Mattilsynet

Bleke tenner? Da skal du vite hva du gjør

Del

Tannblekemidler markedsføres aggressivt på nett, ofte mot barn og unge. Flere slike produkter mangler ofte ingrediensliste eller annen merking, og i verste fall alt for mye av det farlige stoffet hydrogenperoksid. Det viser en kampanje Mattilsynet har gjennomført, og hvor sju ulike tannblekemidler ble trukket fra markedet.

Advanced teeth whitening system var ett av tannblekemidlene som fikk omsetningsforbud som følge av kampanjen fordi produktet inneholder ulovlig høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid som kan føre til alvorlige skader på tannkjøttet og tennene (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Advanced teeth whitening system var ett av tannblekemidlene som fikk omsetningsforbud som følge av kampanjen fordi produktet inneholder ulovlig høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid som kan føre til alvorlige skader på tannkjøttet og tennene (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).

Høsten 2023 undersøkte Mattilsynet nettsider og markedsføring til rundt 30 aktører med ulike tannblekingsprodukter rettet mot det norske markedet. Åtte produkter hos fem virksomheter ble valgt ut. Kriterier for aktørenes nettsider var bruk av norsk språk, priser i norske kroner, kontaktinformasjon i Norge og bruk av norsk domenenavn (.no). Produktene ble kjøpt anonymt.

Vi valgte både virksomheter hvor vi hadde registrert aktiv villedende markeds­føring, og produkter som hadde fått positiv omtale. Produktene ble sendt til Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) for analyse av hydrogenperoksid. Dette stoffet er et blekemiddel som i store menger kan være helsefarlig. Dersom produkter har en konsentrasjon av hydrogenperoksid fra 0,1 til seks prosent, skal behandling gjøres hos en tannlege. Produktene skal ikke brukes på personer under 18 år. Nivåer av hydrogenperoksid over seks prosent er ikke tillatt i kosmetiske produkter.

To produkter hadde ulovlig høye nivåer av hydrogenperoksid, ytterligere to produkter var ikke merket med ingrediensliste og flere manglet annen obligatorisk merking. Aksjonen førte til at sju produkter ble trukket fra markedet. Det ble fattet vedtak rettet mot tre av de fem virksomhetene.

- Denne kontrollen av tannblekemidler er kun en liten andel av et stort og omfattende marked, hvor det absolutt er lovlige produkter til salgs. Likevel viser aksjonen nedslående resultater, med omsetningsforbud til tre virksomheter og skriftlig veiledning til de to resterende. Vi opplevde generelt lite forståelse for regelverket når vi tok kontakt med de ansvarlige for produktene, sier seniorinspektør Birgitte Lyrån i Mattilsynet.

Selv om Mattilsynet gjennomfører kontroller av virksomheters etterlevelse av regelverket, er ikke dette en fullstendig kontroll av produktene og deres sikkerhetsvurderinger. Dette er en av forpliktelsene til den ansvarlige for produktet. Det vil si produsent i EU/EØS, eller den som plasserer produktet på markedet i EU/EØS. De skal via sikkerhetssakskyndige få på plass riktige vurderinger og tester for produktet. Det er viktig at ingredienser vurderes opp mot tiltenkt bruk og applisering. Mattilsynet understreker at dokumentasjon for tryggheten til produkter skal være på plass før et kosmetisk produkt omsettes. 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Lenker

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye