Riksantikvaren

– Sikrer innseglingen til et av Norges viktigste festningsanlegg

Del

Riksantikvaren melder oppstart av områdefredning for Bergenhus festning. – Områdefredning av Bergenhus festning har ligget i kortene i flere år, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Bergenhus festning er selve symbolet på Bergens status som norsk og internasjonalt handels- og maktsenter. Bergens rolle som rikspolitisk sentrum, og Norges administrative og kirkelige sentrum i middelalderen er tett knyttet til plasseringen ved innseilingen til Vågen.

– Bergenhus festning og Bergen er uløselig knyttet til hverandre, og dette er et av de viktigste historiske anleggene i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Områdefredningen har vært varslet i flere omganger, sist i forbindelse med forskriftsfredningen av Bergenhus som ble gjennomført i 2006, sier Geiran.

Fredningen av området på- og rundt Bergenhus festning, Sverresborg og Skuteviken skal bidra å bevare av det fredete kulturmiljøet ved Bergenhus festning.

Her kan du lese varselet og følge med på fredningssaken.

Maktsenteret Bergenhus og Sverresborg

Bergenhus og Sverresborg utgjorde det kongelige og kirkelige maktsenteret i Norge i middelalderen. Området Bergenhus omfatter noen av landets viktigste kulturminner, med Håkonshallen, Rosenkrantztårnet og festningsverkene som de mest sentrale. I tillegg finnes det både synlige og skjulte rester etter anlegg fra middelalderen, som kirker, klosteranlegg, festningsanlegg, kongsgård og bispegård.

– Da Nordlandsjektene kom inn fjorden med tørrfisk var det festningsverket her på Bergenhus som møtte dem først, før de seilte inn Vågen og fisken ble solgt på Bryggen, sier Geiran. – Bryggen står på Unescos verdensarvliste, og sammen med Bergenhus festning representerer kulturmiljøet nasjonale og internasjonale verdier.

Som helhet er Bergenhus og Sverresborg et av landets mest betydningsfulle kulturmiljøer, med bygninger og anlegg som spenner over et tidsrom fra middelalder og frem til 1900-tallet. Kulturmiljøet representerer viktige kilder til kunnskap og opplevelse av vår historie. Innseglingen til Vågen har vært og er svært viktig for å forstå Bergens historie. Kontakten med byfjorden er avgjørende for å forstå festningen og Bergens rolle som Norges maktsenter i middelalderen, men området kan være sårbart for endringer.

– Det er viktig at både besøkende og bergensere i fremtiden kan oppleve at fantastiske Bergenhus festning har en fri plassering, og får sin rettmessige og fremskutte plass i Bergens bybilde, sier Geiran.

Bergenhus festning var forsvarsverk fra tidlig nytid til siste halvdel av 1800-tallet, da den teknologiske utviklingen i artillerivåpenet gjorde at festningen mistet sin opprinnelige funksjon. Etter dette gikk den over til å fylle funksjoner innen administrasjon og utdanning for Forsvaret.

Fremdrift for områdefredningen

En fredningssak har tre faser: Oppstart, forslag til fredning og vedtak.

Riksantikvaren melder nå oppstart av fredningssak, og alle kan komme med innspill til fredningen. Etterpå utarbeider Riksantikvaren et forslag til fredning, og det vil også bli lagt ut til offentlig ettersyn. Høringene gir eiere og interessenter mulighet til å opplyse og påvirke sakens videre gang. I en fredningssak vil det f. eks kunne gjelde omfang eller bestemmelser. Etter høringen sammenstiller og vurderer Riksantikvaren høringsuttalelsene. Det endelige forslaget forelegges kommunestyret for uttalelse før Riksantikvaren gjør vedtak om fredning.

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Lenker

Om oss

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmesteren på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye