NAF

Å få ned veiforfallet gir 27 milliarder i gevinst

Del

Nok penger til å få ned vei-forfallet vil gi store gevinster for samfunnet. – Det smaker mye mer enn det koster å holde veinettet ved like, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Forfallet på fylkesveiene er enormt, og vil koste 100 milliarder å hente opp. Men det vil lønne seg, viser analyser.
Forfallet på fylkesveiene er enormt, og vil koste 100 milliarder å hente opp. Men det vil lønne seg, viser analyser. Foto: NAF

Både på riks- og fylkesveier gir vedlikehold av veiene mer tilbake enn investeringene koster. Det viser analyser fra Transportøkonomisk institutt og Oslo Economics. Gevinsten for samfunnet er på henholdsvis 15 og 12 milliarder kroner, hvis det brukes nok midler fremover til å ta igjen forfallet på veiene.  

–  Store deler av veinettet er nedslitt og med en standard som ikke er tilpasset trafikken vi har i dag. Bedre veistandard vil gi bedre fremkommelighet og øke trafikksikkerheten, sier Handagard. –  Å utsette vedlikehold, gjør veiene sårbare for stadig større skader. En vei som blir rast på, kan da rase vekk. 

Forfallet er størst på fylkesveiene 

Derfor mener NAF midlene til fylkesvei må økes betydelig i Nasjonal transportplan. Planen er nå på høring. 

– Det må satses kraftig for å få vekk forfallet på fylkesveiene, det er der behovet er størst. Forfallet er på 100 milliarder, sier Handagard. – Både trafikksikkerhet, miljø og kostnader for samfunnet peker på at mer penger til vedlikehold er det grepet som må tas når planen skal behandles i Stortinget, sier hun.  

Vedlikehold mer lønnsomt enn nybygging 

Mange store samferdselsutbygginger gjennomføres til tross for at de har negativ nytte for samfunnet. De koster altså mer å bygge ut enn samfunnet får tilbake i form av økt fremkommelighet, trafikksikkerhet eller at miljømål nås. 

–  Ved å peke på de store gevinstene samfunnet får ved å vedlikeholde veiene bedre, håper vi å bidra til å løfte debatten. Nasjonal transportplan blir ofte en kamp om ja eller nei til de enkelte prestisjeprosjektene. Vi mener helheten må ivaretas, og da er bedre vedlikehold en soleklar vinnersak som politikerne kan samle seg om, sier Handagard.  

NAF mener Regjeringen har tatt et tøft valg når de prioriterer ned flere store prosjekter. De største veiprosjektene innebærer høye bompenger, økte klimagassutslipp og store naturinngrep.  

–  Men hvis ikke potten til fylkesveiene økes betydelig, vil folk fortsatt kjøre på nedslitte, trafikkfarlige veier langt inn i fremtiden. Fylkene klarer ikke å prioritere nok penger i dag, og nå ser vi hvor stor gevinst vi kan få ved å øke bevilgningene, sier Handagard.  

Regjeringen har foreslått å øke tilskuddene til fylkesvei med 1 milliard i første periode (2025-2030) og 1,6 milliarder i andre periode (2031-2036). Disse midlene er ikke øremerkede. Ifølge estimater fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), trenger fylkene å bruke 1 – 1,5 milliarder mer enn i dag hvert år, kun for å stanse forfallet. 

Bakgrunn:  

Nasjonal transportplan er på høring i Stortinget i dag. Høringen kan følges via denne lenken, NAF gir sitt innspill 8.30: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10005063

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye