens Energy ble også invitert med til en workshop for å utvikle og sikre at bærekraft blir ivaretatt i eksisterende rammeavtaler og samarbeid.

Siemens Eco Tech
− Siemens har i flere år jobbet systematisk med bærekraft globalt, og i mars ble «Siemens EcoTech» lansert – et merke som skal gjøre det lettere for kunder å ta bærekraftige valg. I Norge skal vi bli klimanøytrale innen 2025. Vi ønsket derfor å få med Glitre Nett, en av våre største kunder, på et første leverandørmøte om bærekraft, sier Andreas Lien, kundeansvarlig i Siemens.

Omexom har også høye ambisjoner om å fortsette utviklingen av sitt bærekraftsarbeid, og lanserer blant annet en app som skal bedre forståelsen av miljøpåvirkningene i sine prosjekter. På den måten vil de videre kunne hjelpe kundene sine med å ta mer bærekraftige valg.

− Vi syntes det er veldig gøy å få mulighet til å jobbe med to så viktige samarbeidspartnere i Norge, og utforske hvordan vi sammen kan finne vinn-vinn løsninger som er gode for business, og samtidig bra for samfunnet og kloden, sier Ingunn Maberg, HMSK og bærekraftsansvarlig for Omexom.

Bedre bærekraftsamarbeid
− Vi har hatt en god oppstart på samarbeidet om bærekraftige løsninger, og sett på blant annet standardiseringer, prosesser, livsløpssyklus og vedlikehold, prosjektkostnader vurdert opp mot bærekraft, og hvordan vi kan sammenligne ulike løsninger basert på miljøregnskap. Endelig form og innhold i samarbeidet skal vurderes videre, men alle parter går inn med en forventning om at det vil føre til enda bedre bærekraftsamarbeid, avslutter Line Begby-Hagen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Samarbeid på tvers er nødvendig for å finne de gode bærekraftige og innovative løsningene i fornybarbransjen mener Glitre Nett.
Samarbeid på tvers er nødvendig for å finne de gode bærekraftige og innovative løsningene i fornybarbransjen mener Glitre Nett.
Last ned bilde

Om Glitre Nett

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag. Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Selskapet har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og i Buskerud. Glitre Nett har vel 370 ansatte , og er et heleid datterselskap i Å Energi.

Følg pressemeldinger fra Glitre Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Glitre Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Glitre Nett

Glitre Nett utvider satsingen på visning av nettkapasitet12.6.2024 09:00:00 CEST | Pressemelding

Forskningsprosjektet DataArena, som er ledet av Glitre Nett, har siden oppstarten i 2022 jobbet med utvikling av et kapasitetskart for større tilknytninger til strømnettet, eksempelvis ladestasjoner, industri og solparker. Dette gir utbyggere et raskere og bedre beslutningsgrunnlag, og forenkler dermed prosessen for nettilknytning. Nå utvides prosjektperioden med ett år, og prosjektrammen til totalt 27 millioner kroner.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye