Oppgang i boligprisene første kvartal

Del

- Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2024 viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet unntatt Hammerfest. Det er normalt med oppgang i første kvartal og selv med dyrtid og høye renter er det sterk vekst i de fleste delene av landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2024 i fire regionsrapporter henholdsvis Østlandet, Vestlandet, Nord-Norge og Trøndelag. 

I tillegg publiseres en felles rapport for hele landet.

I tråd med omleggingen av den månedlige boligprisstatistikken fra og med januar 2024 skjer dette også nå for den for de kvartalsvise regionsrapportene. Vi rapporter nå boligprisstatistikk fra 15 fylker og 115 kommuner og bydeler i Norge.

Samtidig har rapporten fått en visuell oppgradering og en førsteside med oppsummering av utviklingen i den enkelte region og fylke.

- Sterkest utvikling i Norge i første kvartal hadde Bamble i Telemark (+6,7 prosent), Vestby i Akershus (+6,5 prosent), Notodden (+6,5 prosent) og Grimstad og Lillesand (+6,5 prosent), sier Lauridsen

- Andre sterke områder var Færder (6,3 prosent), Bergen Vest (+5,9 prosent), Bergen sentrum (+5,5 prosent), Namsos (+5,5 prosent), Stavanger sentrum (+5,4 prosent) og Stavanger sør (+ 5,2 prosent). Svakest utvikling hadde Hammerfest med en nedgang på 4 prosent, forteller han.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Stavanger sentrum med en oppgang på 6,8 prosent, Sola og Randaberg med en oppgang på 5,9 prosent, Stord og omegn med en oppgang på 5,8 og Stavanger sør også med en oppgang på 5,8 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en nedgang på 7,8 prosent, sier han.

- Blant fylkene har Oslo sterkest vekst i første kvartal på 4,2 prosent, tett etterfulgt av Rogaland med en vekst på 4,1 prosent. Svakest utvikling i første kvartal hadde Finnmark med en vekst på 0,3 prosent i årets første kvartal.

- Som normalt steg prisene i samtlige fylker i første kvartal. Forventingene om en lavere rente snart og lønnsvekster er trolig hovedårsaken til den mye sterkere utviklingen så langt i år, enn de fleste forventet, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 99 72 04 85.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes for kvartal sammenlignet med det foregående kvartalet. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye